insurverse ปังเกินต้านตอบรับกระแส

ชิง “กางเกงช้าง Eleverse (อีเลเวิร์ส)
ครั้งที่ 2

ฟรี! 100 ตัว
(มูลค่ากว่า 25,000 บาท)

เพียงตอบคำถามใน Line OA 👉 คลิกที่นี่
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 67 – 10 พฤษภาคม 67 นี้ท่านั้น !!

กติกาง่ายๆ มีดังนี้

 1. เพิ่มเพื่อนใน Line @insurverse คลิกที่นี่
 2. คลิกแท็บ Rich Menu และกดช่อง “ลงทะเบียน รับฟรี กางเกงช้าง”
 3. ลงทะเบียนและตอบคำถามผ่าน Line ตั้งแต่ 1-10 พ.ค. 2567 เวลา 23:59 น.
 • ทำตามกติกาถูกต้องและตอบคำถามครบถ้วน
 • ผู้เข้าร่วมจะต้องเป็นเพื่อนกับ line @insurverse เท่านั้น
 • สิทธิ์ในการชิงรางวัลเฉพาะผู้ที่ตอบผ่าน Line เท่านั้น ( 1 ครั้ง ต่อ 1 Line Account id เท่านั้น)
 • พิจารณาตัดสินจากคำตอบของผู้ที่ร่วมกิจกรรมผ่าน Line คำตอบที่โดนใจกรรมการที่สุด โดยนับคะแนนจากคณะกรรมการ 10 ท่าน จากบริษัท อินชัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน) คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
 • ระยะเวลาเล่นกิจกรรม 1 พฤษภาคม 67 ถึง 10 พฤษภาคม 67 เท่านั้น
 • ประกาศผลรางวัล วันที่ 14 พฤษภาคม 67 เวลา 18.00 น. ผ่านช่องทาง line @insurverse และ Facebook : insurverse
 • ผู้รับรางวัลจะต้องยืนยันการรับรางวัลทาง Line 14-15 พฤษภาคม 67 เวลา 23.00น.
 • บริษัทฯ จะส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้ทำการยืนยันสิทธิ์รับรางวัล ภายใน 30 วันหลังจากยืนยันสิทธิ์
 • กางเกง Eleverse (อีเลเวิร์ส) ฟรี! 100 ตัว (มูลค่ารวมกว่า 25,000 บาท)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้สิทธิพิเศษ หากไม่เข้าข่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ของรางวัล ไม่สามารถโอน, ขายสิทธิ์ให้ท่านอื่น เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในเกณฑ์การตัดสิน ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทาง line @insurverse และ Facebook : insurverse
 • ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านถือว่ารับทราบในกติกาการร่วมสนุกกิจกรรม รวมถึงยินยอมให้บริษัทฯ ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องในการร่วมกิจกรรมของท่าน
 • บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรม ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บ รวมรวบ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่างๆของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ผู้เข้าร่วมจะต้องเป็นเพื่อนกับ line @insurverse เท่านั้น
 • ผู้เข้าร่วมที่ตอบคำถามถูกต้องและครบถ้วน จะได้รับ 1 สิทธิ์ในการชิงรางวัลกางเกง Eleverse อีเลเวิร์ส มูลค่ารวมกว่า 25,000 บาท
 • ขอจำกัดสิทธิ์ในการเล่นกิจกรรม 1 ครั้ง ต่อ 1 ศรืำ Account id เท่านั้น
 • ระยะเวลาเล่นกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 67 – 10 พฤษภาคม 67 เท่านั้น