ตรวจสภาพรถ

ไกด์ไลน์เตรียมตัวก่อนตรวจสภาพรถออนไลน์

จอดรถในสถานที่
ที่มีแสงเพียงพอ
เตรียมรถยนต์ให้
เรียบร้อย เพื่อทำรายการ
ระบบไม่อนุญาตให้อัพ
โหลดภาพจากคลัง
ถ่ายภาพชิ้นส่วนตามที่
แจ้งในกรมธรรม์เท่านั้น
บริษัทจะรับประกัน
เฉพาะรูปรถยนต์คันที่
เอาประกันเท่านั้น
ไม่คุ้มครองร่องรอยที่
เกิดก่อนการทำประกัน

ตรวจสภาพรถ

ไกด์ไลน์เตรียมตัวก่อนตรวจสภาพรถออนไลน์

จอดรถในสถานที่
ที่มีแสงเพียงพอ
เตรียมรถยนต์ให้
เรียบร้อย เพื่อทำรายการ
ระบบไม่อนุญาตให้อัพ
โหลดภาพจากคลัง
ถ่ายภาพชิ้นส่วนตามที่ แจ้งในกรมธรรม์เท่านั้น
บริษัทจะรับประกัน
เฉพาะรูปรถยนต์คันที่
เอาประกันเท่านั้น
ไม่คุ้มครองร่องรอยที่
เกิดก่อนการทำประกัน
เราแนะนำให้ตรวจสภาพรถ
บนมือถือหรือแท็บเล็ต

เนื่องจากต้องถ่ายภาพรถจากกล้องโดยตรง
ระบบไม่อนุญาตให้อัพโหลดภาพจากคลังภาพ

© Copyright 2023 บริษัท อินชัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน)