vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

ผู้เช่าบ้านต้องดูแลบ้านในระดับไหน? เจ้าของบ้านและผู้เช่าต้องรู้ ยิ่งรู้เร็วยิ่งดี

schedule
share

ใครที่กำลังมีแพลนอยากเช่าบ้านอยู่ เจ้าบ้านหรือผู้เช่านั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาระเบียบสัญญาเช่าบ้านกฎหมายใหม่ก่อนทำสัญญา เพื่อให้รู้ว่าในฐานะคนเช่านั้นสามารถทำอะไรได้บ้าง แล้วในฐานะเจ้าของบ้านควรพูดคุยและบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการดูแลบ้านให้กับผู้เช่าแบบไหนดี จะทำให้มีแต่ความสบายใจและเกิดความเป็นธรรมกันทั้งสองฝ่าย เพราะเรื่องบ้านนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก สำหรับเจ้าของบ้านก็ได้ใช้เงินจำนวนมากเพื่อซื้อบ้านมาปล่อยเช่า ส่วนตัวผู้เช่าเองก็ต้องการที่พักอาศัยเพื่อความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย insurverse จึงได้รวบรวมแนวทางที่เจ้าของบ้านและผู้เช่าควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับการดูแลบ้านเช่าของผู้เช่าอาศัยให้ได้รู้กัน ไปดูกันได้เลย

กฎหมายของผู้เช่าบ้านต้องดูแลบ้านตามที่มาตรฐานกำหนด

ระดับการดูแลบ้านเช่าของผู้เช่าควรดูแลระดับไหนถึงจะเหมาะสม

การที่ผู้อยู่อาศัยเลือกเช่าบ้านอยู่ ถึงแม้จะไม่ใช่บ้านของตัวเอง แต่ผู้อยู่อาศัยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ในการดูแลบ้านให้เหมือนกันเป็นเจ้าของบ้านเอง ซึ่งกฎหมายได้กำหนดระดับมาตรฐานขั้นต่ำของการดูแลบ้านเช่าไว้ว่า ผู้เช่าบ้านจะต้องดูแลบ้านเช่าให้เหมือนกับการดูแลบ้านของตนเองตามปกติ เช่น การกวาดบ้าน, เช็ดถูบ้าน, การดูแลพื้นที่โดยรอบบ้านให้สะอาดเหมือนตอนที่เริ่มเช่าบ้านใหม่ๆ หรือมีการนำขยะทิ้งอย่างเป็นที่เป็นทางไม่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้อื่น

ระดับมาตรฐานขั้นต่ำของการดูแลบ้านเช่าเป็นอย่างไร

การที่เราเช่าบ้านคนอื่นอยู่ เราต้องดูแลบ้านเช่าให้สะอาดอีกทั้งควรหาโอกาสบำรุงรักษาบ้านเสมอเสมือนเป็นบ้านของเราจริงๆ เพื่อป้องกันบ้านทรุดโทรมหรือสกปรก หากพื้นที่ไหนมีจุดที่ต้องซ่อมแซมและเกินกำลังของผู้เช่า สามารถแจ้งให้เจ้าของบ้านดำเนินการเข้ามาซ่อมบำรุงบ้านได้ เช่น มีรอยกำแพงแตกร้าวหรือหลังคาบ้านแตกจนเกิดรอยรั่วเป็นต้น

เพราะคนที่อยู่บ้านจะรู้ดีว่าจุดไหนของบ้านทรุดโทรมจนต้องซ่อมแซมและบำรุงรักษา หากปล่อยให้บ้านพังหรือทำบ้านสกปรกมากถือว่าผู้เช่าบ้านทำผิดเงื่อนไขการเช่าบ้านตามสัญญาเช่าบ้าน ซึ่งเจ้าของบ้านก็มีสิทธิยกเลิกการต่อสัญญาเช่าบ้านได้

ดังนั้นก่อนทำสัญญาเช่าบ้านทั้งเจ้าของบ้านและผู้เช่าจะต้องอ่านสัญญาให้ละเอียด แล้วพูดคุยกันให้ชัดเจนว่าส่วนไหนเจ้าของบ้านดูแลและส่วนไหนให้ผู้เช่าดูแล รวมทั้งพูดคุยถึงข้อสัญญาเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจเงื่อนไขต่างๆ ให้เข้าใจ แล้วค่อยลงลายมือชื่อในเอกสารสัญญาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร จะทำให้ต่างฝ่ายต่างรับรู้ข้อตกลงอย่างชัดเจนและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นมาได้ในภายหลัง

สรุป

เมื่อตกลงเช่าบ้านเรียบร้อยแล้ว ผู้เช่าบ้านจึงควรใส่ใจดูแลบ้านเช่าให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำของการดูแลบ้าน ส่วนเจ้าของบ้านก็สามารถเข้ามาเยี่ยมเยียนหรือแวะมาตรวจดูบ้านเช่าเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เช่าได้ดูแลรักษาบ้านให้เป็นอย่างดีหรือไม่ หากผู้เช่าไม่สามารถทำหน้าที่ในการดูแลบ้านเช่าได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เจ้าของบ้านสามารถเลือกที่จะพูดคุยบอกกล่าวกับผู้เช่าหรือทำหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาเช่าตามกฎหมายได้เลย แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เจ้าบ้านควรทราบก็คือ ควรทำประกันบ้านเอาไว้ จะเพิ่มความอุ่นใจได้มากกว่า เพื่อป้องกันความเสียหายจากการปล่อยเช่าหากเกิดไฟไหม้หรือน้ำท่วมบ้านหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดใดๆ ก็มีประกันเข้ามาให้ความช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ จะทำให้สามารถควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดได้อย่างรัดกุม คลิกดูแผนความคุ้มครองบ้านจาก insurverse ได้ที่หน้าเว็บไซต์ได้เลย มีประกันภัยบ้านติดไว้จะได้สบายใจทุกวัน บ้านปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงแน่นอน

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย