vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
อัตราค่าจอดรถสนามบินดอนเมือง รายชั่วโมง ค้างคืน 2567

รวมไว้ครบ! อัตราค่าจอดรถสนามบินดอนเมือง รายชั่วโมง ค้างคืน 2567

schedule
share

เมื่อต้องเดินทางด้วยเครื่องบินจากสนามบินดอนเมือง หลายคนมักเลือกขับรถไปจอดเอง เพราะมีความสะดวกสบายมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินเช้า หรือเที่ยวบินดึกก็ตาม แต่ค่าจอดรถสนามบินดอนเมือง คืออีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้หลายคนเกิดความลังเล ว่าควรจะไปหาที่จอดรถดอนเมืองในบริเวณใกล้กว่าดีไหม วันนี้ทาง insurverse เราจะมาอัปเดตค่าจอดรถสนามบินดอนเมืองในปี 2567 นี้ให้ได้รู้กัน 

จอดรถสนามบินดอนเมือง ได้ที่ไหนบ้าง

จอดรถสนามบินดอนเมือง ได้ที่ไหนบ้าง

เมื่อนึกถึงที่จอดรถดอนเมือง สนามบินดอนเมืองน่าจะเป็นตัวเลือกแรก ในการนำรถไปจอดของใครหลายคน แต่สำหรับคนที่ไม่ได้เดินทางบ่อยนัก หรืออาจจะลืมว่าภายในบริเวณสนามบินสามารถจอดที่ไหนได้บ้าง มีกี่อาคาร และรองรับรถได้กี่คัน เราจะพาไปหาคำตอบเอง 

อาคารจอดรถ อาคาร 1 (ชั้นใต้ดิน)

อาคารจอดรถ อาคาร 1 จะตั้งอยู่ชั้นใต้ดินของอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 โดยจะเป็นอาคารแรกที่ต้องผ่านเมื่อเข้าไปในสนามบินดอนเมือง

จำนวนรถยนต์ที่รองรับ : 542 คัน 

อาคารจอดรถ อาคาร 2 (อาคาร 7 ชั้น)

อาคารจอดรถ อาคาร 2 จะตั้งอยู่ถัดไปจากอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ โดยจะมีทั้งหมด 7 ชั้น โดยจะตั้งอยู่ถัดจากอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 

จำนวนรถยนต์ที่รองรับ : 1,498 คัน

อาคารจอดรถยนต์ภายในประเทศ (หลังเดิม)

อาคารจอดรถยนต์ภายในประเทศ เป็นอาคารหลังเดิมที่อยู่ท้ายสุดเมื่อขับเข้ามา โดยจะอยู่ถัดมาจากอาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้น 

จำนวนรถยนต์ที่รองรับ : 470 คัน

อาคารรับฝากจอดรถ (Valet Parking)

อาคารรับฝากจอดรถ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนไม่อยากวนหาที่จอดเองเพราะกลัวตกเครื่อง โดยจะมีจุดให้บริการอยู่ทั้งหมด ดังนี้ 

จุดให้บริการ

 • อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 1 ก่อนถึงประตู 1 
 • อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 ก่อนถึงประตู 1 
 • อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ชั้น 1 ตรงข้ามประตู 15
 • อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 ประตู 15 

รวมอัตราค่าจอดรถสนามบินดอนเมือง 2567

อาคารจอดรถ อาคาร 1 (ชั้นใต้ดิน)

อาคารจอดรถ อาคาร 1 จะตั้งอยู่ชั้นใต้ดินของอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 จะมีการคิดค่าจอดรถสนามบินดอนเมืองแบบรายชั่วโมง และค้างคืน ในอัตราค่าจอดรถทั้งหมด ดังนี้ 

 • จอด 1 ชั่วโมง : 25 บาท
 • จอด 2 ชั่วโมง : 50 บาท
 • จอด 3 ชั่วโมง : 80 บาท
 • จอด 4 ชั่วโมง : 110 บาท
 • จอด 5 ชั่วโมง : 145 บาท
 • จอด 6 ชั่วโมง : 180 บาท
 • จอด 7 – 24 ชั่วโมง : 250 บาท

อาคารจอดรถ อาคาร 2 (อาคาร 7 ชั้น)

อาคารจอดรถ อาคาร 2 จะตั้งอยู่ถัดไปจากอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ โดยจะมีทั้งหมด 7 ชั้น จะมีการคิดค่ารถจอดสนามบินดอนเมืองแบบรายชั่วโมง และค้างคืน ในอัตราค่าจอดรถทั้งหมด ดังนี้ 

 • จอด 3 ชั่วโมง : 20 บาท
 • จอด 4 ชั่วโมง : 40 บาท
 • จอด 5 ชั่วโมง : 60 บาท
 • จอด 6 ชั่วโมง : 80 บาท
 • จอด 7 ชั่วโมง : 100 บาท
 • จอด 8 – 24 ชั่วโมง : 250 บาท

อาคารจอดรถยนต์ภายในประเทศ (หลังเดิม)

อาคารจอดรถยนต์ภายในประเทศ เป็นอาคารหลังเดิมที่อยู่ท้ายสุดเมื่อขับเข้ามา โดยจะมีการคิดค่าจอดรถสนามบินดอนเมืองแบบรายชั่วโมง และค้างคืน ในอัตราค่าจอดรถที่เท่ากับอาคารจอดรถ อาคาร 2 ทั้งหมด ดังนี้

 • จอด 3 ชั่วโมง : 20 บาท
 • จอด 4 ชั่วโมง : 40 บาท
 • จอด 5 ชั่วโมง : 60 บาท
 • จอด 6 ชั่วโมง : 80 บาท
 • จอด 7 ชั่วโมง : 100 บาท
 • จอด 8 – 24 ชั่วโมง : 250 บาท

อาคารรับฝากจอดรถ (Valet Parking)

อาคารรับฝากจอดรถ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนไม่อยากวนหาที่จอดเองเพราะกลัวตกเครื่อง โดยจะมีจุดให้บริการ และคิดค่าจอดรถสนามบินดอนเมืองแบบรายชั่วโมง และค้างคืนทั้งหมด ดังนี้ 

จุดให้บริการ

 • อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 1 ก่อนถึงประตู 1 
 • อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 ก่อนถึงประตู 1 
 • อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ชั้น 1 ตรงข้ามประตู 15
 • อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 ประตู 15 

อัตราค่าจอดรถ

 • จอด 0 – 4 ชั่วโมง : 150 บาท
 • จอด 4 – 7 ชั่วโมง : 200 บาท
 • จอด 7 – 24 ชั่วโมง : 350 บาท
 • จอดเกิน 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการวันละ 250 บาท ในวันถัดไป

*เศษนาทีจะถูกคิดเป็น 1 ชั่วโมง / เศษชั่วโมงจะถูกคิดเป็น 1 วัน*

ที่จอดรถสนามบินดอนเมืองฟรี มีไหม

ในการหาที่จอดรถดอนเมือง ถ้าเป็นภายในบริเวณสนามบิน จะมีการเปิดให้จอดรถฟรีเฉพาะช่วงหน้าเทศกาลเท่านั้น อย่างช่วงปีใหม่ สงกรานต์ หรือวันหยุดยาวอื่น ๆ โดยจะมีการจำกัดจำนวนในการจอด โดยจะต้องติดตามประกาศจากทางท่าอากาศยานดอนเมืองอีกที แต่ถ้าไม่ใช่วันหยุดยาว จำเป็นจะต้องเสียค่าบริการในการจอดตามปกติ 

สนามบินดอนเมืองจอดรถได้กี่วัน

อาคารจอดรถจุดต่าง ๆ ภายในสนามบินดอนเมือง ไม่มีการกำหนดจำนวนวันในการเข้าจอด เพียงแต่จะต้องจ่ายค่าบริการในการจอดค้างคืนตามอัตราที่กำหนดไว้เพียงเท่านั้น ก็สามารถนำรถเข้าจอดได้ตามปกติ แต่ทุกคนต้องไม่ลืมคำนวณความคุ้มค่าด้วยเช่นกัน เพราะหากต้องบินไกลเป็นระยะเวลาหลายวัน การเลือกจอดนานหลายวันอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง 

สรุปบทความ อัตราค่าจอดรถสนามบินดอนเมือง รายชั่วโมง ค้างคืน 2567

แม้ว่าการเลือกจอดรถในสนามบินดอนเมือง จะเป็นตัวเลือกแรกในการหาที่จอดรถดอนเมือง เพราะมีความสะดวก และปลอดภัยในการจอดมากกว่า เมื่อต้องเดินทางโดยเครื่องบิน แต่ทุกคนต้องไม่ลืมคำนวณความคุ้มค่าร่วมด้วย หากจำเป็นต้องจอดหลายชั่วโมง หรือค้างคืนขึ้นไป และอีกสิ่งหนึ่งที่ทาง insurverse เราอยากจะแนะนำก็คือ บริเวณที่จอดรถภายในสนามบินดอนเมืองนั้นมีการจราจรที่หนาแน่น และมีแสงสว่างที่ไม่เยอะภายในตัวอาคาร จึงจำเป็นจะต้องมีความระมัดระวังในการขับขี่เสียหน่อย หรืออย่างน้อยก็ควรจะมีประกันชั้น 1 ติดรถเอาไว้ เพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอ แม้เราจะไม่อยากให้เกิดก็ตาม

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย