vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
hit-and-run-what-should-i-do

โดนชนแล้วหนี ต้องทำอย่างไร

schedule
share

เรื่องชนแล้วหนีเชื่อว่าเป็นหนึ่งในการเกิดอุบัติเหตุที่หลายคนไม่อยากให้เกิดมากที่สุด เพราะถ้าตามหาตัวคู่กรณีไม่เจอ หรือถ้าหาเจอแล้วคู่กรณีไม่มีประกันแล้วไม่ยอมจ่ายค่าเสียหาย จะทำไงดี ต้องซวยฟรีหรือเปล่า

ไม่ต้องห่วงเลย ไม่ซวยฟรีแน่นอน ไม่ว่าจะหาตัวคู่กรณีเจอหรือไม่ คู่กรณีไม่มีประกันภัย หรือไม่ยอมจ่าย ยังมีสิ่งที่สามารถช่วยเหลือได้

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยคือใคร?

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 มีหน้าที่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย หากผู้ประสบภัยไม่ได้รับการชดใช้จากบริษัทประกันภัย หรือเจ้าของรถที่ไม่จัดให้มีประกันภัย หรือไม่สามารถเรียกร้องจากที่ใดได้ เช่น รถชนแล้วหนี เจ้าของรถที่ไม่มีประกันภัย ไม่จ่ายค่าเสียหาย

ผู้ประสบภัยจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าปลงศพ ค่าใช้จ่ายจำเป็นที่เกี่ยวกับการจัดการศพในกรณีที่เสียชีวิต ให้กับผู้ประสบภัย หรือทายาทโดยชอบธรรมของผู้ประสบภัย โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิดภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินการ

การยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนฯ ต้องทำยังไง?

ผู้ประสบภัยหรือทายาท จะต้องยื่นคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดเหตุ โดยสามารถยื่นคำร้อง ได้ที่

  1. สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
  2. สำนักงานประกันภัยจังหวัดทุกจังหวัด
  3. สำนักงานคุ้มครองผู้เอาประกันภัยเขตทั้ง 4 เขต

ปัจจุบันสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีทั้งสิ้น 71 แห่ง ได้แก่ สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัด 68 แห่ง สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเขต 2 แห่ง และส่วนกลาง 1 แห่ง ภายใต้การบริหารจัดการส่วนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

นอกจากการติดต่อสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยแล้ว การมี พ.ร.บ. หรือประกันรถยนต์ด้วย ก็จะทำให้ได้รับการดูแล การคุ้มครอง การชดเชยจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ได้สะดวกและง่ายมากขึ้น หากใครกำลังมองหาบริษัทประกันภัยที่ไว้ใจได้ชัวร์ ลองเช็กราคาประกันรถได้เลยที่ insurverse

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย