vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
Schengen Visa

รวมเรื่องต้องรู้ก่อนทำวีซ่าเชงเก้น(Schengen Visa)ให้เที่ยวได้อย่างมั่นใจ

schedule
share

หากใฝ่ฝันอยากไปสัมผัสความโรแมนติกและอากาศหนาวเย็นตามสถานที่เที่ยวในยุโรป เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับชีวิต จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรู้จักวีซ่าเชงเก้นและยื่นทำเรื่องก่อนออกเดินทาง เพื่อให้เราสามารถข้ามประเทศไปเที่ยวต่างแดนในยุโรปได้มากกว่า 1 ประเทศ ไปเยือนเมืองที่อยู่ในเขตเชงเก้นได้ชั่วคราว ถึง 90 วันและระยะเวลาวีซ่ามีอายุนานถึง 180 วันหรือประมาณ 6 เดือน ทำให้เราสามารถเข้าไปชื่นชมเสน่ห์ของประเทศในโซนยุโรปได้ตามต้องการ ไปดูกันเลยว่าวีซ่าเชงเก้น ไปประเทศไหนได้บ้าง

Migrant Workers Composition

วีซ่าเชงเก้น คืออะไรตอบชัดแบบเข้าใจง่าย

เมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศสิ่งที่ต้องมีอันดับแรกคือพาสปอร์ต สำหรับเป็นใบผ่านทางให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าเราสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ ลำดับต่อไปคือการทำวีซ่าสำหรับเดินทางไปต่างประเทศที่มีความเข้มงวดในการเข้าประเทศสูง ซึ่งบางประเทศก็สามารถเข้าไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่า แต่ไม่ใช่สำหรับประเทศในโซนยุโรป หากเราต้องการเดินทางเที่ยวยุโรปหลายๆ ประเทศในทริปเดียวกัน การขอวีซ่าทุกครั้งที่ต้องการไปประเทศไหน ก็ค่อนข้างเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายสูง จึงมีวีซ่าเชงเก้นขึ้นมา แล้ววีซ่าเชงเก็นคือก็คือวีซ่าที่เราทำเพียงแค่ครั้งเดียวก็สามารถเดินทางเข้าได้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกของ Schengen Visa ได้แล้ว

ประเทศที่ใช้วีซ่าเชงเก้น อัปเดต 2566

การขอวีซ่าเชงเก้นช่วยให้เราสามารถเดินทางไปประเทศไหนได้บ้าง ซึ่งปกติแล้วเขตเชงเก้นมี 26 กลุ่มประเทศ แต่ปัจจุบันในปี 2566 ได้มีสมาชิกเชงเก้นเพิ่มขึ้น รวมมีทั้งหมด 27 ประเทศ ซึ่งครอบคลุมประเทศเกือบทั้งหมดในโซนยุโรปที่น่าเที่ยวแล้ว มีรายชื่อประเทศวีซ่าเชงเก้น ไปประเทศไหนได้บ้างดังต่อไปนี้

 1. เยอรมัน (Germany)
 2. สเปน (Spain)
 3. ออสเตรีย (Austria)
 4. เบลเยียม (Belgium)
 5. ฟินแลนด์ (Finland)
 6. สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic)
 7. เดนมาร์ก (Denmark)
 8. เอสโตเนีย (Estonia)
 9. ฝรั่งเศส (France)
 10. กรีซ (Greece)
 11. ฮังการี (Hungary)
 12. โปรตุเกส (Portugal)
 13. ไอซ์แลนด์ (Iceland)
 14. อิตาลี (Italy)
 15. ลัตเวีย (Latvia)
 16. ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein)
 17. ลิทัวเนีย (Lithuania)
 18. โปแลนด์ (Poland)
 19. ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)
 20. เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)
 21. นอร์เวย์ (Norway)
 22. มอลตา (Malta)
 23. สโลวาเกีย (Slovakia)
 24. สโลวีเนีย (Slovenia)
 25. สวีเดน (Sweden)
 26. สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)
 27. โครเอเชีย (Croatia) พึ่งเข้าร่วมล่าสุด 1 มกราคม 2566

ขั้นตอนและวิธีการขอวีซ่าเชงเก้นให้ผ่านง่าย

ภาพรวมคือเพียงแค่เรายื่นคำร้องต่อสถานทูตประเทศแรกที่เราจะเดินทางไปเพียงเท่านั้น เช่นขอวีซ่าเชงเก้น เยอรมันก็สามารถเดินทางข้ามประเทศแบบต่อเนื่อง ไปประเทศอื่นๆ ที่เข้าร่วมต่อได้เลย โดยสามารถดำเนินการได้ที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือเข้าใช้บริการของหน่วยงานที่ให้บริการใกล้บ้าน 1. ศูนย์ VFS กรุงเทพฯ 2. ศูนย์ VFS เชียงใหม่ และ 3. ศูนย์ VFS ภูเก็ต สิ่งที่สำคัญคือผู้ขอวีซ่าเชงเก้นจะต้องมาดำเนินการยื่นคำร้องด้วยตัวเองเท่านั้น เพราะจะต้องมีการสแกนลายนิ้วมือของผู้ยื่นขอทำเรื่องด้วย แล้วเตรียมเอกสารสำหรับยื่นขอวีซ่าดังนี้

1. หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตตัวจริง พร้อมกับสำเนา 2 ชุด

หมายเหตุพาสปอร์ตตัวจริงจะต้องไม่ใกล้หมดอายุ หรือเหลือมากกว่า 3 เดือนและควรมีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 2 หน้า

2. หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตเล่มเก่าและวีซ่าที่เคยได้รับ 1ชุด (ถ้ามี)

3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี)

4. รูปถ่ายขนาด 3.5×4.5 cm จำนวน 2 รูป

ควรแต่งกายชุดสุภาพพื้นหลังสีขาว รูปถ่ายต้องเห็นใบหูและคิ้ว เห็นใบหน้าชัดเจนไปจนถึงหัวไหล่และห้ามแต่งปรับแต่งรูปภาพใดๆ ทั้งสิ้น

5. หนังสือรับรองการทำงาน

5.1. กรณีพนักงานบริษัท

ขอหนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่งในบริษัท ระบุวันลาพักร้อนที่ชัดเจน มีอายุไม่เกิน 1 เดือน

5.2. กรณีเจ้าของธุรกิจ

จะต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือใบทะเบียนพาณิชย์ที่ชื่อตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน

5.3. กรณีนักเรียนนักศึกษา

จะต้องได้รับหนังสือรับรองจากสถาบันที่ศึกษาอยู่

6. หนังสือรับรองทางการเงิน

7. แบบฟอร์มคำร้องวีซ่าเชงเก้น

ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสถานทูตในประเทศที่เราต้องการไปแล้วกรอกข้อมูลให้ครบ

8. เอกสารการจองที่พักและตั๋วโดยสาร

เอกสารที่มีการระบุวันเดินทางไปกลับอย่างชัดเจนจะช่วยทำให้เราผ่านวีซ่าได้ง่ายยิ่งขึ้น

9. รายละเอียดแผนการเดินทาง

ถ้าแผนของเราชัดเจนว่าจะมีการเข้าประเทศใดวันไหนบ้าง เข้าพักที่ไหน มีการเดินทางอย่างไรก็ทำให้วีซ่าของเราผ่านได้ง่ายขึ้นเช่นกัน

10. หนังสือเชิญ (หากมี)

ไม่ว่าจะได้รับหนังสือจากบริษัท, หน่วยงานหรือมีการรับรองความสัมพันธ์ว่ามีครอบครัวอยู่ต่างประเทศแล้วเชิญชวนผู้ยื่นขอวีซ่าให้ไปเที่ยวจะได้รับการพิจารณาให้ผ่านง่ายเป็นพิเศษ

11. ฟอร์มข้อมูลต่างๆ ของแต่ละประเทศ

12. หลักฐานการประกันเดินทางต่างประเทศ

การเลือกประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศเป็นเรื่องสำคัญมากๆ ในการขอวีซ่าเชงเก้น จะทำให้ได้รับความคุ้มครองทั้งเรื่องค่ารักษาพยาบาลและเงินชดเชยกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอีกด้วย

13. ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่า

ค่าใช้จ่ายประมาณ 2,500 บาท

ประเภทของวีซ่าเชงเก้น

เราสามารถยื่นเรื่องขอเข้าประเทศโซนยุโรป ตามประเภทได้ดังนี้ จะช่วยทำให้วีซ่าผ่านได้ง่ายขึ้น

 1. วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa)
 2. วีซ่าธุรกิจ (Business Visa)
 3. วีซ่านักเรียน (Study Visa)
 4. วีซ่าสำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยราชการ (Visa for official Visits)
 5. วีซ่าเดินทางผ่าน (Transit Visa)
 6. วีซ่าเยี่ยมเยือนครอบครัว (Visa for visiting family)

แล้ววีซ่าเชงเก้น ประเทศไหนง่ายสุดถ้ายื่นขอในประเทศไทยแนะนำ เยอรมัน, สวิตเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศสหรือเนเธอร์แลนด์จะทำให้วีซ่าผ่านง่ายสุด

เหตุผลที่ทำวีซ่าเชงเก้นไม่ผ่าน

หลายคนอาจจะมีโปรไฟล์ดี แต่ทำไมไม่ผ่านวีซ่า ก็ต้องบอกเลยว่าให้เราลองตรวจเช็กเอกสารให้ดีทุกครั้งก่อนยื่นไป ไม่ให้มีเอกสารใดตกหล่น และที่สำคัญที่สุดเงินในบัญชีธนาคารจะต้องเหลือติดบัญชีไว้เยอะๆ เพราะเป็นหลักฐานรับรองทางการเงิน ว่าเรามีเงินมากพอสำหรับการเที่ยวต่างประเทศในครั้งนี้ นอกจากนี้จะต้องมีการอัปเดทบัญชีอยู่เป็นประจำ หากบัญชีธนาคารไม่มีการอัปเดตนานกว่า 3 เดือน ก็มีโอกาสที่จะทำให้วีซ่าไม่ผ่าน หรือบางคนเคยไปต่างประเทศแล้ว แต่มีประวัติอยู่นานเกิน 30 วัน ก็ส่งผลทำให้วีซ่าไม่ผ่านเช่นกัน

Travel Insurance Policy

สรุป

การเดินทางสร้างการเรียนรู้อันยิ่งใหญ่ที่ประเมินค่าไม่ได้ เหนือสิ่งอื่นใดชีวิตนั้นกลับมีค่ายิ่งกว่า เพื่อให้การไปเยือนประเทศต่างๆ ด้วยวีซ่าเชงเก้นปลอดภัย เราควรเลือกประกันการเดินทางที่มีความน่าเชื่อถือสูง ด้วยประกันเดินทางต่างประเทศของ Insureverse ให้ความคุ้มครองตั้งแต่ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ จ่ายตามจริงสูงสุดถึง 3 ล้านบาท ไปจนถึงคุ้มครองอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันให้ผู้ทำประกันได้รับผลประโยชน์และค่าชดเชยมากมาย รวมไปถึงผลประโยชน์ชดเชยจากความล่าช้าในการเดินทาง ทุกๆ 6 ชั่วโมง รับเงินชดเชยจากการเสียเวลา สูงสุด 5,000 บาทต่อวัน ตรวจสอบประกันเดินทางต่างประเทศ ราคาที่คุณสนใจได้เลย

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย