vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
คำศัพท์ประกันเดินทางที่ต้องรู้! ก่อนซื้อประกันต่างประเทศมีอะไรบ้าง

15 คำศัพท์ประกันเดินทางที่ต้องรู้! ก่อนซื้อประกันเดินทางต่างประเทศมีอะไรบ้าง

schedule
share

ถ้าใครได้ฟังเพลงที่มีเนื้อร้องว่า ไม่มีใครเขาตายเพียงเพราะ..คนอื่นไม่รัก มีแต่คนที่ตายเพราะไม่รักตัวเอง ฟังแล้วอาจเจ็บจี๊ดไปถึงใจ อย่างคนเดินทางเที่ยวต่างประเทศ 2023 แต่ไม่ยอมทำประกันเดินทางเอาไว้ ก็เหมือนกับคนที่ไม่รักตัวเอง เพราะยอมเดินทางไปพร้อมกับความเสี่ยงแบบ 100% หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นที่ต่างประเทศ ก็จะไม่รู้ว่าควรรับมือกับเหตุการณ์นั้นอย่างไรดี ถ้าอยากเป็นคนที่รู้จักรักตัวเอง ทุกครั้งที่เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ เราจำเป็นต้องซื้อประกันเดินทางต่างประเทศเอาไว้และเพื่อให้การซื้อประกันฟังดูง่ายขึ้น ให้เราเรียนรู้ 15 คำศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับการทำประกันเพิ่มเติมดังนี้ จะทำให้เราซื้อประกันได้อย่างมั่นใจยิ่งกว่าเดิม

15 คำศัพท์ประกันเดินทางที่ต้องรู้!

1. กรมธรรม์ประกันภัย

คือเอกสารที่เกิดขึ้นระหว่าง บริษัทประกันภัยการเดินทางกับผู้ทำประกันเดินทาง ซึ่งเราเรียกกันว่ากรมธรรม์ประกันภัย โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ชัดเจน ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องความคุ้มครองของบริษัท ไปจนถึงเรื่องเบี้ยประกันเดินทางต่างประเทศที่ผู้ทำประกันต้องจ่าย ช่วยทำให้ผู้ทำประกันมั่นใจได้ว่า บริษัทประกันภัยจะทำตามสัญญาที่กำหนด ตามข้อกฎหมายและผู้ทำประกันจะได้รับความคุ้มครอง พร้อมรับผลประโยชน์ตามที่ตกลงกันเอาไว้ ตรงตามกรมธรรม์ประกันภัยกำหนดทุกตัวอักษร

2. ผู้เอาประกันภัย

หมายถึงคนที่จ่ายเงินค่าประกันภัยการเดินทาง ซึ่งเป็นผู้ที่มีชื่อในเอกสารประกันการเดินทางว่าเป็นคนทำประกันภัย จะได้รับความคุ้มครองและผลประโยชน์ทั้งหมดตามที่เอกสารกำหนด

3. ผู้ได้รับความคุ้มครอง

สำหรับใครที่เลือกทำประกันเดินทางต่างประเทศตามแผนครอบครัว จะได้ระบุรายชื่อคู่สมรสหรือบุตร ที่ติดตามไปท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยกัน เพื่อได้รับผลประโยชน์จากเงินชดเชยทั้งหมดเฉกเช่นเดียวกันกับผู้ทำประกัน ตามที่ได้ทำสัญญากับบริษัทประกันเดินทางนั้นๆ ด้วย

4. อุบัติเหตุ, การบาดเจ็บ, การเจ็บป่วย

เป็นคำที่มีความหมายแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงสำหรับการทำประกันภัยการเดินทาง เพื่อให้เราสามารถแยกความหมายแต่ละคำและดูแผนความคุ้มครองได้อย่างถูกต้อง จำเป็นต้องเข้าใจความหมายดังนี้

 • อุบัติเหตุ : หากเกิดอุบัติเหตุจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็จะทำให้เราได้รับความคุ้มครองจากประกันในส่วนของแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุ
 • การบาดเจ็บ : การท่องเที่ยวต่างประเทศอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอย่าง อาการบาดเจ็บทางร่างกายเล็กๆ น้อยๆ อย่างฟกช้ำ, เป็นแผลไปจนถึงอาการบาดเจ็บจนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล อย่างการสูญเสียอวัยวะ มือ, เท้า, สายตา
 • การเจ็บป่วย : ด้วยสภาพอากาศที่แตกต่างอาจจะทำให้เรานั้นมีอาการปวดหัวเป็นไข้เล็กน้อย หรือบางคนก็เป็นไข้หนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล

5. ความรับผิดส่วนแรก

เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่างเครื่องบินดีเลย์หรือกระเป๋าเดินทางล่าช้า ความรับผิดชอบส่วนแรกก็คือ การที่เราจะต้องสำรองค่าใช้จ่ายออกไปก่อน แล้วค่อยนำใบเสร็จพร้อมหลักฐานยืนยันมาเคลมเงินชดเชยจากบริษัทประกันเดินทาง

6. แพทย์หรือแพทย์ทางเลือก

 • แพทย์ : แพทย์แผนปัจจุบันที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องให้ประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องอาทิ เช่น ศัลยกรรมที่อยู่ในโรงพยาบาล
 • แพทย์ทางเลือก : แพทย์แผนไทยโบราณหรือแพทย์แผนจีนโบราณ ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมาย รักษาโรคโดยการใช้สมุนไพร, ฝังเข็ม, จัดกระดูก โดยจะต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ทำประกันเดินทาง

7. ผู้ป่วยใน กับผู้ป่วยนอก

 • ผู้ป่วยใน : ผู้ป่วยที่ต้องเข้าพักรักษาตัวและนอนพักที่โรงพยาบาลตามคำสั่งแพทย์
 • ผู้ป่วยนอก : ผู้ป่วยที่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลหรือคลินิก ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่มีความจำเป็นต้องเข้ารักษาตัวด้วยการนอนพักที่โรงพยาบาลและไม่ต้องติดตามอาการ 

8. มาตรฐานทางการแพทย์

หลักเกณฑ์หรือข้อปฏิบัติทางการแพทย์ ในการรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย ที่เป็นมาตรฐานสากลทั่วทุกโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดมาตรฐานและมีความสอดคล้องกับประวัติการบาดเจ็บ, การเจ็บป่วย, การตรวจพบ, ผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้ป่วย

9. ความจำเป็นทางการแพทย์

การให้บริการทางการแพทย์ ที่ตั้งอยู่บนมาตรฐานและข้อกำหนดตามที่แพทย์วินิจฉัยและให้การรักษาอย่างเหมาะสม ซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับความสะดวกของผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ หรือครอบครัวผู้รับบริการ หรือผู้ให้บริการรักษาพยาบาลเพียงอย่างเดียว

10. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร

หมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากค่ารักษาพยาบาลตามจริง ที่ผู้ทำประกันเดินทางต่างประเทศเข้ารับความคุ้มครองเพื่อรักษา ไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาล, คลินิกหรือโรงพยาบาล

11. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing condition)

 1. กรณีประกันเดินทางแบบรายเที่ยว (Single Trip) : คือโรคร้ายหรือโรคแทรกซ้อน ที่เกิดขึ้นกับผู้ทำประกันภัยมาก่อนที่จะได้รับความคุ้มครอง 12 เดือน
 2. กรณีประกันเดินทางแบบรายปี (Annual Multi Trip) : คือโรคร้ายหรือโรคแทรกซ้อน ที่ผู้ทำประกันภัยเคยเรียกร้องเงินชดเชยมาก่อนในการเดินทางครั้งก่อนหรือโรคที่เกิดขึ้นก่อนที่จะได้รับความคุ้มครอง 12 เดือน ให้เรียกสภาพทางการแพทย์ของผู้ทำประกันก่อนที่จะทำประกัน

12. ปีกรมธรรม์ประกันภัย

เราจะพบเห็นได้ในการทำประกันเดินทางต่างประเทศแบบรายปี ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เรื่องระยะเวลาในการทำกรมธรรม์ เป็นตัวกำหนดวันครบรอบ 1 ปี ของกรมธรรม์ว่าจะสิ้นสุดปีในวันไหนหรือเป็นการนับแต่วันครบรอบของประกันภัยปีต่อๆ ไป

13. โจรกรรมหรือการก่อการร้าย

 • โจรกรรม : การที่ผู้ทำประกันเดินทางถูกลักทรัพย์ที่พบว่ามีร่องรอยการงัดแงะโดยบุคคลอื่นหรือถูกชิงทรัพย์จนทำให้เกิดความสูญเสีย
 • การก่อการร้าย : กลุ่มบุคคลหรือองค์กรใดที่รวมตัวกันเพื่อก่อให้เกิดความไม่สงบสร้างความหวาดกลัวหรือมีการใช้ความรุนแรงจนเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย

14. บริษัทที่ได้รับมอบอำนาจ

ตัวแทนบริษัทที่ได้รับอำนาจให้ดำเนินการแทนบริษัทเพื่อมอบความคุ้มครองหรือเข้าไปช่วยเหลือผู้ทำประกันเดินทางต่างประเทศตามข้อตกลงที่กำหนดเอาไว้

15. ผู้ขนส่ง

สายการบิน, เรือสำราญ, รถไฟ, รถขนส่งผู้โดยสารรวมไปถึงตัวแทนหรือพนักงานผู้ขนส่งสิ่งของ

ต้องรู้! ก่อนซื้อประกันต่างประเทศมีอะไรบ้าง

สรุป

เพียงแค่เข้าใจคำศัพท์ของการทำประกันเดินทาง ก็ทำให้เราอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการทำประกันเดินทางต่างประเทศได้อย่างทะลุปรุโปร่งแล้ว ส่งผลดีต่อการเปรียบเทียบประกัน การเดินทางต่างประเทศราคาแต่ละแพ็กเกจ ว่าควรเลือกแบบไหนดีถึงจะเหมาะสม ซึ่งถ้าเรากำลังวางแผนหาซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศ 2023 ที่จะช่วยยกระดับการเที่ยวต่างประเทศให้มีอภิสิทธิ์เหนือกว่าการเที่ยวแบบเดิมๆ อยู่แล้วละก็  ลองเปิดใจเลือกประกันการเดินทางต่างประเทศของบริษัท Insurverse ที่มีแพ็กเกจราคาในแบบที่เราเลือกได้ตามใจต้องการ ให้การเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเรา มีแต่ความปลอดภัยสูงสุด ปราศจากซึ่งบรรยากาศแห่งความวิตกกังวล คลิกดูแพ็กเกจประกันการเดินทางที่ดีที่สุดของ Insurverse เพื่อให้เรามีผู้ช่วยส่วนตัวในการเดินทาง ได้ท่องเที่ยวต่างประเทศแบบรักตัวเองอย่างอุ่นใจ

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย