vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
รู้หรือไม่! ประกันเดินทางเราควรต้องขอเอกสารเคลมเป็นภาษาอังกฤษ

รู้หรือไม่! ประกันเดินทางเราควรต้องขอเอกสารเคลมเป็นภาษาอังกฤษ

schedule
share

เรื่องความเจ็บป่วยไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าจะมาเยือนเราวันไหน การซื้อประกันเดินทางเอาไว้รับรองทำให้อุ่นใจได้มากกว่า หากเจ็บป่วยจนเข้าโรงพยาบาลที่ต่างประเทศหรือเกิดอุบัติเหตุจนต้องเข้าโรงพยาบาล เราจะได้ใช้ความรู้เข้าใจเกี่ยวกับเอกสารเคลมประกันตลอดจนขั้นตอนการขอเคลมประกัน เพื่อให้เราสามารถขอเงินชดเชยจากประกันได้ แต่บางคนอาจมีหนึ่งคำถามที่ยังสงสัย ว่าทำไมต้องขอใบเคลมประกัน ภาษาอังกฤษด้วยไปไขข้อสงสัยกันเลย

รู้หรือไม่! ประกันเดินทางเราควรต้องขอเอกสารเคลมเป็นภาษาอังกฤษ

ยามเจ็บป่วยไม่สบายต้องการขอเคลมประกันเดินทาง ทำไมต้องขอเอกสารเคลมเป็นภาษาอังกฤษ?

เอกสารเคลมประกันนับได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆ ส่วนเหตุผลที่เอกสารขอเคลมประกันเดินทางควรเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากภาษาอังกฤษนั้นเป็นภาษาสากลที่ได้มีการใช้กันทั่วโลก จึงทำให้มีความง่ายและสะดวกต่อการตรวจสอบรายละเอียด ที่สำคัญควรขอเอกสารและใบเคลมประกันในวันที่เกิดเหตุเอาไว้ทันที ถ้าหากปล่อยเวลาให้ล่วงเลย การไปยื่นขอเอกสารย้อนหลัง จะทำให้เกิดความยุ่งยากและใช้ขั้นตอนหลายขั้นตอนมาก

เอกสารเคลมประกันยามเจ็บป่วยที่ต่างประเทศ ต้องใช้อะไรบ้าง?

สำหรับการเคลมประกันเดินทางต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนั้น มาดูรายละเอียดกันได้เลย เพื่อที่จะได้มีความรู้สำหรับจัดการขอเอกสารได้อย่างถูกต้อง ดังนี้

  • แบบฟอร์มขอเคลมประกันเดินทางสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  • ใบเสร็จการรับเงินฉบับจริง ที่มีการแสดงรายการค่ารักษาพยาบาลต่างๆ
  • ใบรับรองแพทย์ ที่จะต้องมีการระบุวันที่เข้ารับการรักษาพยาบาลหรือนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล  ซึ่งจะต้องมีการระบุสาเหตุรวมถึงอาการต่างๆ อย่างชัดเจน (หากกรณีที่จะต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อาการหนักกลับมารักษาตัวด่วนที่ประเทศไทย ก็จะต้องให้แพทย์ระบุวันที่เริ่มต้นมีอาการหรือวันที่เกิดอุบัติเหตุอย่างชัดเจนด้วย)
  • สำเนาหนังสือการเดินทางของผู้ที่ทำประกันเดินทางต่างประเทศ
  • สำเนาเอกสารหลักฐานการเดินทางต่างๆ ของผู้ทำประกันเดินทาง ประกอบไปด้วยสำเนาตั๋วเครื่องบินหรือสำเนาหน้าพาสปอร์ต เป็นต้น
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ทำประกันภัย

เลือกซื้อประกันเดินทางกับ insurverse มีขั้นตอนการขอเคลมอย่างไรบ้าง

  • เมื่อเกิดเหตุเจ็บป่วยไม่สบายหรือเกิดอุบัติเหตุต่างๆ จนต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ 02-206-5424 เพื่อแจ้งเหตุและตรวจสอบความคุ้มครองทันที
  • หลังจากที่ได้มีการแจ้งเหตุกับทางบริษัทประกันเดินทางต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะมีการติดต่อประสานงานเพื่อที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ
  • จากนั้นให้ทุกท่านส่งใบเสร็จรวมไปถึงเอกสารสำเนาต่างๆ ไปที่ [email protected]
  • กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหม พร้อมทั้งส่งชุดเอกสารต่างๆ ที่เป็นต้นฉบับไปที่บริษัทประกันเดินทางผ่านทางไปรษณีย์
รู้หรือไม่! ประกันเดินทางเราควรต้องขอเอกสารเคลมเป็นภาษาอังกฤษ

สรุป

ประกันเดินทางตัวช่วยพลิกฟื้นชีวิตในยามที่เกิดปัญหา หากมองหาความช่วยเหลือจากใครที่ต่างประเทศไม่เจอ ก็จะมีแต่ประกันที่เราสามารถขอความช่วยเหลือได้ หากเลือกซื้อประกันท่องเที่ยวต่างประเทศกับ insurverse สามารถเคลมประกันได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง จะยื่นเคลมเมื่อไหร่ แค่ขอเอกสารเคลมเป็นภาษาอังกฤษ ที่เหลือก็ไม่ต้องกังวล คลิกเข้าดูรายละเอียดแผนประกันการเดินทางต่างประเทศ insurverse เพิ่มเติมได้เลยที่นี่

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย