vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
เมื่อเกิดปัญหาไฟลท์ดีเลย์จะต้องทำอย่างไรถึงแก้ได้จบ

3 วิธีรับมือสุดปัง เมื่อเกิดปัญหาไฟลท์ดีเลย์จะต้องทำอย่างไรถึงแก้ได้จบ

schedule
share

แม้เราจะเผื่อเวลาในการเดินทาง สำหรับการไปเที่ยวต่างประเทศแล้ว เราก็ยังเจอปัญหาไฟลท์ดีเลย์ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ส่งผลเสียสำหรับคนที่ชอบจองกิจกรรมไว้ล่วงหน้าเป็นอย่างมาก เพราะถ้าหากเราวางแผนและกำหนดแพลนในการท่องเที่ยวไว้หมด แต่กลับพบว่าเราไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ความล่าช้าจากการเดินทางได้ ปัญหานี้ก็จะทำให้เราเสียค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็น วิธีที่ดีที่สุดเราจำเป็นต้องพึ่งมืออาชีพให้เข้ามาช่วย ด้วยการซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศจากบริษัทที่เราไว้วางใจ เพื่อรับความคุ้มครองเครื่องบินดีเลย์และความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งทริป เมื่อซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศแล้ว เราก็จะคลายความกังวลใจได้มากขึ้น หากต้องเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ก็มีผู้ช่วยดีๆ คอยคุ้มครองดูแลเรา ตลอดเส้นทางการเดินทางอย่างอุ่นใจ

เหตุผลที่ทำให้ไฟลท์ดีเลย์มีอะไรบ้าง

เหตุผลที่ทำให้ไฟลท์ดีเลย์มีอะไรบ้าง

หากใครจำเป็นต้องเดินทางช่วงพายุเข้า อาจจะต้องพบเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน โดยทางสถิติแล้วพบว่า เมื่อไหร่ที่มีปัญหาเรื่องสภาพอากาศ นักท่องเที่ยวมักจะพบเจอกับปัญหาไฟลท์ดีเลย์กันอยู่เสมอ จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการเดินทาง ส่วนปัจจัยรองลงมา อาจเกิดขึ้นเพราะความบกพร่องของตัวเครื่องบินหรืออะไหล่เสียหาย ทำให้ต้องเสียเวลาซ่อมแซมเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทุกคน จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการเดินทาง

เพื่อให้เราได้รับความคุ้มครอง แม้สภาพอากาศไม่เป็นใจหรือมีพายุโหมกระหน่ำมากแค่ไหน จนเกิดปัญหาสายการบินเลื่อนเวลาในการเดินทางให้ล่าช้าลงเพียงใด ขอเพียงเราได้รับการใส่ใจจากประกันการเดินทางต่างประเทศ เราก็ได้รับเงินชดเชยจากค่าเสียเวลาในการเดินทางเสมอ

วิธีรับมือและวิธีแก้ไขเมื่อไฟลท์ดีเลย์

เมื่อนักท่องเที่ยวต้องเจอกับปัญหาไฟลท์ดีเลย์และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งทริปการเดินทาง การรับมือที่ดีที่สุดคือการเตรียมความพร้อมในการรับมือ 3 วิธี ดังนี้

1. เลือกช่วงเวลาในการเดินทาง 

ไฟลท์ดีเลย์ที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่แล้ว เครื่องบินหนึ่งลำจะถูกใช้บินอย่างต่อเนื่องกันหลายครั้งต่อวัน บางครั้งอาจเกิดปัญหามีบางไฟลท์ล่าช้า ไฟลท์อื่นๆ ที่ใช้เครื่องบินลำเดียวกันก็อาจจะส่งผลให้เกิดความล่าช้าตามไปด้วย ดังนั้นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเครื่องบินดีเลย์ ก็ควรเลือกเดินทางช่วงเวลาเช้าตรู่ เพื่อลดความเสี่ยงปัญหาดีเลย์สะสมให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

2. เช็คประวัติสายการบินย้อนหลัง

การลดความเสี่ยงไฟลท์ดีเลย์อีกหนึ่งวิธีสุดเบสิคคือ การดูข้อมูลสถิติย้อนหลังของสายการบิน ว่ามีสายการบินไหนที่มีปัญหาการบินไม่ตรงเวลาหรือไม่ จะช่วยทำให้เราสามารถประเมินความเสี่ยงของเที่ยวบินดีเลย์ในอนาคตได้ดีขึ้นและหลีกเลี่ยงเดินทางกับสายการบินที่มีปัญหานั้น

3. การหลีกเลี่ยงสายการบินรายเล็กที่บินออกจากสนามบินใหญ่

สนามบินในต่างประเทศมักมีการเอื้อประโยชน์ให้กับสายการบินขนาดใหญ่มากกว่า ดังนั้นหากเกิดปัญหาการจราจรทางอากาศของสนามบินขึ้น สนามบินก็จะแก้ปัญหาโดยการยอมให้สายการบินรายใหญ่ได้ลงจอดที่สนามบินก่อน ส่วนสายการบินรายเล็กก็จะเกิดเหตุการณ์ไฟลท์ดีเลย์ตามๆ กัน เราจึงควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศด้วยสายการบินรายเล็ก

ทำอย่างไรเมื่อโดนยกเลิกเที่ยวบิน

ก่อนออกเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ 2023 แม้เราเตรียมตัวมาอย่างดีและได้รับตั๋วเครื่องบินที่มีกำหนดการเดินทางอย่างชัดเจนแล้ว แต่เมื่อถึงเวลาเดินทางจริงกลับพบปัญหาไฟลท์ดีเลย์หรือโดนยกเลิกเที่ยวบินเกิดขึ้น เพื่อรักษาสิทธิของผู้โดยสารที่จะควรได้รับ มาดู 3 วิธีรับมือกับปัญหาโดนยกเลิกเที่ยวบินดังนี้

1. สอบถามข้อมูลจากสายการบิน

ตรวจสอบข้อมูลจากสายการบินเพื่อได้ข้อมูลสาเหตุที่สายการบินถูกยกเลิกที่ถูกต้อง จากช่องทางการติดต่อเช่น เคาน์เตอร์ของสายการบิน, เว็บไซต์หรือการโทรหา Call Center ของสายการบิน โดยสอบถามรายละเอียดของแนวทางการแก้ไขปัญหาจากบริษัทสายการบิน

โดยส่วนใหญ่สายการบินจะมีแนวทางในการช่วยเหลือด้วยการจ่ายเงินค่าโดยสารคืนให้หรือเปลี่ยนเที่ยวบินให้กับลูกค้า แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะลืมไม่ได้ เฉพาะคนที่ทำประกันการเดินทางเอาไว้ นั่นก็คือควรขอหนังสือรับรองการยกเลิกเที่ยวบิน เพื่อนำเอกสารไปยื่นทำเรื่องเคลมเงินกับบริษัทประกันการเดินทางต่างประเทศด้วย จะทำให้เราได้รับค่าชดเชยค่าเสียหายเมื่อโดนยกเลิกสายการบิน

2. เลือกเที่ยวบินในการเดินทางใหม่ของสายการบินอื่น

กรณีที่สายการบินเดิมไม่มีการเปลี่ยนเที่ยวบินให้ลูกค้าหรือเราต้องการเดินทางด่วนให้เร็วที่สุด สามารถเข้าไปหาข้อมูลการบินของสายการบินอื่น ว่ามีสายการบินไหนบ้าง ที่มีเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางที่เราต้องการ แล้วให้เราเลือกไฟลท์บินใหม่ที่พร้อมเดินทางทันที ซึ่งวิธีนี้ช่วยลดปัญหาเรื่องการเสียเวลาจากการเดินทางได้เป็นอย่างดี แต่ก็ต้องแลกมาซึ่งค่าใช้จ่ายในการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่ที่มีราคาค่อนข้างสูง

3. ติดต่อบริษัทประกัน

สำหรับผู้ที่ทำประกันการเดินทางเอาไว้ สามารถติดต่อบริษัทประกัน เพื่อทำเรื่องเคลมประกันที่มีสาเหตุมาจากไฟลท์ดีเลย์หรือตกเครื่องบินได้เลย โดยต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมสำหรับการติดต่อขอรับค่าสินไหมทดแทน เช่น หนังสือรับรองการยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน, สำเนาหลักฐานการเดินทาง, เอกสารหลักฐานการยืนยันความล่าช้าจากสายการบินหรือผู้ขนส่งที่เกิดเหตุการณ์ไฟลท์ดีเลย์, สำเนาเอกสารหนังสือเดินทางและสำเนาเอกสารหน้าสมุดบัญชีธนาคาร เป็นต้น เมื่อเอกสารครบตามที่ทางบริษัทกำหนด ก็ดำเนินการส่งเอกสารให้ทางบริษัทเพื่อรับเงินเคลมประกันการเดินทางได้ทันที

ตกเครื่องบินต้องทำอย่างไร?

เป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่เมื่อเกิดปัญหาการตกเครื่องบินขึ้นมาจริงๆ เราควรตั้งสติให้ดีแล้วค่อยๆ หาวิธีแก้ปัญหากันต่อไป ข้อแนะนำแรกที่คุณควรทำคือ ติดต่อสายการบินเพื่อสอบถามเกี่ยวกับตารางเที่ยวบินที่เหลืออยู่และขอข้อมูลเพิ่มเติมว่า จะสามารถเดินทางด้วยเที่ยวบินถัดไปที่เร็วที่สุดได้อย่างไร เพราะถ้าเราเดินทางไม่ทันทริปล่มแน่ ลำดับถัดไปเราอาจจะต้องรีบโทรติดต่อบริษัทที่เราได้จองกิจกรรมหรือจองที่พักเอาไว้ ว่าขอเลื่อนเวลาออกไปได้ไหม เพราะเจอปัญหาตกเครื่องบินโดยที่ไม่ได้คาดคิด หากเลื่อนไม่ได้เราต้องจำใจรับทุกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง

หากไม่มีเที่ยวบินใดเลยที่สามารถทำให้เราเดินทางได้ทันเวลา เราก็ต้องเตรียมใจเอาไว้ เพราะนั่นหมายถึงเราต้องสูญเสียเงินจำนวนมากไปกับการจองที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว วิธีแก้ปัญหาที่ตรงจุดและได้ผลดีที่สุด ก็คือการเลือกทำประกันการเดินทางต่างประเทศเอาไว้ทุกครั้งก่อนเดินทางเสมอ จะทำให้เราได้รับความคุ้มครองและเงินชดเชยจากการตกเครื่องบินอย่างดีที่สุด

วิธีป้องกันการเสียหายจากเหตุการณ์ไฟลท์ดีเลย์

หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจริงๆ ที่สายการบินเกิดไฟลท์ดีเลย์หลายชั่วโมงและเป็นช่วงเวลาดึกแล้ว นักท่องเที่ยวควรมองหาโรงแรมเพื่อพักผ่อนดีกว่า ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของเราเอง แล้วค่อยหาวิธีแก้ไขใหม่ในวันรุ่งขึ้น แต่ถ้าเราทำประกันการเดินทางต่างประเทศเอาไว้ เราสามารถโทรสอบถามขอความช่วยเหลือจากบริษัทประกันได้เลยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือว่าสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรบ้าง อีกทั้งเรายังสามารถทำเรื่องเคลมเงินประกันคืนเพื่อรับผลประโยชน์จากการเสียเวลาที่เกิดขึ้นได้ด้วย

วิธีป้องกันการเสียหายจากเหตุการณ์ไฟลท์ดีเลย์

สรุป 

ถ้าอยากเดินทางท่องเที่ยวสนุกแบบไม่มีลิมิต ให้เราวางแผนการเดินทางอย่างชาญฉลาด ด้วยการเตรียมความพร้อมเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับแรก โดยเลือกบริษัทที่มีความคุ้มครองครอบคลุมปัญหาไฟลท์ดีเลย์ด้วย ซึ่งสามารถลดความเสียหายและลดค่าใช้จ่ายที่จะต้องแบกรับได้เป็นอย่างดี อย่างการเลือกซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศของ Insurverse ผู้นำด้านประกันออนไลน์ ที่ตอบโจทย์ทุกการเดินทาง ให้ความคุ้มครองตลอดการเดินทางที่ครอบคลุมมากที่สุด พร้อมช่วยเหลือทุกคนด้วยใจ ตลอด 24 ชั่วโมง สนใจเลือกดูแพ็กเกจประกันของ Insurverse ได้ที่นี่ ประกันการเดินทางที่เลือกซื้อง่าย ด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงหลักสิบ กับความคุ้มครองถึงหลักล้าน ที่ซื้อง่ายผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ได้ที่บ้านเลย

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย