vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
3-easy-steps-to buy-a-compulsory-online-and-apply-to-car-tax-immediately

3 ขั้นตอน ซื้อ พ.ร.บ. ออนไลน์ง่ายชัวร์ ใช้ต่อภาษีรถยนต์ได้ทันที

schedule
share

       ใครที่เคยผ่านกระบวนการซื้อออนไลน์ที่ยุ่งยาก ให้ Move On มาที่อินชัวร์เวิร์ส ซื้อ พ.ร.บ. ออนไลน์กับเรา ถูกกว่าชัวร์ ง่ายกว่าชัวร์ แถมข้อมูลยังถูกส่งตรงไปยังกรมการขนส่งทันที หากจะต่อภาษีก็สามารถต่อได้เลย หากกำลังมองหาบริษัทประกันที่ซื้อ พ.ร.บ. ออนไลน์ง่าย ๆ เช็กขั้นตอนของอินชัวร์เวิร์สได้เลย

3 ขั้นตอนการซื้อ พ.ร.บ. ออนไลน์ ที่ insurverse มีอะไรบ้าง?

       1. เลือกประเภทรถยนต์ จะเป็นรถเก๋ง, รถกระบ หรือรถตู้ ที่ใช้ส่วนตัว ก็สามารถซื้อ พ.ร.บ. กับเราได้ในราคาถูก เริ่มต้นเพียง 569 บาทเท่านั้น หลังจากเลือกประเภทประกันแล้วสามารถตรวจสอบความคุ้มครองก่อนชำระเงินได้เลยว่าจะได้ความคุ้มครองอะไรบ้าง

       2. กรอกข้อมูลสำหรับกรมธรรม์ การกรอกข้อมูลสำหรับออกกรมธรรม์ คุณจำเป็นจะต้องเตรียมเล่มทะเบียนรถเอาไว้เพื่อให้ง่ายต่อการทำรายการ การกรอกข้อมูลจะถูกแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ คือข้อมูลรถยนต์ และข้อมูลผู้เอาประกันภัย หลังจากกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

       3. ชำระเงิน หากข้อมูลถูกต้องไม่ต้องการแก้ไข ก็สามารถชำระเงินได้ทันที ไม่ว่าจะโอนเงินหรือผ่านบัตรเครดิต/เดบิตได้ทั้งหมด หลังจากชำระเงินแล้วสามารถดาวน์โหลดกรมธรรม์ได้ผ่านอีเมล หรือเข้าสู่ระบบแอคเคาท์ ดูที่เมนูกรมธรรม์ของฉัน

       เมื่อทำการต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ผ่านช่องทางออนไลน์เรียบร้อยแล้ว สามารถไปต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ได้ทันที มีข้อแม้ว่ารถยนต์ที่ใช้อยู่ต้องไม่เกิน 7 ปี หากเกินจำเป็นต้องนำรถไปตรวจสภาพก่อน (ตรอ.) แล้วให้นำเอกสารไปยื่นต่อภาษีประจำปีที่กรมการขนส่งทางบกหรือสถานที่เปิดให้บริการต่อภาษีประจำปี

ขั้นตอนการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ มีดังนี้

       1. เข้าเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก และ ลงทะเบียนสมาชิกใหม่

       2. กรอกข้อมูลส่วนตัวและที่อยู่ของผู้สมัคร

       3. กรอกที่อยู่สำหรับทำการจัดส่งเอกสาร

       4. แถบ พ.ร.บ. กรอกรายละเอียดชื่อบริษัทประกันภัย พร้อมเลขที่กรมธรรม์ 17 หลัก และวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง

       5. เลือกวิธีชำระเงินที่สะดวก เมื่อชำระเงินเรียบร้อย รอรับเอกสารทางไปรษณีย์ได้เลย

       รู้วิธีการซื้อ พ.ร.บ. ออนไลน์ และการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์แล้ว ใครที่สนใจอย่าลืม พ.ร.บ. ออนไลน์ที่ insurverse.co.th ราคาเริ่มต้นเพียง 569 บาทเท่านั้น ซื้อแล้วรับกรมธรรม์ทันทีทางอีเมล ง่ายกว่า สะดวกกว่า ซื้อเลยตอนนี้!

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย

© Copyright 2023 บริษัท อินชัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน)