vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
ทุกเรื่องต้องรู้เกี่ยวกับประกันรถยนต์ภาคบังคับ

ทุกเรื่องต้องรู้เกี่ยวกับประกันรถยนต์ภาคบังคับ

schedule
share

เชื่อเลยว่าเจ้าของรถใหม่หลายคนอาจเกิดความสงสัยเกี่ยวกับ ประกันภัยภาคบังคับ คือ อะไร ทำไมถึงต้องทำก่อนต่อภาษีรถยนต์ หากเราเลือกทำจะมีการคุ้มครองเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง มีเงื่อนไขการคุ้มครองอะไรบ้างที่เราควรรู้ และถ้าเราไม่ได้ทำประกันภัยภาคบังคับมีโทษไหม กรณีที่เรารับทราบแล้วว่าประกันภัยภาคบังคับ คือ สิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้ แล้วประกันภัยภาคสมัครใจต้องมีการบังคับให้เราทำด้วยหรือไม่ เพื่อให้คุณเจ้าของรถมือใหม่ทุกคนได้เข้าใจตรงกัน insurverse ได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจมานำเสนอให้ทุกคนแล้วในบทความนี้

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับคืออะไร

ประกันภัยภาคบังคับ คือ การประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ที่กำหนดไว้ว่ารถยนต์ทุกคน ทุกชนิดที่ได้มีการจดทะเบียนเอาไว้กับกรมขนส่งทางบก และรถยนต์ที่ใช้พลังงานขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า หรือพลังงานใดก็ตาม ต้องมีการทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับเสมอ ซึ่งประกันภัยภาคบังคับ คือ พ.ร.บ.รถยนต์ที่เราเรียกกันในทุกวันนี้นั่นเอง

ทำไมต้องทำประกันรถยนต์ภาคบังคับทุกคัน

เหตุผลที่มีเจ้าของรถยนต์ทุกคันต้องทำประกันภัยภาคบังคับ คือ การที่ภาครัฐต้องคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พร้อมกับให้ความช่วยเหลือทุกคนทางด้านพยาบาลอย่างทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็นกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็ตาม รวมถึงประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับนี้ยังเป็นหลักประกันให้แก่โรงพยาบาล ถึงการได้รับค่ารักษาพยาบาลจากผู้ประสบเหตุจากรถยนต์อย่างแน่นอน

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับมีอายุเท่าไหร่ ต่อล่วงหน้าได้ไหม

อายุของประกันภัยภาคบังคับ คือ 1 ปี และต้องมีการต่ออายุอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับสามารถต่ออายุล่วงหน้าได้สูงสุดไม่เกิน 90 วันเท่านั้น หากใครอยากจัดการให้เรียบร้อยก่อนต่อภาษีรถยนต์ประจำปี สามารถวางแผนต่อล่วงหน้าได้ตามกรอบระยะเวลาตามกำหนด

ประกันรถยนต์ภาคบังคับซื้อที่ไหนและราคาเท่าไหร่

ช่องทางการซื้อประกันภัยภาคบังคับ คือ ช่องทางออนไลน์, กรมขนส่ง และผู้ให้บริการรายย่อยอื่นในประเทศไทย แต่ปัจจุบันช่องทางในการซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับออนไลน์ กำลังได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในเรื่องความสะดวกสบาย ราคาที่คุ้มค่า และเรื่องเอกสารที่ไม่วุ่นวายด้วยเช่นกัน

พ.ร.บ..คุ้มครองอะไรบ้าง?

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับคุ้มครองอะไรบ้าง

การคุ้มครองทั้งหมดของประกันภัยภาคบังคับ คือ ค่าเสียหายเบื้องต้น และค่าสินไหมทดแทน โดยทั้ง 2 หมวดใหญ่นี้จะมีการแบ่งย่อยรายละเอียดเรื่องการคุ้มครองเพิ่มเติมอีกจำนวนมาก หากใครยังไม่เคยรู้ข้อมูลตรงนี้มาก่อน insurverse อยากแนะนำให้ลองอ่านเก็บข้อมูลไว้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในการคุ้มครองของคุณเจ้าของรถยนต์ทุกคน 

ค่าเสียหายเบื้องต้น

ค่าเสียหายเบื้องต้นจากประกันภัยภาคบังคับ คือ การที่ผู้ประสบภัยจะได้รับค่าความเสียหายเบื้องต้น โดยไม่ต้องพิสูจน์เรื่องความผิดภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันแรกที่มีคำขอการชดเชยสินไหมกับบริษัทประกัน ซึ่งจะมีรายการเบื้องต้นตามลิสต์ด้านล่างนี้

 • ค่าพาหนะที่นำส่งผู้ประสบภัยไปยังโรงพยาบาล
 • ค่าห้องพยาบาล และค่าอาหารตลอดช่วงเวลาที่เข้ารับการรักษา
 • ค่าบริการทางการแพทย์ เช่น ค่าตรวจวินิจฉัย, ค่าวิเคราะห์โรค และอื่น ๆ ซึ่งไม่รวมค่าจ้างพยาบาลพิเศษและค่าบริการอื่นในกรณีเดียวกัน
 • ค่ายา ค่าออกซิเจน ค่าอาการทางเส้นเลือด
 • ค่าอวัยวะเทียม ตลอดจนค่าอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาและค่าซ่อมแซม

กรณีที่มีการบาดเจ็บแต่ไม่ถึงกับสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ จะได้รับค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายด้านการพยาบาลตามค่าเสียหายจริงที่เกิดขึ้น รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000 บาทตามที่กล่าวมาด้านบนทั้งหมด

ค่าเสียหายกรณีสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพจากประกันภัยภาคบังคับ คือ 35,000 บาทต่อคน ซึ่งเป็นไปได้เมื่อเข้าข่ายในกรณีใดก็ตามดังนี้

 • สูญเสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว หรืออวัยวะอื่น ๆ
 • สูญเสียความสามารถในการพูด
 • หูหนวก ตาบอด
 • จิตพิการ
 • สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
 • ทุพพลภาพอย่างถาวร

แต่ถ้าหากเป็นกรณีเสียชีวิต ทายาทโดยชอบธรรมจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นจำนวน 30,000 บาทต่อคน ส่วนกรณีที่เป็นการเสียชีวิตหลังจากรักษาพยาบาล จะได้รับค่าเสียหายที่เป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าปลงศพรวมกันไม่เกิน 35,000 บาทต่อคน รวมแล้วไม่เกิน 65,000 บาทต่อคน

ค่าสินไหมทดแทน

ค่าสินไหมทดแทนของประกันภัยภาคบังคับ คือ ค่าเสียหายส่วนที่เกินมาจากค่าเสียหายเบื้องต้น ต้องได้รับการพิสูจน์ความผิดให้เรียบร้อยก่อน หลังจากนั้นผู้ประสบภัยถึงจะได้รับค่าสินไหมทดแทน ซึ่งรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นในรายละเอียดด้านบนแล้วจะต้องไม่เกินกำหนดดังนี้

 • กรณีบาดเจ็บ จ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน 80,000 บาทต่อคน
 • กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ จ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน 200,000-500,000 บาทต่อคน
 • กรณีเสียชีวิต จ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน
 • ค่าชดเชยเมื่อเป็นผู้ป่วยใน 200 บาทต่อวัน (ไม่เกิน 20 วัน)
เงื่อนไขการคุ้มครองจากประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

เงื่อนไขการคุ้มครองจากประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

เงื่อนไขการคุ้มครองจากประกันภัยภาคบังคับ คือ ต้องดูการพิสูจน์ในที่เกิดเหตุว่าใครเป็นฝ่ายถูกและฝ่ายผิด จากนั้นจะมีเงื่อนไขรายละเอียดการคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป ตามเนื้อหาในหัวข้อย่อยต่อจากนี้

กรณีที่ประสบอุบัติเหตุแล้วเราเป็นฝ่ายถูก

กรณีที่ประสบอุบัติเหตุแล้วเราเป็นฝ่ายถูก จะสามารถเบิกค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมได้ เช่น ค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุด 80,000 บาท, เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสูงสุด 500,000 บาท, สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วนขึ้นไป ได้รับเงินชดเชยสูงสุด 500,000 บาท, สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน ได้รับเงินชดเชยสูงสุด 250,000 บาท, สูญเสียนิ้ว ตั้งแต่ 1 นิ้วขึ้นไป ได้รับเงินชดเชยสูงสุด 200,000 บาท, ทุพพลภาพถาวร ไม่สามารถประกอบอาชีพประจำได้ ชดเชยสูงสุด 300,000 บาท และรับเงินชดเชยเมื่อรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน วันละ 200 บาท (ไม่เกิน 20 วัน)

กรณีที่ประสบอุบัติเหตุแล้วเราเป็นฝ่ายผิด

กรณีที่ประสบอุบัติเหตุแล้วเราเป็นฝ่ายผิด จะสามารถรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้ก่อนเป็นอันดับแรก ส่วนค่าสินไหมทดแทนจะไม่ได้รับในกรณีที่เป็นฝ่ายผิด 

ไม่ต่อประกันรถยนต์ภาคบังคับมีโทษอะไรบ้าง

โทษของการไม่ต้องประกันภัยภาคบังคับ คือ มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท, หากมีการขับขี่รถยนต์โดยไม่ใช่เจ้าของรถยนต์ ซึ่งไม่ได้มีการต่อประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับเอาไว้ ปรับไม่เกิน 10,000 บาทเช่นกัน และกรณีที่ไม่มีการต่อประกันภัยภาคบังคับ ถือว่ามีความผิด 2 ข้อ จะโดนปรับไม่เกิน 20,000 บาท

มีประกันรถยนต์ภาคบังคับต้องทำประกันภาคสมัครใจด้วยไหม

มีประกันรถยนต์ภาคบังคับ ต้องทำประกันภาคสมัครใจด้วยหรือไม่ ตรงนี้เราสามารถเลือกได้เองตามความต้องการของผู้เป็นเจ้าของรถยนต์ ซึ่งจะทำหรือไม่ทำก็ได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วเพื่อป้องกันการเกิดเหตุไม่คาดฝันบนท้องถนน หากมีประกันภัยภาคสมัครใจเข้ามาช่วยเหลือดูแล จะช่วยให้คุณไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายแต่เพียงผู้เดียว เพราะมีการดูแลมาจากทั้งประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และประกันภาคสมัครใจอีกด้วย

สรุปเกี่ยวกับประกันรถยนต์ภาคบังคับ

ในเบื้องต้นหากใครอยากต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่สะดวกสบายที่สุด สามารถเข้ามาใช้บริการจาก insurverse ได้เลยทันที ด้วยราคาที่ถูกกว่า คุ้มครองทันทีที่ซื้อ รับกรมธรรม์พร้อมต่อภาษีได้เลย และยังมีบริการแจ้งเตือนก่อนหมดอายุอีกต่างหาก น่าสนใจขนาดนี้อย่าลืมเข้ามาใช้บริการดี ๆ กับ insurverse หรือติดต่อสอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-842-9899 

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย

© Copyright 2023 บริษัท อินชัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน)