vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
ซื้อประกันรถยนต์ ช่วยในการลดหย่อนภาษีได้ไหม ?

ซื้อประกันรถยนต์ ช่วยในการลดหย่อนภาษีได้ไหม ?

schedule
share

เชื่อว่าผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนเลือกที่จะทำประกันรถยนต์ เพราะเหมือนเป็นตัวช่วยที่ติดตัวเราไว้อยู่ตลอดการขับขี่นั่นเอง และเชื่อว่าหลายคนมีข้อสงสัยว่าการซื้อประกันรถยนต์จะสามารถช่วยลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ เช่นเดียวกับประกันสังคม หรือประกันสุขภาพ ซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกคนมาหาคำตอบไปด้วยกัน

ซื้อประกันรถยนต์ ช่วยในการลดหย่อนภาษีได้ไหม ?

ลดหย่อนภาษีคืออะไร

เป็นรายการที่กฎหมายกำหนดไว้ให้สามารถนำไปหักออกจากเงินได้ โดยหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายแล้ว จะทำให้เราเสียภาษีน้อยลง ซึ่งปกติแล้วสิทธิพื้นฐานที่คนเสียภาษีทุกคนจะได้รับ ก็คือค่าลดหย่อนส่วนตัวคนละ 60,000 บาท โดยจะมีการคำนวณจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนี้

 • รายได้ (ต่อปี) – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน = เงินได้สุทธิ
 • เงินได้สุทธิ x อัตราภาษี = เงินภาษีที่ต้องจ่าย 

วิธีลดหย่อนภาษี

ค่าลดหย่อนภาษีส่วนตัวและครอบครัว 

 • ค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนคู่สมรส 60,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนฝากครรภ์และคลอดบุตร ไม่เกินครรภ์ละ 60,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนภาษีบุตร คนละ 30,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนสำหรับเลี้ยงดูบิดามารดาของตนเองและของคู่สมรส คนละ 30,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 4 คน
 • ค่าลดหย่อนภาษีกรณีอุปการะผู้พิการ หรือบุคคลทุพพลภาพ คนละ 60,000 บาท

ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มประกัน เงินออม และการลงทุน

 • เงินประกันสังคม ไม่เกิน 6,300
 • ประกันชีวิตและประกันสะสมทรัพย์ที่มีระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
 • ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
 • ประกันสุขภาพของบิดามารดา สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
 • ประกันชีวิตแบบบำนาญที่มีระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป ลดหย่อนภาษีได้ 15% ของเงินได้ สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มเงินบริจาค

 • เงินบริจาคทั่วไป ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าลดหย่อนภาษี
 • เงินบริจาคเพื่อการศึกษา การกีฬา การพัฒนาสังคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ และบริจาคเพื่อสถานพยาบาลของรัฐ สามารถนำมาลดหย่อนได้ 2 เท่าของเงินบริจาคจริง สูงสุดไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าลดหย่อนภาษี
 • เงินบริจาคให้กับพรรคการเมือง สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

ค่าลดหย่อนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์

ดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย หรือดอกเบี้ยที่จ่ายเพื่อซื้อบ้าน ซื้อคอนโด สามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาท

ค่าลดหย่อนกลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจ

ต้องเป็นโครงการของรัฐ ได้แก่ โครงการ “ช้อปดีมีคืน” สามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 30,000 บาท เมื่อซื้อสินค้าและบริการในประเทศ ตามช่วงเวลาที่โครงการกำหนดไว้ สินค้าที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษี ได้แก่ สินค้าและบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT), สินค้า OTOP และ สินค้าหมวดหนังสือและ E-Book

ข้อดีของการลดหย่อนภาษี

โดยปกติแล้วทุกคนที่มีเงินเดือนประจำตั้งแต่ 120,000 บาท/ปี หรือมีรายได้ประเภทอื่น ๆ ตั้งแต่ 60,000 บาท/ปีจะต้องเสียภาษี ซึ่งการลดหย่อนภาษีก็จะช่วยให้จ่ายภาษีได้น้อยลง ประหยัดเงินได้มากขึ้น และยังสามารถเก็บเงินในแต่ละปีมากขึ้น 

ประกันรถยนต์ลดหย่อนภาษีได้ไหม

ประกันรถยนต์มีความสำคัญที่เจ้าของรถหรือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนควรที่จะซื้อประกันภัยสำหรับรถยนต์ไว้ แต่ประกันรถยนต์ไม่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ เพราะรถยนต์ไม่ได้อยู่ในปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิต ภาครัฐจึงไม่ได้มีการส่งเสริมการลดหย่อนภาษีสำหรับการทำประกันรถยนต์นั่นเอง

ซื้อประกันรถยนต์ ช่วยในการลดหย่อนภาษีได้ไหม ?

บทสรุป

ต่อให้ประกันรถยนต์จะไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ แต่เป็นสิ่งที่เจ้าของรถควรจะทำให้กับรถยนต์ทุกคัน เพราะเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมที่ดี การทำประกันรถยนต์ไม่เพียงแต่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากรถยนต์เท่านั้น แต่หากทำประกันชั้น 1 หรือประชั้น 2+ จะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของคุณอีกด้วย

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย