vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
เช็กเลย ประกันชั้น 1 ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง

เช็กเลย ประกันชั้น 1 ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง

schedule
share

หากคุณกำลังมองหาประกันภัยรถยนต์ การเลือกทำประกันชั้น 1 อาจเป็นตัวเลือกที่ดูเหมือนจะคุ้มครองทุกอย่าง แต่เดี๋ยวก่อน! คุณรู้หรือไม่ว่า ประกันชั้น 1 จะให้ความครอบคลุมในบางกรณีเท่านั้น ในบทความนี้เราจะพาคุณไปดูขอบเขตของความคุ้มครองและข้อจำกัดที่อาจไม่ได้รับการกล่าวถึงบ่อยนัก ประกันชั้น 1 ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง ? ถ้ารถชน เราเป็นฝ่ายผิด มีประกันชั้น 1 คุ้มครองไหม ? หรือ ถ้ารถชนเราเป็นฝ่ายผิดไม่มีประกัน ต้องทำอย่างไร ? ไปดูกันเลย

ประกันชั้น 1 ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง ?

การเลือกประกันภัยไม่ใช่เรื่องของความครอบคลุมเท่านั้น แต่ต้องเป็นการเลือกที่ตอบโจทย์ตามความต้องการเพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้น เรามาดูกันว่าประกันชั้น 1 ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง ?

1. นำรถไปใช้ผิดประเภท

ประกันชั้น 1 ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง ? อย่างแรกเลย คือ นำรถไปใช้ผิดประเภทหรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น

  • ใช้รถส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการพาณิชย์ : หากคุณใช้รถส่วนบุคคลเพื่อการขนส่งสินค้าหรือบริการรับส่งผู้โดยสารแบบค้าเงิน เช่น แท็กซี่หรือรถขนส่งสินค้า กรมธรรม์ประกันของคุณจะไม่ครอบคลุมการใช้งานในลักษณะนี้
  • ใช้รถในกิจกรรมที่เสี่ยง : การใช้รถในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การแข่งรถ ก็อาจทำให้ประกันไม่ครอบคลุมหากไม่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์

2. ความเสียหายนอกอาณาเขตคุ้มครอง

ความเสียหายนอกอาณาเขตคุ้มครอง คือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ซึ่งไม่ได้รับการคุ้มครองหรือไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตของกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้ทำไว้ นั่นก็คือ การเดินทางนอกพื้นที่ที่ไม่ใช่ประเทศไทยนั่นเอง หากกรมธรรม์ระบุว่าการคุ้มครองมีผลเฉพาะในพื้นที่หรือประเทศที่กำหนด ความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อรถยนต์อยู่นอกพื้นที่นั้นจะไม่ถูกครอบคลุม

3. นำรถไปแข่ง

ประกันชั้น 1 ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง ? ปกติแล้ว กรมธรรม์ประกันรถยนต์ชั้น 1 มักจะไม่คุ้มครองการใช้รถไปแข่งรถ หรือในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายมากขึ้น และมักจะไม่รวมถึงการใช้งานนอกปกติและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การแข่งรถ การทดสอบความเร็ว เป็นต้น

4. เมาแล้วขับ

การขับรถในขณะเมาสุรา เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและส่งผลให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ปกติประกันรถยนต์ชั้น 1 จะไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งบริษัทประกันภัยจะมีเงื่อนไขว่าการขับขี่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หากผู้ขับขี่ทำผิดกฎหมาย เช่น การขับรถในขณะเมาแอลกอฮอล์หรือสารเสพติด จะถือว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย และบริษัทประกันภัยอาจปฏิเสธการชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว

5. ตั้งใจทำให้เกิดอุบัติเหตุ

ประกันชั้น 1 ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง ? หนึ่งในนั้นคือ ผู้ทำประกันตั้งใจทำให้เกิดอุบัติเหตุ เพราะถือเป็นการกระทำที่เกิดจากความเจตนาและเป็นการละเมิดอย่างชัดเจนต่อเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ เช่น การทำให้เกิดอุบัติเหตุอย่างเจตนาเพื่อการเรียกร้องค่าเสียหาย การฉ้อโกง หรือการทำลายทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่น 

การกระทำเหล่านี้เป็นการละเมิดข้อกำหนดของกรมธรรม์ และอาจนำไปสู่การยกเลิกการคุ้มครองประกันภัย รวมทั้งอาจมีการดำเนินคดีทางกฎหมายด้วย และโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 หรือประเภทอื่นๆ บริษัทประกันภัยจะไม่คุ้มครองความเสียหายหรือความรับผิดที่เกิดจากการกระทำที่เจตนา

6. ไม่มีใบขับขี่

ใบขับขี่เป็นเอกสารที่สำคัญในการขับขี่รถ, และการประกันภัยรถยนต์มักจะต้องการให้คุณมีใบขับขี่ที่ถูกต้องและไม่หมดอายุเพื่อให้คุณได้รับความคุ้มครองที่เต็มที่ ดังนั้นหากคุณไม่มีใบขับขี่ที่ถูกต้อง หรือใบขับขี่หมดอายุแน่นอนว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 อาจปฏิเสธการชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนอย่างแน่นอน

7. นำรถไปใช้แบบผิดกฎหมาย

ประกันชั้น 1 ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง ? ประกันรถยนต์ชั้น 1 โดยทั่วไปจะไม่คุ้มครองในกรณีที่รถถูกนำไปใช้ในลักษณะที่ผิดกฎหมาย เช่น การขนส่งสิ่งผิดกฎหมาย การใช้รถในการแข่งขันที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการขับขี่โดยมีสภาพที่ไม่ปลอดภัย เช่น การเมาสุราหรือใช้สารเสพติด

เมื่อรถถูกนำไปใช้ในวิธีที่ผิดกฎหมาย นอกจากการสูญเสียการคุ้มครองประกันแล้ว ผู้ขับขี่ยังอาจต้องเผชิญกับความรับผิดทางกฎหมายและอาจถูกปรับหรือดำเนินคดีทางอาญาอีกด้วย

8. รถเสียหายจากภัยสงคราม

ประกันรถยนต์ชั้น 1 โดยปกติแล้วจะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยสงคราม เช่น กบฏ การจลาจล การปฏิวัติ การสู้รบ การโจมตีทางทหาร หรือความรุนแรงทางการเมือง มักจะถูกยกเว้นออกจากข้อตกลงการคุ้มครอง เพราะถือเป็นภัยคุกคามที่ไม่สามารถคาดการณ์หรือควบคุมได้ และประกันภัยมักจะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์เหล่านี้

9. ความเสียหายจากวัตถุปรมาณู

ความเสียหายจากวัตถุปรมาณู เช่น ความเสียหายที่เกิดจากการแผ่รังสีหรือการปนเปื้อนนิวเคลียร์ ปกติแล้วประกันรถยนต์ชั้น 1 จะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากวัตถุปรมาณูหรือภัยนิวเคลียร์เหล่านี้ เพราะมีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบที่กว้างขวาง ดังนั้นบริษัทประกันภัยมักจะไม่รับความเสี่ยงในลักษณะนี้ การครอบคลุมสำหรับเหตุการณ์เหล่านี้อาจต้องการกรมธรรม์พิเศษหรือเฉพาะทาง

10. นำไปลากจูง

การใช้รถในการลากจูงหรือการใช้รถยนต์เพื่อการลากจูง การใช้รถยนต์ในลักษณะนี้จะถูกมองว่าเป็นการใช้งานที่เกินขอบเขตปกติหรือมีความเสี่ยงสูง ซึ่งอาจทำให้กรมธรรม์ประกันรถยนต์ชั้น 1 ไม่ครอบคลุม 

หากคุณต้องการใช้รถยนต์เพื่อใช้ในการลากจูง ควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งบางกรณีอาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกรมธรรม์หรือซื้อประกันภัยเพิ่มเติม เพื่อให้มีการคุ้มครองที่เหมาะสมสำหรับการใช้รถในการลากจูง

ถ้ารถชน เราเป็นฝ่ายผิด มีประกันชั้น 1 คุ้มครองไหม

ถ้ารถชน เราเป็นฝ่ายผิด มีประกันชั้น 1 คุ้มครองไหม ? การคุ้มครองในกรณีที่รถของคุณชนกับวัตถุหรือรถอื่นๆ จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันรถยนต์ชั้น 1 นั้นๆ

แต่ปกติแล้วประกันรถยนต์ชั้น 1 จะครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถของคุณเอง รวมถึงความเสียหายจากอุบัติเหตุที่คุณเป็นฝ่ายผิด อย่างไรก็ตามความคุ้มครองมักจะมีข้อจำกัดและเงื่อนไขที่ต้องทำความเข้าใจก่อนทำประกัน

แล้วถ้ารถชนเราเป็นฝ่ายผิดไม่มีประกัน ต้องทำอย่างไร ? ในกรณีนี้คุณต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดด้วยตนเอง โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

  • แจ้งเหตุทางตำรวจ : หากเกิดอุบัติเหตุ คุณควรแจ้งเหตุทางตำรวจทันที และทำการรายงานเหตุการณ์
  • จดรายละเอียด : จดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ รายละเอียดของรถทั้งคู่ และข้อมูลติดต่อของคนที่เกี่ยวข้อง
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ประกัน : ถ้ารถอีกฝ่ายมีประกัน คุณควรแจ้งเหตุให้บริษัทประกันของคู่กรณีทราบบริษัทประกันจะดำเนินการตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์
  • พิจารณาความรับผิดชอบ : คุณอาจต้องพิจารณารับผิดชอบตามกฎหมาย และอาจต้องจ่ายค่าเสียหายต่อรถและความเสียหายต่อบุคคลที่เป็นผู้เสียหาย
  • ปรึกษากับทนายความ : หากการที่รถชนเราเป็นฝ่ายผิดไม่มีประกัน การปรึกษาทนายความถือเป็นทางเลือกที่ดี เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการต่อไปและความรับผิดชอบของคุณในกรณีนี้

สรุปบทความ เช็กเลย ประกันชั้น 1 ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันชั้น 1 อาจเป็นตัวเลือกที่ดี แต่ก็มีข้อจำกัดบางอย่างที่เราควรรู้ว่าประกันชั้น 1 ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง ?  เพราะการรู้จักข้อจำกัดและการเตรียมตัว เพื่อความคุ้มครองที่ดียิ่งขึ้นเป็นสิ่งจำเป็น และอย่าลืมว่าการเลือกประกันควรอิงตามความต้องการและสถานการณ์เฉพาะของคุณเอง

สำหรับใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์ ชั้น 1 ดีๆ ที่ insurverse มีประกันที่หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ มั่นใจใน insurverse ได้ เราเป็นบริษัทประกันออนไลน์ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก และบริการให้คุณได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ด้วยระบบออนไลน์ที่ดีไซน์มาให้คุณได้ใช้งานกันอย่างง่ายดาย การซื้อ เคลม และทุกอย่างที่เกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ของคุณจะไม่ใช่เรื่องน่าปวดหัวอีกต่อไป 

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย