vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
เช็คข้อมูลประกันรถยนต์ชั้น 1 ด้วยตัวเองได้ไหม ทำอย่างไรบ้าง

เช็กข้อมูลประกันรถยนต์ชั้น 1 ด้วยตัวเองได้ไหม ทำอย่างไรบ้าง

schedule
share

ใครเคยหงุดหงิดตัวเองที่นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกว่าได้ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ไว้ที่ไหน? แต่ทุกปัญหาย่อมมีทางออก เพราะเราสามารถเช็กข้อมูลประกันรถยนต์ของเราได้ว่าเคยทำไว้ที่ไหน หรือหมดอายุเมื่อไหร่ เพื่อที่จะได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง

เช็กข้อมูลประกันรถยนต์ชั้น 1 ด้วยตัวเองได้ไหม ทำอย่างไรบ้าง

วิธีเช็กประกันรถยนต์ด้วยตัวเอง

ทุกครั้งที่ซื้อประกันรถยนต์ เราจะได้รับกรมธรรม์ฉบับจริงผ่านทางไปรษณีย์ หรือเลือกรับเป็นกรมธรรม์ออนไลน์ผ่านทางอีเมล แต่หากว่าหายังไงก็หาไม่เจอ เรามีทางออกอื่น ๆ มานำเสนอ แล้วสิ่งนี้จะไม่กลายมาเป็นปัญหาที่สร้างความหนักใจอีกต่อไป

เช็กผ่านทางสำนักงาน คปภ.

สามารถขอตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ได้จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ได้ที่ สายด่วนประกันภัย 1186, กลุ่มงานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เบอร์โทรศัพท์ 02-515-3999 ต่อ 5360, 5362, 5304 หรือสามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงาน คปภ.ประจำเขตพื้นที่ หรือ คปภ.ประจำจังหวัดในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องมีเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอ ดังนี้

 • แบบฟอร์มขอตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัย
 • สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ยื่นคำร้อง
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
 • หนังสือมอบอำนาจ/สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • สำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี
 • สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์/จักรยานยนต์
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส

เช็กผ่านทางบริษัทประกันภัย

วิธีนี้อาจจะต้องใช้การคาดเดาเล็กน้อย เพราะหากเราลืมว่าทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ไว้กับบริษัทไหน สิ่งที่จะสามารถทำได้คือ ลองนึกว่าเราน่าจะทำประกันรถยนต์กับบริษัทไหน อาจจะมาจากการคาดเดา หรือลองสอบถามคนใกล้ตัว โดยสามารถโทรสอบถามไปที่เบอร์ Call Center ของบริษัทประกันโดยตรง ซึ่งหากไม่พบข้อมูลก็อาจจะต้องเสียเวลาในการโทรสอบถามบริษัทอื่น ๆ ต่อไป โดยจะต้องเตรียมข้อมูลให้กับทางบริษัทในการตรวจสอบ ดังนี้

 • ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน
 • ข้อมูลเลขทะเบียนรถ
 • หมายเลขตัวถังรถยนต์

เช็กจากศูนย์รถยนต์ที่ซื้อ

หากเป็นรถที่เพิ่งซื้อมาไม่นาน ศูนย์จะยังคงมีข้อมูลเกี่ยวกับรถอยู่ เนื่องจากการซื้อรถใหม่กับศูนย์จำหน่ายรถยนต์ ส่วนมากจะมีการขายหรือแถมประกันรถยนต์มาด้วยเสมอ ซึ่งจะสามารถให้ข้อมูลในเบื้องต้นได้ว่าคุณทำประกันรถยนต์กับบริษัทไหน

เช็กวันหมดอายุของประกันรถยนต์

หากรู้สึกว่าได้ทำประกันรถยนต์มาในระยะหนึ่งแล้ว แต่จำไม่ได้ว่าวันหมดอายุคือเมื่อไหร่ และไม่ต้องการที่จะขาดความคุ้มครอง สามารถโทรไปสอบถามที่ คปภ. ได้ที่เบอร์ติดต่อ 1186 หรือสอบถามที่เบอร์ Call Center ของบริษัทประกันรถยนต์ที่เราทำไว้ หากทำประกันรถยนต์ที่ insurverse ก็สามารถเช็กผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และอีกหนึ่งวิธีคือ การเช็กวันหมดอายุจากกรมธรรม์ เพราะในกรมธรรม์จะมีรายละเอียดต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วน ได้แก่

 • ชื่อ – ที่อยู่ผู้เอาประกันภัย
 • ชื่อผู้รับผลประโยชน์
 • ข้อมูลรถยนต์คันที่เอาประกันภัย 
 • รายละเอียดความคุ้มครอง
 • วันหมดอายุสัญญาประกันรถยนต์
เช็กข้อมูลประกันรถยนต์ชั้น 1 ด้วยตัวเองได้ไหม ทำอย่างไรบ้าง

บทสรุป

เพราะเชื่อว่าผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนต้องการความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประกันชั้น 1 ที่จะสามารถคุ้มครองและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทั้งตัวคุณและรถของคุณ หากขาดความคุ้มครองไป อาจจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากเลยก็ได้ ดังนั้น การทำประกันรถยนต์อย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อความอุ่นใจในทุกการขับขี่

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย