vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
รู้ไว้สอบได้เลย กับแนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 2567

รู้ไว้สอบได้เลย กับแนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 2567

schedule
share
รู้ไว้สอบได้เลย กับแนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 2566

หลายครั้ง คนอยากทำใบขับขี่รถยนต์ มักประสบกับปัญหาสอบไม่ผ่าน หรือไม่มีเตรียมตัวดีเท่าที่ควร พอไปสอบละทำข้อสอบไม่ได้ หากใครที่ต้องการเตรียมตัวก่อนทำข้อสอบใบขับขี่ ก็ควรหาข้อมูลแนวทางของข้อสอบใบขับขี่ไว้ โดยเฉพาะข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ที่เราต้องรู้กฎหมายการขับขี่ และการจราจรต่างๆ โดยปกติ การไปทำข้อสอบใบขับขี่ จะต้องมีทั้งอบรมภาคทฤษฎี และสอบข้อเขียน ก่อนไปสอบปฏิบัติ สำหรับผู้ที่ทำใบขับขี่เป็นครั้งแรก

ผู้ที่จะทำการทำข้อสอบใบขับขี่ จะมีอยู่ 3 ประเภท คือ

 • ผู้ที่ทำใบขับขี่เป็นครั้งแรก
 • ผู้ที่มีใบขับขี่ชั่วคราว มีอายุเกิน 2 ปี แต่ขาดการต่ออายุเกิน 1 ปี
 • ผู้ที่มีใบขับขี่ส่วนบุคคล มีอายุชนิด 5 ปี แต่ขาดการต่ออายุเกิน 1 ปี

ข้อสอบใบขับขี่ มีกี่หมวด และต้องสอบกี่ข้อ

ข้อสอบใบขับขี่ จะเป็นภาคทฤษฎี ออกข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ โดยแบ่งเป็น 9 หมวด และต้องสอบให้ได้ 45 ข้อขึ้นไป ถึงจะถือว่าสอบผ่านภาคทฤษฎี ทฤษฎีทั้ง 9 หมวดที่ใช้สอบ ได้แก่

 • ข้อสอบใบขับขี่หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
 • ข้อสอบใบขับขี่หมวดกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
 • ข้อสอบใบขับขี่หมวดเครื่องหมายพื้นทาง
 • ข้อสอบใบขับขี่หมวดป้ายบังคับ
 • ข้อสอบใบขับขี่หมวดป้ายเตือน
 • ข้อสอบใบขับขี่หมวดป้ายแนะนำ
 • ข้อสอบใบขับขี่หมวดมารยาทและจิตสำนึก
 • ข้อสอบใบขับขี่หมวดเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
 • ข้อสอบใบขับขี่หมวดการบำรุงรักษารถ

ซึ่งข้อสอบแต่ละหมวดนั้น จะมีความแตกต่างกันออกไป และถ้าใครศึกษามาก่อน หรือตั้งใจฟังตอนอบรม รับรองว่ายังไงก็สอบผ่าน เรามาดูแนวข้อสอบใบขับขี่กันเลยว่า มีแบบไหนบ้าง ขอยกตัวอย่างสัก 2 แนวข้อสอบ แล้วที่เหลือลองคลิกลิ้งค์ ไปทำข้อสอบแต่ละหมวดกันได้เลยนะ

แนวข้อสอบใบขับขี่ หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

สำหรับแนวข้อสอบใบขับขี่ หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ คนที่ต้องการทำข้อสอบใบขี่รถยนต์ ต้องรู้ไว้เลย สิ่งที่จะออกสอบ มีดังนี้

 • ผู้ขับขี่รถยนต์ นอกจากจะมีใบขับขี่แล้ว ต้องมีภาพถ่ายสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถไว้ด้วย
 • ผู้ขับขี่รถยนต์ ที่กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก และได้รับใบสั่ง ต้องติดต่อชำระค่าปรับภายใน 7 วัน
 • ผู้ขับขี่รถยนต์ หากใบขับขี่สูญหาย ชำรุด จะต้องยื่นขอรับใบแทนต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน
 • ผู้ขับขี่รถยนต์ ไม่มีใบอนุญาตขับรถ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • ผู้ขับขี่รถยนต์ หากใช้ใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว จะมีอายุเพียง 1 ปี
 • ผู้ขับขี่รถยนต์ หากใช้ใบขับขี่หมดอายุ มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 • ผู้ขับขี่รถยนต์ ที่ไม่เสียภาษีประจำปี ภายในเวลาที่กำหนด ต้องเสียเงิน 1% ต่อเดือน
 • การแจ้งโอนรถยนต์ ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน
 • การเปลี่ยนสีรถ ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 7 วัน
 • ผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ต่ออายุสำหรับ 5 ปี ต้องต่อก่อนล่วงหน้า 3 เดือน

แนวข้อสอบใบขับขี่ หมวดกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก

กฎหมายจราจรทางบก มีความสำคัญมาก ผู้เตรียมทำข้อสอบใบขับขี่ จะต้องรู้ไว้ ดังนี้

 • การขับรถผ่านทางร่วม ทางแยก ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรและสัญญาณไฟอย่างเคร่งครัด
 • การเปิดไฟเลี้ยว ก่อนถึงทางเลี้ยวต้องไม่น้อยกว่า 30 เมตร
 • เมื่อต้องหยุดรถบนทางแยก ต้องหยุดหลังเส้นแนวหยุดเท่านั้น
 • หากพบทางโค้ง ที่มีรัศมีแคบ ห้ามแซงเด็ดขาด เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้
 • รถต้องจอดห่างจากขอบทางไม่เกิน 25 เซนติเมตร
 • การขับรถแซงคันหน้า ต้องแซงด้านขวามือเสมอ ยกเว้นรถคันหน้าที่จะแซง เปิดไฟเลี้ยวขวา ถึงแซงด้านซ้ายมือได้
 • เครื่องยนต์ดัง ในระดับ 80 เดซิเบล นำมาใช้ในทางเดินรถได้

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความรู้ภาคทฤษฎี ที่จะออกในข้อสอบใบขับขี่เท่านั้น หากใครอยากได้แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยข้อสอบใบขับขี่ ทางสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.) กรมการขนส่งทางบก ได้มีการลงแนวข้อสอบทุกหมวด พร้อมเฉลยข้อสอบใบขับขี่ไว้ให้แล้ว ลองเข้ามาดูกันในลิ้งค์นี้เลย

แนวข้อสอบ https://shorturl.asia/dhrOP 

คู่มืออบรม https://shorturl.asia/RZ5TH 

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย

© Copyright 2023 บริษัท อินชัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน)