vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
ว้าวแน่! กับวิธีจัดการใหม่ ใบขับขี่หายหรือชำรุด ต้องยื่นขอรับใบแทนในกี่วัน?

ว้าวแน่! กับวิธีจัดการใหม่ ใบขับขี่หายหรือชำรุด ต้องยื่นขอรับใบแทนในกี่วัน?

schedule
share

ใบขับขี่หรือใบอนุญาตขับขี่ถือเป็นเอกสารสำคัญของผู้ใช้รถทุกคน ถ้าหากทำใบขับขี่หายถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แน่ แต่ถ้าหายหรือเกิดการชำรุดจริงๆ ก็จะต้องมีการขอทำใบขับขี่ใหม่ ซึ่งเราจะมาแนะนำให้ทราบกัน ว่าใบขับขี่หาย 2566 ต้องยื่นขอรับใบแทนในกี่วันและมีขั้นตอนอย่างไร

ว้าวแน่! กับวิธีจัดการใหม่ ใบขับขี่หายหรือชำรุด ต้องยื่นขอรับใบแทนในกี่วัน?

ใบขับขี่หายแล้วได้ใบแทนใบขับขี่คืออะไร?

เราอาจจะเคยได้ยินคำว่าใบแทนใบขับขี่กันมาบ้างแล้ว ซึ่งใบนี้ก็คือเอกสารที่ใช้แทนใบอนุญาตขับขี่ตัวจริงในกรณีที่ทำใบขับขี่หาย ซึ่งจะมีอายุเท่ากับใบเดิม เมื่อถึงวันหมดอายุก็ต้องยื่นขอต่ออายุใบขับขี่พร้อมกับสอบใบขับขี่รถยนต์ตามขั้นตอนจึงจะได้ใบขับขี่ตัวจริงอีกครั้ง การออกใบแทนใบอนุญาตขับรถ จะออกให้เฉพาะในกรณีใบอนุญาตขับรถสูญหาย, ชำรุดหรือลบเลือนเท่านั้น

ใบขับขี่หายต้องแจ้งภายในกี่วัน 2566

ปัจจุบันนี้เมื่อทำใบขับขี่หายเราไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความเหมือนเมื่อก่อนแล้ว ซึ่งถ้าเราทำใบขับขี่หาย จองคิวออนไลน์ได้เลย เพื่อรับคิวสำหรับการไปยื่นเรื่อง ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาไปรอคิว แต่ถ้าหากเป็นใบขับขี่รถสาธารณะยังจำเป็นต้องมีใบแจ้งความ เพื่อยื่นประกอบการทำใบขับขี่ใหม่

เมื่อใบอนุญาตขับรถสูญหายหรือชำรุด จะต้องยื่นขอรับใบแทนต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน หากผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับรถ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน/ปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวจะมีอายุ 1 ปี

ขั้นตอนการขอทำใบขับขี่ใหม่ ทำอย่างไรบ้าง

1. เมื่อใบขับขี่หายจองคิวสอบใบขับขี่ ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเข้าทำผ่านเว็บไซต์ เพื่อเลือกวันที่จะไปทำใบขับขี่

2. เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงหรือเอกสารยืนยันตัวตนที่ราชการออกให้ (ถ้าเป็นชาวต่างชาติจะใช้พาสปอร์ต)

3. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการทำใบขับขี่หายหรือชำรุด แล้วยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตขับขี่ที่สำนักงานขนส่ง

4. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการออกใบแทนให้ ซึ่งใบขับขี่หายเสียกี่บาทจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 205 บาท เป็นค่าธรรมเนียมการขอ 5 บาท, ค่าธรรมเนียมใบแทนกรณีใบขับขี่หายหรือชำรุด 100 บาท, ค่าบริการถ่ายรูปและพิมพ์ใบอนุญาตขับรถ 100 บาท

ว้าวแน่! กับวิธีจัดการใหม่ ใบขับขี่หายหรือชำรุด ต้องยื่นขอรับใบแทนในกี่วัน?

สรุป

หลังจากได้ทราบขั้นตอนกันไปแล้วว่าใบขับขี่หายต้องทำอย่างไรบ้าง รวมถึงขั้นตอนการทําใบขับขี่ 2566 เมื่อสบายใจเรื่องใบขับขี่ ก็สร้างความสบายใจอีกต่อหนึ่ง ด้วยการทำประกันรถยนต์ของ insurverse ที่คุณสามารถเลือกรับความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก, ทุนประกันภัย ค่ารักษาพยาบาลและปรับแต่งความคุ้มครองประกันรถยนต์ออนไลน์ได้ตามใจ ไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ชั้น 1, 2 หรือ 3 เพราะ insurverse ทำให้เรื่องประกันรถยนต์เป็นเรื่องง่าย สามารถคลิกเลือกซื้อและเปรียบเทียบประกันรถยนต์ด้วยตัวเองได้ผ่านเว็บไซต์ insurverse ที่นี่เลย

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย

© Copyright 2023 บริษัท อินชัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน)