vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
ประกันรถยนต์ชั้นไหนเหมาะสำหรับรถเก่ามือสอง

ประกันรถยนต์ชั้นไหนเหมาะสำหรับรถเก่ามือสอง

schedule
share
ประกันรถยนต์สำหรับรถมือสอง

ประกันรถยนต์ชั้นไหนเหมาะสำหรับรถเก่ามือสอง

ซื้อรถยนต์มือสองต้องใช้ประกันชั้นไหนดี? ระหว่างประกันชั้น 3 และประกันชั้น 2+ แบบไหนคุ้มค่ากว่า? เนื่องจากประกันทั้งสองแบบนี้ได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษเพราะว่าราคาดีที่สุดและคุ้มครองความรับผิดชอบทางแพ่งขั้นต่ำตามกฎหมาย ผู้ที่สนใจสามารถนำข้อมูลต่อไปนี้ไปพิจารณาก่อนได้

ประกันชั้น 3 และประกันชั้น 2+

เทียบความแตกต่างระหว่างประกันชั้น 3 และประกันชั้น 2+

ประกันรถยนต์แบ่งออกเป็น 5 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นมีความคุ้มครองที่แตกต่างกัน แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงประกันชั้น 3 และประกันชั้น 2+ โดยทั้งสองแบบมีความแตกต่างกันดังนี้

ประกันชั้น 3

 • ประกันชั้น 3 คือประกันรถยนต์ที่มีราคาถูกที่สุด
 • ให้ความคุ้มครองต่อคู่กรณีเท่านั้น โดยไม่ให้ความคุ้มครองต่อตัวรถของผู้เอาประกันภัย
 • รับผิดชอบทางแพ่งต่อบุคคลภายนอก ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และความเสียหายต่อตัวรถของผู้เอาประกันภัยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ยกตัวอย่างเช่น หากผู้เอาประกันเกิดอุบัติเหตุชนท้ายรถคันอื่น ประกันชั้น 3 ธรรมดาจะจ่ายค่าเสียหายให้กับรถคันอื่น แต่จะไม่จ่ายค่าเสียหายให้กับตัวรถของผู้เอาประกัน

ประกันชั้น 2+

 • ประกันชั้น 2+ คือประกันที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับประกันชั้น 1 แต่มีราคาที่ถูกกว่า
 • ให้ความคุ้มครองต่อตัวรถของผู้เอาประกันภัยในกรณีรถชนรถเท่านั้น
 • รับผิดชอบทางแพ่งต่อบุคคลภายนอก ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และความเสียหายต่อตัวรถของผู้เอาประกันภัยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ตัวอย่างเช่น หากผู้เอาประกันเกิดอุบัติเหตุชนท้ายรถคันอื่น ประกันชั้น 2+ จะจ่ายค่าเสียหายให้กับรถคันอื่น และจ่ายค่าเสียหายให้กับตัวรถของผู้เอาประกัน

ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราค่าเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 3 และประกันชั้น 2+

อัตราจ่ายประกันชั้น 2+ และประกันชั้น 3 ราคาเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • อายุของรถ
 • สภาพของรถ
 • พฤติกรรมการใช้รถ
 • ประวัติการเคลมประกัน
 • วงเงินความคุ้มครอง

การทำประกันชั้น 2+ และประกันชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันทั้งสองแบบจะมีความคุ้มครองที่เหมือนกันดังต่อไปนี้

 • รับผิดชอบทางแพ่งต่อบุคคลภายนอกในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
 • ความเสียหายต่อทรัพย์สินของคู่กรณีในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
 • ความเสียหายต่อตัวรถของผู้เอาประกันภัยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

การเลือกประกันรถยนต์ชั้นที่เหมาะสมกับรถเก่ามือสองให้ดูจากอะไร?

 • อายุของรถ
 • สภาพของรถ
 • พฤติกรรมการใช้รถ
 • งบประมาณในการซื้อประกันรถยนต์

หากรถเก่ามือสองมีสภาพดีไม่ค่อยใช้รถมากนัก การทำประกันรถยนต์ชั้น 3 รถเก่าก็เพียงพอแล้ว แต่หากรถมือสองมีสภาพไม่ดี หรือใช้รถประจำ การทำประกันชั้น 2+ จะช่วยให้ได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้น

สรุปประกันชั้น 2+ หรือประกันชั้น 3 ดีกว่า ให้สภาพรถเป็นตัวตัดสิน

แม้ว่าประกันทั้งสองแบบจะมีราคาที่ถูกกว่าประกันชั้น 1 แต่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมเพียงพอสำหรับรถเก่ามือสอง โดยผู้ซื้อประกันควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสมกับตนเอง สามารถตรวจสอบราคาเบี้ยประกันก่อนได้ที่ Insurverse หรือปรึกษาทีมงานได้โดยตรง

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย