vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
รถมือสองเปลี่ยนเลขทะเบียนรถได้ไหม

รถมือสองเปลี่ยนเลขทะเบียนรถได้ไหม

schedule
share

หากผู้ซื้อรถมือสองมีความต้องการที่จะขอเปลี่ยนเลขทะเบียนรถสามารถยื่นเรื่องเปลี่ยนเลขทะเบียนได้ ตามกฎหมายพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงการจดทะเบียนรถยนต์ พ.ซ. 2525 ได้อนุญาตให้ผู้ซื้อรถมือสองยื่นเรื่องเปลี่ยนเลขทะเบียนรถได้ใน 3 กรณีนี้ด้วยกัน

 • ต้องการเลขทะเบียนที่มีความเฉพาะเจาะจง
 • ต้องการเปลี่ยนเลขทะเบียนรถเดิมที่ซ้ำ หรือต้องการเปลี่ยนเพราะเลขไม่เป็นมงคล
 • ต้องการโอนรถมือสองย้ายจังหวัดจากจังหวัดเดิมไปอีกจังหวัดอื่น
ป้ายทะเบียนรถยนต์

ในการยื่นเรื่องเปลี่ยนเลขทะเบียนรถมือสองมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

สำหรับค่าใช้จ่ายในการขอเปลี่ยนเลขทะเบียนจะมีอยู่ 2 กรณีด้วยกัน

1.กรณีแรกจะเป็นการขอเปลี่ยนเลขทะเบียนใหม่

สำหรับกรณีนี้สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีป้ายทะเบียนมาก่อน

 • ค่าธรรมเนียม 500 บาท
 • ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถป้ายละ 100 บาท
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติม 75 บาท

2.กรณีที่สองการขอสลับป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการประมูล

สำหรับกรณีนี้จะเป็นการที่เจ้าของรถมีป้ายทะเบียนอยู่แล้ว แต่มีความต้องการเปลี่ยนป้ายทะเบียนที่เป็นเลขมงคลจากการประมูล จะต้องมีค่าใช้จ่ายดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมในการประมูลป้าย 1,500 บาท
 • การยื่นเรื่องขอสลับป้ายทะเบียนรถ 500 บาท
 • ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถป้ายละ 100 บาท
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติม 75 บาท

ระยะเวลาในการดำเนินการเปลี่ยนเลขทะเบียนรถมือสอง

 • หากเป็นป้ายทะเบียนใหม่จะมีระยะเวลาดำเนินการจดทะเบียนภายใน 60 วัน หลังจากที่ได้รับป้ายทะเบียนรถยนต์
 • หากดำเนินการสลับป้ายเลขทะเบียนจะต้องดำเนินการจดทะเบียนภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับป้ายทะเบียนรถยนต์

ถ้าเจ้าของป้ายทะเบียนไม่ดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนด จะถูกสั่งยกเลิกป้ายทะเบียนทันที

เปลี่ยนเลขทะเบียนรถมือสองต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เอกสารในการเปลี่ยนเลขทะเบียนรถมือสองสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีป้ายทะเบียนมาก่อนกับเอกสารของผู้ที่ขอสลับป้ายทะเบียนรถเลขประมูลนั้นจะมีความต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

1.เอกสารการขอป้ายทะเบียนใหม่

 • บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถตัวจริงพร้อมกับสำเนา
 • เล่มทะเบียนรถตัวจริงพร้อมกับสำเนา
 • ใบเสร็จรับเงินชำระค่าธรรมเนียม

2.เอกสารการขอสลับป้ายทะเบียนรถเลขประมูล

 • บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถตัวจริงพร้อมสำเนา
 • เล่มทะเบียนรถตัวจริงพร้อมสำเนา
 • หนังสือรับรองการประมูลเลขทะเบียนรถ

สิ่งสุดท้ายที่ไม่ควรลืมหลังจากเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถมือสองเสร็จแล้ว

สิ่งที่ทุกคนไม่ควรลืมก็คือการทำประกันรถยนต์ ใครที่ไม่รู้ว่าควรเลือกทำประกันรถยนต์ที่ไหนดีและไม่รู้ว่าควรจะเลือกทำประกันชั้นไหนดี แนะนำให้รู้จักกับ Insurverse เว็บขายประกันออนไลน์ที่มีคุณภาพและสามารถเชื่อถือได้ เว็บนี้มีการขายทั้งประกันชั้น2 ราคาย่อมเยา ประกันรถยนต์ชั้น 1 ราคาเป็นมิตร มีทั้งประกันชั้น2+ ประกันชั้น 3+ และประกันชั้น 3

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย

© Copyright 2023 บริษัท อินชัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน)