vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
ประกันรถคืออะไร คุ้มครองอะไรบ้าง รวมเรื่องต้องรู้ก่อนซื้อประกัน

ประกันรถคืออะไร คุ้มครองอะไรบ้าง

schedule
share

ในยุคสมัยที่รถยนต์ไม่เพียงแต่เป็นยานพาหนะสำหรับการเดินทาง แต่ยังกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราด้วย ดังนั้นการมีประกันรถยนต์จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะประกันรถยนต์ไม่เพียงช่วยให้คุณอุ่นใจขณะขับขี่รถอยู่บนท้องถนน แต่ยังให้ความคุ้มครองในหลากหลายสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับรถยนต์ของคุณได้ทุกเมื่อ

แต่ ประกันรถคืออะไร ? ประเภทประกันรถ มีกี่ประเภท ?  แล้วประกันรถคุ้มครองอะไรบ้าง ? บทความนี้  insurverse จะมานำเสนอภาพรวมของประกันรถยนต์ ทำความเข้าใจในแต่ละประเภทประกันรถยนต์ และสำรวจว่าแต่ละประเภทมีการคุ้มครองอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกประกันที่เหมาะสมกับความต้องการและการใช้งานของคุณ

ประกันรถคืออะไร ? 

ประกันรถ คือ การทำสัญญาประกันภัยที่ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถยนต์ทำกับบริษัทประกันภัย เพื่อรับการคุ้มครองจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับรถยนต์หรือผู้ใช้รถยนต์ รวมถึงบุคคลภายนอกที่อาจได้รับผลกระทบจากการใช้รถยนต์นั้น ๆ เช่น ในกรณีของอุบัติเหตุ การถูกขโมย ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ หรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับรถยนต์

โดยผู้ทำประกันจะต้องชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือนหรือรายปี เพื่อรับความคุ้มครองนี้ และในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่ครอบคลุมโดยประกันภัย บริษัทประกันภัยจะช่วยจัดการหรือชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันที่ได้ทำไว้

จำเป็นต้องทำประกันรถยนต์ไหม ?

การทำประกันรถยนต์ไม่ใช่สิ่งที่บังคับให้ทำ แต่เป็นทางเลือกที่ช่วยเพิ่มความอุ่นใจและความปลอดภัยขณะขับขี่ของผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น อุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน ประกันภัยจะช่วยให้มั่นใจว่าคุณสามารถจัดการกับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ต้องเป็นหนี้หรือใช้เงินออมของตัวเอง

ประกันรถยนต์มีกี่ประเภท คุ้มครองอะไรบ้าง

ประเภทประกันรถ มีหลายประเภท โดยแต่ละประเภทจะมีความคุ้มครองและขอบเขตที่แตกต่างกัน ประเภทหลัก ๆ ของประกันรถยนต์ ได้แก่

1. ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

ประเภทประกันรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่เรียกว่า พ.ร.บ. (Compulsory Third Party Insurance) คือ ประกันที่เป็นการบังคับตามกฎหมายในประเทศไทย ทุกคนที่ครอบครองรถยนต์จะต้องทำประกันรถยนต์ภาคบังคับอย่างน้อยตามกฎหมายที่กำหนดตามความคุ้มครองที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับอันตรายหรือประสบภัยจากการใช้รถยนต์ในประเทศไทย รวมถึงครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์

ประกันรถคุ้มครองอะไร บ้าง ? ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) เป็นประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก” หรือ “Third Party Liability Insurance” ซึ่งหมายถึง ประกันความรับผิดชอบทางทะเบียนที่เป็นผู้เสียหายจากอุบัติเหตุที่คุณเป็นฝ่ายผิด พ.ร.บ. จะช่วยชดเชยค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยสิทธิการประสานงาน ค่าเสียหายทรัพย์สิน และค่าเสียหายชีวิตหรือการทุจริตที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุที่คุณเป็นฝ่ายผิด” 

2. ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นประเภทประกันรถยนต์ที่ผู้เป็นเจ้าของรถหรือผู้ขับขี่สามารถเลือกทำได้ตามความต้องการของตนเอง ซึ่งแตกต่างจากประกันภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ที่เป็นการทำประกันที่จำเป็นตามกฎหมายสำหรับทุกรถที่ใช้งานบนถนน โดยประกันภาคสมัครใจมีหลายรูปแบบและให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกันตามแผนที่เลือก ดังนี้

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เป็นประเภทประกันรถยนต์ที่มีการคุ้มครองอย่างครอบคลุม โดยจะครอบคลุมทั้งความเสียหายทางรถยนต์ของคุณและความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก เช่น

ประกันรถคุ้มครองอะไร บ้าง ?

 • คุ้มครองคนในรถ ดูแลทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ว่าจะค่ารักษาอาการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต
 • คุ้มครองคู่กรณี รับผิดชอบความเสียหายหากคู่กรณีเป็นฝ่ายผิด แต่ไม่มีประกันหรือประกันไม่เพียงพอ
 • คุ้มครองตัวรถ คุ้มครองทั้งตัวรถและอุปกรณ์ตกแต่งที่ออกมาจากศูนย์บริการ
 • คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ควบคุมได้
 • คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากการขโมยรถ
 • คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่การกระแทก เช่น การล้ม การชนต้นไม้ หรือการชนสัตว์ หนูกัดสายไฟ หินกระเด็นใส่ ของหล่นใส่รถ

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+

ประกันรถยนต์ชั้น 2+ เป็นประเภทประกันรถยนต์ที่มีระดับความคุ้มครองสูงกว่าประกันรถยนต์ชั้น 2 แต่ไม่ได้ครอบคลุมทุกรายละเอียดเหมือนประกันรถยนต์ชั้น 3 

ประกันรถคุ้มครองอะไร บ้าง ?

 • คุ้มครองความเสียหายหรือสูญหายของรถยนต์ของคุณที่เกิดจากอุบัติเหตุ ไฟไหม้, ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ควบคุมได้
 • คุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับอันตรายหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่คุณเป็นฝ่ายผิด รวมถึงค่าชดเชยทรัพย์สินและค่ารักษาพยาบาล
 • คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากการขโมยรถ
 • คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่การกระแทก เช่น ชนต้นไม้ ชนสัตว์ หรือชนกับยานพาหนะทางบกที่มีเครื่องยนต์ทุกชนิดและระบุคู่กรณีได้

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2

ประกันรถยนต์ชั้น 2 เป็นประเภทประกันรถยนต์ที่มีความคุ้มครองที่มากกว่าชั้น 1 แต่น้อยกว่าชั้น 3

ประกันรถคุ้มครองอะไร บ้าง ?

 • คุ้มครองความเสียหายหรือสูญหายของรถยนต์ของคุณที่เกิดจากอุบัติเหตุ ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ควบคุมได้
 • คุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับอันตรายหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่คุณเป็นฝ่ายผิด รวมถึงค่าชดเชยทรัพย์สินและค่ารักษาพยาบาล
 • คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วม
 • คุ้มครองความรับผิดชอบต่อคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดแต่ไม่มีประกันหรือประกันไม่เพียงพอ
 • คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากการขโมยรถ
 • คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่การกระแทก เช่น ชนต้นไม้ ชนสัตว์ หรือชนกับยานพาหนะทางบกที่มีเครื่องยนต์ทุกชนิดและระบุคู่กรณีได้

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ เป็นประเภทประกันรถยนต์ที่อยู่ระหว่างประกันชั้น 2 และชั้น 3 ในแง่ของความคุ้มครองและราคา เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมเหนือกว่าประกันชั้น 3 แต่ไม่ต้องการจ่ายเบี้ยประกันสูงเท่ากับประกันชั้น 1 หรือชั้น 2 ประกันชั้น 3+

ประกันรถคุ้มครองอะไร บ้าง ?

 • คุ้มครองคนในรถดูแลทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ว่าจะค่ารักษาอาการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต
 • คุ้มครองคู่กรณี รับผิดชอบความเสียหายของทั้งรถ ทั้งคน คู่กรณี
 • คุ้มครองทั้งตัวรถและอุปกรณ์ตกแต่งที่ออกมาจากศูนย์บริการจากเหตุชนกับยานพาหนะทางบกที่มี

เครื่องยนต์ทุกชนิดและระบุคู่กรณีได้

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 เป็นประเภทประกันรถยนต์ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้ความคุ้มครองพื้นฐาน โดยเน้นที่การคุ้มครองความเสียหายที่เกิดกับบุคคลและทรัพย์สินของบุคคลอื่น แต่ไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดกับรถยนต์ของผู้ที่ทำประกัน (ยกเว้นในบางกรณีที่เกิดจากการกระทำของบุคคลที่สาม)

ประกันรถคุ้มครองอะไร บ้าง ?

 • คุ้มครองคนในรถ ดูแลทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ว่าจะค่ารักษาอาการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต
 • รับผิดชอบความเสียหายของทั้งรถ ทั้งคน คู่กรณี

ซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์ อุ่นใจตลอดการขับขี่

การเลือกซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์ เป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็ว ช่วยให้คุณได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมสำหรับรถยนต์ของคุณ และทำให้คุณอุ่นใจตลอดการขับขี่

ซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์ ดีอย่างไร ?

 • การซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์ทำให้คุณสามารถเปรียบเทียบและเลือกแผนประกันที่ตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่คลิก 
 • บริษัทประกันรถยนต์ออนไลน์มักมีบริการที่ตอบสนองไว ทำให้คุณสามารถติดต่อสอบถามหรือแก้ไขปัญหาได้โดยทันทีผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • ช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลและรีวิวเกี่ยวกับแผนประกันจากผู้ใช้คนอื่น ๆ ซึ่งช่วยให้คุณทำความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้อื่นและเปรียบเทียบข้อได้เปรียบข้อเสียของแต่ละบริษัท
 • มีข้อเสนอพิเศษและส่วนลดที่ให้คุณได้รับเมื่อซื้อออนไลน์ คุณสามารถเห็นโปรโมชั่นและข้อเสนอต่าง ๆ ที่มีอยู่ในขณะที่คุณทำการเลือกแผนประกัน
 • ช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ทันสมัยและไม่ซับซ้อน โดยส่วนใหญ่คุณสามารถอัปโหลดเอกสารและกรอกข้อมูลออนไลน์ ทำให้การทำธุรกรรมเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
 • ได้รับบริการดูแลลูกค้าที่ดี มีทีมงานที่พร้อมช่วยเสมอภาคและตอบคำถามที่คุณอาจมีในทันที

และทั้งหมดนี้ คุณสามารถหาได้ใน insurverse เราเป็นบริษัทประกันออนไลน์ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก และบริการให้คุณได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ด้วยระบบออนไลน์ที่ดีไซน์มาให้คุณได้ใช้งานกันอย่างง่ายดาย การซื้อ เคลม และทุกอย่างที่เกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ของคุณจะไม่ใช่เรื่องน่าปวดหัวอีกต่อไป สนใจซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์ คลิกเลย

สรุปบทความ ประกันรถคืออะไร คุ้มครองอะไรบ้าง

การเลือกประกันที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้คุณและรถยนต์ของคุณได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด และการเลือกซื้อประกันออนไลน์ ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์ ไม่เพียงให้แค่ความสะดวกและรวดเร็ว แต่ยังทำให้คุณได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด ดังนั้นถ้าคุณต้องการความสะดวกสบายและความคุ้มครองที่ดี การซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์จึงเป็นทางเลือกที่ควรพิจารณา

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย