vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
มือใหม่หัดขับต้องรู้! พ.ร.บ. คืออะไร คุ้มครองอะไรบ้าง

พ.ร.บ. คืออะไร แตกต่างจากประกันรถยนต์หรือไม่

schedule
share

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. และ ประกันรถยนต์ คือสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ขับขี่ทุกคนควรรู้ แม้ว่าทั้งสองอย่างนี้อาจดูเหมือนคล้ายคลึงกัน แต่จริง ๆ แล้วมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องความคุ้มครอง ความครอบคลุม และข้อบังคับตามกฎหมาย

ในบทความนี้ insurverse จะพาไปทำความเข้าใจถึงลักษณะเฉพาะ พ.ร.บ. คืออะไร ? พ.ร.บ. รถ คุ้มครองอะไรบ้าง ? ประกันกับ พ.ร.บ. ต่างกันยังไง ? เพื่อให้คุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าทำไมทั้งสองอย่างนี้ถึงเป็นส่วนสำคัญของการขับขี่ที่ปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมาย

พ.ร.บ. คืออะไร

พ.ร.บ. คือ ประกันรถยนต์ภาคบังคับ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของประกันรถยนต์ที่กฎหมายบังคับให้ทุกคนที่ใช้รถต้องทำ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ และรถบรรทุกคำว่า ซึ่งคำว่า “พ.ร.บ.” จะย่อมาจาก “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การคุ้มครองแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ โดยปกติจะมีอายุคุ้มครอง 1 ปี และต้องต่ออายุทุกปี

โดยค่าเบี้ยประกันภาคบังคับจะถูกกำหนดตามปริมาณที่กำหนดใน พ.ร.บ. ซึ่งอาจแตกต่างกันตามประเภทของรถและจำนวนที่นั่ง การทำพ.ร.บ. จึงเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและเพื่อสิทธิประโยชน์ของทุกคนที่เป็นเจ้าของรถ

พ.ร.บ. คุ้มครองอะไรบ้าง ?

พ.ร.บ. รถ คุ้มครองอะไรบ้าง ? พ.ร.บ. หรือ ประกันรถยนต์ภาคบังคับ มีความคุ้มครองหลัก ๆ ต่อผู้ประสบภัยหรือครอบครัวของผู้ประสบภัยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยจะได้รับความคุ้มครอง ดังนี้

 • คุ้มครองต่อชีวิต : ในกรณีที่มีการเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บที่ทำให้เสียชีวิตภายใน 1 ปี ตั้งแต่วันเกิดเหตุ พ.ร.บ. จะคุ้มครองต่อชีวิตของผู้ประสบภัย โดยจำนวนค่าชดเชยจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของบาดเจ็บหรือการเสียชีวิต
 • คุ้มครองต่อการบาดเจ็บหรือทุพพลภาพภายในระยะเวลาที่กำหนด : ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บหรือทุพพลภาพที่ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ พ.ร.บ. จะคุ้มครองต่อค่ารักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์การแพทย์ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยบริษัทประกันจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวน 35,000 บาท/คน
 • คุ้มครองต่อค่าประสบภัยในกรณีเสียชีวิต : หากผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวจะได้รับค่าประสบภัยตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. โดยจะได้รับการชดใช้เป็นค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ จำนวน 35,000 บาท/คน
 • คุ้มครองต่อค่าประสบภัยในกรณีบาดเจ็บ : ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุค่าประสบภัยจะถูกจ่ายตามที่ระบุใน พ.ร.บ. โดยจะไม่เกินค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง (ไม่เกิน 30,000 บาท/คน)

ประกัน กับ พ.ร.บ ต่างกันยังไง ?

ประกันกับ พ.ร.บ. ต่างกันยังไง ? แม้ว่า พ.ร.บ. จะเป็นประเภทหนึ่งของประกันรถยนต์ แต่จะมีความแตกต่างจากประกันรถยนต์ภาคสมัครใจหลายประการ เช่น

 • ความครอบคลุม : พ.ร.บ. คือ ประกันรถยนต์ภาคบังคับที่คุ้มครองเฉพาะอันตรายหรือเสียชีวิตที่เกิดจากการใช้รถยนต์ แต่ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจจะมีการคุ้มครองมากกว่า ตั้งแต่การชน การโจรกรรม ไฟไหม้ และอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของประกัน
 • ข้อบังคับกฎหมาย : การทำ พ.ร.บ. เป็นข้อบังคับตามกฎหมายที่ทุกคนที่ใช้รถยนต์ต้องทำ ในขณะที่ประกันภาคสมัครใจเป็นเรื่องของการตัดสินใจส่วนบุคคล
 • ค่าเสียหายส่วนแรก : พ.ร.บ. ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกที่ผู้ถือประกันต้องจ่ายเองในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ต่างจากบางแผนประกันภาคสมัครใจ
 • ความคุ้มครองต่อรถยนต์ : พ.ร.บ. ไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของผู้ถือประกัน ในขณะที่ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจสามารถครอบคลุมความเสียหายนี้ได้

มีประกันรถยนต์แล้ว ไม่มี พ.ร.บ. ได้หรือไม่ ?

มีประกันรถยนต์แล้ว ไม่มี พ.ร.บ. ได้หรือไม่ ? คำตอบคือ ไม่ได้ การมีประกันรถยนต์ไม่สามารถทดแทนการมี พ.ร.บ. ได้ เพราะ พ.ร.บ. คือ ประกันรถยนต์ภาคบังคับทางกฎหมาย นอกจากนี้ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจและ พ.ร.บ. จะแตกต่างกันและมีวัตถุประสงค์และความคุ้มครองที่ไม่เหมือนกันด้วย คือ

 • พ.ร.บ. (ประกันภัยภาคบังคับ) : พ.ร.บ. คือ ประกันรถยนต์ภาคบังคับ เพื่อคุ้มครองผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์
 • ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ : เป็นประกันที่ผู้ขับขี่เลือกทำเพิ่มเติม เพื่อคุ้มครองความเสียหายของรถยนต์และความเสียหายต่อบุคคลภายนอกที่เกินกว่าที่ พ.ร.บ. คุ้มครอง

ดังนั้นถ้าคุณมีประกันรถยนต์แต่ไม่มี พ.ร.บคุณอาจถูกดำเนินคดี เพราะการมี พ.ร.บ. เป็นข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับรถยนต์ทุกคันที่ใช้งานบนถนน

ไม่มี พ.ร.บ. จะมีโทษ หรือโดนปรับไหม ?

หากคุณขับรถยนต์โดยไม่มี พ.ร.บ. หรือประกันภัยภาคบังคับจากรถยนต์ จะถือว่ามีความผิดและจะต้องรับโทษทางกฎหมายตามที่กำหนดไว้ในประเทศไทย. ตาม “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535” 

โทษที่จะได้รับอาจรวมถึงการปรับเป็นจำนวนเงินที่กำหนด และในบางกรณีอาจมีโทษที่รุนแรงขึ้น หากการขาด พ.ร.บ. นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต นอกจากนี้การไม่มี พ.ร.บ. ยังอาจทำให้คุณเจอปัญหาเมื่อต้องเคลมประกันหรือเผชิญกับค่าใช้จ่ายสำหรับความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ

หากไม่ทำมีโทษเป็นค่าปรับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • กรณีเจ้าของรถไม่ทำประกัน พ.ร.บ. มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
 • กรณีคนที่ไม่ใช่เจ้าของรถ ขับขี่รถคันที่ไม่ได้ทำหรือไม่ได้ต่ออายุประกัน พ.ร.บ. มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
 • กรณีที่เป็นเจ้าของรถไม่จัดทำประกันภัย พ.ร.บ. และได้นำรถคันนั้นไปใช้ ถือว่าผิดทั้ง 2 กระทง มีโทษปรับ ไม่เกิน 20,000 บาท

พ.ร.บ. รถยนต์ ซื้อที่ไหนได้บ้าง ?

พ.ร.บ. คือ ประกันรถยนต์ภาคบังคับที่คนใช้รถสามารถซื้อได้หลายที่ ดังนี้

 • บริษัทประกันภัย : สามารถซื้อ พ.ร.บ. ได้ที่สำนักงานหรือสาขาของบริษัทประกันภัยที่คุณเลือก ซึ่งมีบริษัทประกันภัยหลายแห่งในประเทศที่ให้บริการ
 • ออนไลน์ : มีบริการซื้อ พ.ร.บ. ออนไลน์จากเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทประกันภัยนอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์มออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลจากหลายบริษัท เพื่อให้คุณเปรียบเทียบและเลือกซื้อได้ตามความต้องการของคุณ
 • เจ้าหน้าที่ตลาด (Insurance Broker) : บางกรณีคุณสามารถให้เจ้าหน้าที่ตลาดช่วยคุณหาประกันรถยนต์และทำ พ.ร.บ. ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ใครว่าซื้อที่ไหนก็เหมือนกัน ? รู้หรือไม่ ซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์ที่ insurverse แตกต่างกว่า

 • ราคาถูกกว่า
 • ซื้อแล้วคุ้มครองทันที
 • รับกรมธรรม์พร้อมนำไปต่อภาษีได้เลย
 • บริการแจ้งเตือนก่อนหมดอายุ

ให้เรื่องพ.ร.บ.ออนไลน์เป็นเรื่องง่ายด้วยการจัดการด้วยตัวเองที่บ้าน พร้อมระบบแจ้งเตือนแบบไม่กลัวลืมเพียงเลือกทำ พ.ร.บ. รถยนต์ กับ insurverse เพียงเท่านี้ไม่ว่าจะเลือกซื้อประกันแบบภาคบังคับหรือแบบสมัครใจ ก็ง่ายในขั้นตอนเดียว ครบเครื่อง จบทุกความคุ้มครองที่ครอบคลุมแบบเหนือชั้นด้วยรูปแบบออนไลน์ ที่ใคร ๆ ก็เข้าถึงได้ง่าย สะดวกสบายได้ยิ่งกว่าเดิม

สรุป พ.ร.บ. คืออะไร แตกต่างจากประกันรถยนต์หรือไม่

พ.ร.บ. คือ ประกันรถยนต์ภาคบังคับที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะนอกจากจะให้ความคุ้มครองพื้นฐานสำหรับเจ้าของรถแล้ว ยังถือเป็นการทำให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยทางถนนและความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย