vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
รถล้ม ฟันหัก ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองการรักษาฟันไหม?

ฟันหักหมดกังวลเรื่องค่ารักษา ด้วยประกันอุบัติเหตุ

schedule
share

ประกันอุบัติเหตุสามารถช่วยคุ้มครองค่ารักษาฟันได้ ไม่ว่าจะเป็นฟันหลุด ฟันแตก ฟันหักเหลือแต่ตอ หรือ ฟันหักครึ่งซี่ ก็ตาม โดยการเกิดอุบัติเหตุรถ ล้มฟันหักเป็นการบาดเจ็บที่ส่งผลกระทบหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บปวด หรือมีผลต่อการรับประทานอาหาร รวมไปถึงส่งผลต่อบุคลิกภาพ ดังนั้นในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักประกันอุบัติเหตุกับการคุ้มครองรักษากรณีเกิดฟันหัก รับรองว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครที่กำลังสนใจทำประกันประเภทนี้หรือกำลังหาข้อมูลอยู่อย่างแน่นอน

ประกัน อุบัติเหตุ

รู้จักความคุ้มครองของประกันรักษาฟัน หัก จากอุบัติเหตุ

ประกันที่คุ้มครองกรณีฟันหักคือประกันอุบัติเหตุ ซึ่งคุ้มครองการรักษาฟันหรือการรักษารากฟันจากอุบัติเหตุอีกทั้งการเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอมการครอบฟันทันตกรรมประดิษฐ์ทุกแบบ โดยสำหรับวงเงินการจ่ายค่ารักษานั้น เป็นไปตามแผนประกันที่คุณเลือก โดยที่เว็บไซต์ insurverse สามารถเลือกการรักษาพยาบาลขั้นต่ำ 10,000 บาทได้จนถึง 200,000 บาท และเลือกทุนประกันได้ตั้งแต่ 100,000 บาท สูงสุดจนถึง 500,000 บาท

ยกตัวอย่างเช่น นาย A ซื้อประกันอุบัติเหตุทุน 1000,000 บาท + ค่ารักษา 300,000 บาท หากเกิดอุบัติเหตุฟันหักมีค่ารักษา 200,000 บาท ประกันจะคุ้มครองค่ารักษาทั้งหมดแบบไม่ต้องสำรองออกเพิ่ม แต่หากมีค่ารักษาเกินจาก 300,000 บาท จะต้องจ่ายส่วนต่างทั้งหมดเอง

ขั้นตอนการเคลมประกันค่ารักษาฟัน หัก

การเคลมประกันอุบัติเหตุกรณีการรักษาฟัน มีขั้นตอนวิธีการรวมไปถึงการเตรียมเอกสารทั้งหมดดังต่อไปนี้

เอกสารที่ใช้ในการเคลมประกันอุบัติเหตุฟัน หัก

ผู้เอาประกันผู้รับผลประโยชน์หรือตัวแทนจะต้องส่งหลักฐานให้แก่บริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม รวมไปถึงวันที่รับการรักษาจากคลินิก ซึ่งต้องเตรียมเอกสารทั้งหมดดังนี้

  1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
  2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยและการรักษา
  3. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
  4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย
  5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
  6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย

กรณีผู้บาดเจ็บเป็นเด็กไม่มีบัตรประชาชน ให้นำสำเนาสูติบัตรแนบมาด้วย

ขั้นตอนการเคลมประกันอุบัติเหตุฟัน หัก

การเคลมประกัน อุบัติเหตุเหตุค่ารักษาพยาบาลกรณีฟันหัก ให้ผู้เอาประกันหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุให้กับบริษัทประกันได้รับทราบโดยเร็วที่สุด ซึ่งให้แจ้งข้อมูล เช่น วันที่และเวลาการเกิดอุบัติเหตุ รวมไปถึงสถานที่กับสาเหตุและรายละเอียดของการบาดเจ็บ หลังจากนั้นเตรียมยื่นเอกสารที่เราได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ให้เรียบร้อย บริษัทจะให้หมายเลขเคลมกับคุณ เพื่อนำไปติดตามเรื่องการตั้งเบิกต่อไป ซึ่งใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเคลมภายใน 30 วัน

ข้อแนะนำในการเลือกซื้อประกัน อุบัติเหตุ

การซื้อประกันอุบัติเหตุต้องพิจารณาหลักหลายปัจจัย เพื่อให้ความคุ้มครองตอบโจทย์มากที่สุด และการซื้อประกันอุบัติเหตุที่ถูกต้องไม่ผิดพลาดทางเอกสารต่าง ๆ ดังนั้นแล้ว มีข้อแนะนำที่เราอยากนำเสนอ ดังนี้

  • ควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองอย่างละเอียด
  • เตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนการเคลมประกัน
  • เลือกทุนประกันอุบัติเหตุที่เหมาะสมกับความต้องการ

สรุป

สำหรับใครที่กำลังต้องการข้อมูลหรือการเปรียบเทียบประกันอุบัติเหตุ ราคาถูกคุ้มครองการรักษา หรือประกันรูปแบบอื่นเพิ่มเติม สามารถเช็คเบี้ยประกันอุบัติเหตุ ออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ insurverse ครอบคลุมการซื้อประกันออนไลน์ราคาถูก ทั้งประกันอุบัติเหตุ ประกันภาคบังคับและสมัครใจ รวมถึงประกันการเดินทาง

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย