vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
มีประกันอุบัติเหตุหลายฉบับ ต้องเคลมฉบับไหนก่อน?

มีประกันอุบัติเหตุหลายฉบับ ต้องเคลมฉบับไหนก่อน?

schedule
share

การมีประกันอุบัติเหตุ pa หลายฉบับ ถือว่าเป็นการวางแผนความเสี่ยงในอนาคตได้ดี เพิ่มความอุ่นใจในการใช้ชีวิต แต่เราเชื่อว่าคุณกำลังประสบปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการเคลมประกันประเภทนี้กรณีที่มีหลายฉบับ ดังนั้นเราจะพาทุกท่านมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเคลมประกันอุบัติเหตุหลายฉบับ เคลมแบบไหน หรือเลือกเคลมฉบับไหนก่อนที่นี่เรามีคำตอบ

มีประกัน อุบัติเหตุ หลายฉบับ ควรเลือกใช้แบบใด

การเลือกเคลมประกันกรณีที่มีหลายฉบับ คุณจะต้องเลือกก่อนว่าจะเคลมประกันอุบัติเหตุในส่วนของค่ารักษาพยาบาล หรือค่าสินไหมทดแทน ซึ่งเราขอแนะนำดังต่อไปนี้

1.ต้องการเคลมประกันค่ารักษาพยาบาล

ถ้าต้องการเคลมประกันค่ารักษาพยาบาล ขอแนะนำให้คุณเคลมประกันกับฉบับที่มีวงเงินค่ารักษาพยาบาลสูงที่สุดก่อน และให้เลือกเกมกับประกันที่ไม่ต้องสำรองจ่าย นอกจากนี้อีกหนึ่งสิ่งที่คุณต้องเลือกคือ การเคลมกับประกันในเครือข่ายโรงพยาบาลที่สะดวกต่อการรักษา

2.ต้องการเคลมสินไหมทดแทน

ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ หรือมีการเสียชีวิต ทุกกรมธรรม์และประกันที่มีสามารถใช้เคลมได้ทั้งหมดตามที่เงื่อนไขของกรมธรรม์ในประกันระบุไว้

3.ค่าชดเชยรายวันกรณีรักษาตัวที่โรงพยาบาล

ในกรณีที่ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล สามารถเคลมได้ทุกกรมธรรม์เช่นเดียวกัน แต่มีเงื่อนไขคือเงินค่าชดเชยรายวันรวมกันจะต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุไว้ในแต่ละกรมธรรม์ ยกตัวอย่าง เช่น วงเงินคุ้มครองสูงสุดคือ 500,000 บาท แต่ค่าชดเชยรายวันทุกฉบับรวมกัน 100,000 บาท ในลักษณะนี้สามารถเคลมได้ไม่ผิดเงื่อนไขกรมธรรม์

ผู้เอาประกันเสียชีวิต

กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต เคลมประกัน อุบัติ ส่วน บุคคลอย่างไร ?

หากผู้เอาประกันได้เสียชีวิตแต่มีการทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเก็บไว้ คู่รับผลตอบแทนจะต้องดำเนินการเพื่อขอยื่นเบิกประกัน ซึ่งมีวิธีการดำเนินการ อันดับแรกเลยก็คือ ให้ผู้รับผลประโยชน์ แจ้งบริษัทประกันภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต หลังจากนั้นเตรียมเอกสารทำการยื่นบริษัทให้ครบถ้วน ประกอบไปด้วย

  • ใบมรณบัตร
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • ใบรับรองแพทย์การเสียชีวิต
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับประโยชน์
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันและผู้รับผลประโยชน์
  • เอกสารยื่นความสัมพันธ์ ในกรณีที่ผู้รับผลประโยชน์ไม่ใช่คู่สมรสหรือบุตร
  • เอกสารเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละกรมธรรม์

หลังจากนั้นให้ยื่นเอกสารต่อบริษัทประกัน โดยหากมีกรมธรรม์หลายฉบับ เธอเป็นประกันประเภทเดียวกันจากบริษัทเดียวกันสามารถยื่นเอกสารเคลมชุดเดียวกันได้เลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของบริษัทประกัน ซึ่งควรจะต้องตรวจสอบให้ดีก่อน และหลังจากที่ยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นให้รอรับเงินสินไหมทดแทนได้เลย

สรุป

ดังนั้นใครที่ซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล รายปีไว้หลายฉบับไม่ต้องกังวลในการเคลม เพียงคุณทำตามขั้นตอนที่เราได้กล่าวไปนี้สามารถเคลมประกันได้อย่างสบายใจ และได้รับผลประโยชน์แบบทั่วถึงแน่นอน หรือหากใครสนใจที่จะทำกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุหลายฉบับ คุณสามารถเลือกความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ insurverse ซื้อประกัน อุบัติเหตุ ออนไลน์ในราคาคุ้มค่า กำหนดเบี้ยประกันอุบัติเหตุ ราคาที่ตอบโจทย์ได้อย่างอิสระ

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย