vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
พูดได้ใช่ไหม! ประกันเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ต่างกันอย่างไร

พูดได้ใช่ไหม! ประกันเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ต่างกันอย่างไร

schedule
share

ในทุกทริปการเดินทาง เราเชื่อว่านักท่องเที่ยวหลายคนคงเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางเอาไว้หมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทาง, ตั๋วเครื่องบินรวมไปถึงการจองที่พักปลายทาง แต่สิ่งหนึ่งที่ห้ามพลาดนั่นคือประกันเดินทางเพื่อการเดินทางที่อุ่นใจ เหมือนมีเลขาประจำตัวคอยให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้การท่องเที่ยวมีแต่ความสบายใจและปลอดภัยตลอดทั้งทริป ซึ่งหลายคนอาจมองข้ามเพราะคิดว่ามีประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีประกันเดินทางอีก เราเลยอยากพูดให้ฟังว่าประกันแต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดในความคุ้มครองของประกันแต่ละแบบที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ประกันเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ต่างกันอย่างไร

คนชอบเที่ยวต้องรู้ ก่อนเลือกทำประกันเดินทางเพื่อการเที่ยวให้สุขใจ

สำหรับสายเที่ยวในประเทศ 2023 ไม่ว่าจะไปที่เที่ยวในประเทศหรือการท่องเที่ยวต่างประเทศ คนที่เดินทางบ่อยแล้วส่วนมากก็มักคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยกันเป็นอันดับหนึ่งเสมอ เพราะรู้ดีว่าในบางครั้งอาจเกิดอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บกะทันหันหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นในระหว่างการท่องเที่ยวได้อยู่เสมอ การมีประกันเอาไว้ย่อมเป็นเรื่องที่อุ่นใจมากกว่า แต่ประกันที่เลือกซื้อนั้นต้องมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมสำหรับอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ รวมไปถึงความล่าช้าจากการเดินทางและการเคลื่อนย้ายกรณีฉุกเฉินกลับประเทศ ซึ่งประกันแต่ละแบบไม่ได้มีความคุ้มครองเหมือนกัน ดังนั้นเราควรศึกษาเรื่องประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุและประกันเดินทางกันให้ดีว่ามีความคุ้มครองเป็นอย่างไร จะทำให้เราเข้าใจถึงความคุ้มครองของประกันแต่ละแบบได้ว่าครอบคลุมเรื่องไหนบ้าง

ประกันชีวิต คือ

การประกันชีวิต (Life Insurance) ก็คือการคุ้มครองที่บริษัทมอบให้กับผู้ทำประกัน เพื่อชดเชยรายได้ที่ต้องสูญเสียจากการเสียชีวิต, ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือชราภาพ โดยบริษัทประกันชีวิต จะจ่ายเงินค่าเสียประโยชน์ชดเชยให้สูงสุดตามจำนวนที่ระบุไว้ ให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ทำประกันหรือผู้รับประโยชน์ ตามที่ปีกรมธรรม์ประกันชีวิตระบุไว้

ส่วนใหญ่สัญญาของประกันชีวิตก็จะมีระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็น 10 ปี, 20 ปี, 30 ปี ตามที่ผู้ทำประกันได้เลยความคุ้มครองที่เหมาะสมเอาไว้และยังเลือกความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ ในส่วนของสุขภาพ, ค่าดูแลรักษาพยาบาล, เงินออมหรือโรคร้ายแรง เพิ่มเติมได้อีกด้วย

ประกันวินาศภัย คือ

ประกันวินาศภัยหมายถึง การประกันภัยที่เน้นไปที่ การคุ้มครองความเสียหายในชีวิตประจำวันที่เราไม่สามารถควบคุมได้เลย อย่างภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติต่างๆ อาทิ ไฟไหม้, น้ำท่วม, พายุ, การก่อการร้าย, การปล้นหรืออุบัติที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับมนุษย์ เป็นต้น หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ทำประกันจะได้รับการชดเชยตามรายละเอียดความคุ้มครองที่กำหนดไว้ ซึ่งประกันวินาศภัยยังครอบคลุมไปถึงเรื่องของ

ประกันอุบัติเหตุ

เข้าใจง่ายๆ ก็คือการให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ทำประกันไว้ เป็นประกันอุบัติเหตุรายปี, ประกันอุบัติเหตุรายเดือน, ประกันอุบัติเหตุรายวันและเมื่อผู้ทำประกันเกิดประสบอุบัติเหตุได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย ตลอดจนความบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ, สูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการรักษาพยาบาลของผู้ทำประกันหรือจ่ายเงินทดแทนให้แก่ผู้ทำประกัน

ประกันสุขภาพคือ 

การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ที่เกิดจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรืออาการเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บ ให้แก่ผู้ทำประกันภัย ซึ่งมีให้เลือกหลายแบบ ทั้งประกันสุขภาพเหมาจ่าย ที่เรียกได้ว่าสุดคุ้ม เพราะเป็นประกันสุขภาพที่ไม่กำหนดวงเงินค่ารักษาพยาบาลรายปี ซึ่งในหนึ่งปีสามารถเข้ารับการรักษากี่ครั้งก็ได้ เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลขึ้นทางบริษัทจะจ่ายให้ตามจริงตามแผนความคุ้มครองที่เลือกไว้

สำหรับบางคนที่ไม่สะดวกที่จะเหมาจ่าย ก็สามารถเลือกการประกันสุขภาพรายเดือน เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีในการดูแลสุขภาพได้เช่นกัน ไม่จำเป็นใช้เงินก้อนใหญ่สำหรับจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย ทำให้ผู้ทำประกันจ่ายค่าเบี้ยประกันได้ง่ายขึ้น แต่เมื่อเทียบค่าเบี้ยประกันประกันแบบรายปีแล้ว ค่าเบี้ยประกันภัยของประกันสุขภาพรายเดือนจะสูงกว่าค่าเบี้ยประกันภัยรายปีมากเลยทีเดียว

ประกันเดินทาง

ประกันเดินทาง ตัวเลือกของประกันที่ใครหลายคนยังไม่รู้จักดี เป็นประกันที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้เดินทางหรือนักท่องเที่ยว ที่ต้องการความคุ้มครองทั้งจากความเสี่ยงของการเดินทางตามจำนวนวันที่เดินทางที่ได้เลือกเอาไว้ ให้ได้รับความคุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุ, อาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บกะทันหันจนเข้ารับการรักษาพยาบาลหรือหากประสบอุบัติเหตุจนต้องสูญเสียอวัยวะ, มือ, เท้าและสายตาหรือเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงจนทำให้ถึงแก่ชีวิต ประกันการเดินทางก็จะมอบผลประโยชน์ให้แก่ผู้ทำประกันเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาระหว่างการเดินทางที่กำหนดเท่านั้น

จุดเด่นประกันเดินทางต่างประเทศ insurverse

สำหรับจุดเด่นของประกันเดินทางต่างประเทศ insurverse นั้นจะเน้นมอบแผนความคุ้มครองอย่างครอบคลุม เพื่อให้การนักเดินทางที่ต้องการซื้อประกันเดินทางต่างประเทศไปเที่ยวได้แบบไร้อุปสรรคและปัญหาใดๆ ถึงไปอยู่ไกลถึงต่างถิ่นต่างแดน ไม่รู้จักกับใครเลย ก็สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากบริษัท insurverse ได้ เหมาะมากสำหรับใครที่ไปเที่ยวคนเดียวแล้วไม่รู้จะพึ่งพาใครดี นอกจากนี้หากไปเที่ยวกันเป็นหมู่คละก็ยังมีแพ็กเกจความคุ้มครองให้เลือกถึง 3 แบบเพื่อให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของแต่คนที่ไปเที่ยวด้วยกัน โดยให้ความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันทั้ง 3 แบบ ซึ่งแตกต่างกันเฉพาะเบี้ยประกันสูงสุดที่จะได้รับเพียงเท่านั้น เพียงแค่มีประกัน insurverse หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบไหนขึ้นมา ทางบริษัทก็พร้อมรับรองทุกความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแบบเต็มที่ ทำให้อุ่นใจและปลอดภัยตลอดการท่องเที่ยว เที่ยวได้มั่นใจยิ่งกว่าเดิมอย่างหมดห่วง

สำหรับนักท่องเที่ยวที่กำลังตัดสินใจว่าจะซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ ที่ไหนดี 2566 ประกันเดินทางต่างประเทศของ insurverse น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ ซึ่งสามารถอ่านรีวิวจากชาวเน็ตที่ได้แสดงความคิดเห็นไว้ในเว็บบอร์ดประกันเดินทางต่างประเทศที่ไหนดี pantip ดูก่อนก็ได้ ก็จะมีเพื่อนๆ ชาวเน็ตหลายคนเข้าไปแสดงความเห็น พร้อมให้เทคนิคในการเลือกบริษัทประกันภัยการเดินทาง ที่มีความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐานว่าควรเลือกอย่างไร จะช่วยทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

ข้อควรทราบ ประกันการเดินทางคุ้มครองอะไรบ้าง ก่อนตัดสินใจซื้อประกันเดินทาง insurverse

ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อประกันเดินทาง เชื่อว่าหลายคนคงมีคำถามว่าประกันการเดินทางคุ้มครองอะไรบ้าง ซึ่งบริษัท insurverse คุ้มครองในเรื่องหลักๆ ดังนี้

  • การรักษาพยาบาล ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล กรณีบาดเจ็บ
  • มอบความคุ้มครองค่าสินไหม กรณีเสียชีวิต
  • มอบความคุ้มครองกรณีเคลื่อนย้ายฉุกเฉินหรือกลับประเทศ
  • มอบความคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงในขณะเดินทาง
  • มอบความคุ้มครอง กรณีตกเครื่อง, ไฟลท์ยกเลิกการเดินทางหรือการเดินทางล่าช้า
ข้อควรทราบ ประกันการเดินทางคุ้มครองอะไรบ้าง ก่อนตัดสินใจซื้อประกันเดินทาง Insurverse

สรุป

หากเราได้เห็นความแตกต่างของประกันแต่ละแบบแล้ว คงเริ่มเห็นความสำคัญของประกันเดินทางกันขึ้นมาบ้างแล้ว หากต้องออกเดินทางไปเที่ยวที่ไหนไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ ก็ควรมองหาประกันเดินทางในประเทศหรือประกันภัยเดินทางต่างประเทศ ติดตัวก่อนออกเดินทางไปเที่ยวกันด้วย เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางทุกย่างก้าว แม้มีประกันอุบัติหรือประกันสุขภาพแล้ว ก็ควรซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มด้วยเสมอ จะทำให้การไปเที่ยวมีความสุขมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ไม่ต้องกังวลทุกค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้น สนใจสั่งซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศราคาเบี้ยเริ่มต้นเบาๆ ของ insurvese ได้ที่นี่ ซื้อง่าย เคลมง่าย สะดวก รวดเร็ว ให้ความคุ้มครองทันที แล้วการไปเที่ยวในประเทศ 2023 หรือเที่ยวต่างประเทศ ก็จะประทับใจในการเที่ยวอย่างปลอดภัยมากกว่าทุกครั้งที่เคยไป

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย