vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
หากวีซ่าไม่ผ่าน ขอคืนเบี้ยประกันได้ไหม?

หากวีซ่าไม่ผ่าน ขอคืนเบี้ยประกันได้ไหม? สิทธิของคนทำประกันที่เลือกได้

schedule
share

การเดินทางเที่ยวต่างประเทศ ยิ่งในโซนยุโรปหากยื่นขอวีซ่าไม่ผ่านจะทำอย่างไรดี เชื่อเลยว่าการออกเดินทางไปท่องเที่ยวไกลถึงต่างถิ่นต่างแดน หลายคนคงเลือกทำประกันท่องเที่ยวกันเอาไว้แน่นอน แต่ถ้าประเทศที่ต้องการไป เอกสารไม่ผ่านไม่สามารถเดินทางไปได้จะยกเลิกประกันกะทันหันได้หรือไม่ หากยกเลิกประกันแล้วจะได้รับเงินคืนไหม แล้วมีวิธีการยกเลิกประกันการเดินทางอย่างไรบ้าง? ตามไปดูกัน

หากวีซ่าไม่ผ่าน ขอคืนเบี้ยประกันได้ไหม?

ยกเลิกประกันการเดินทาง คืออะไร

การยกเลิกประกันหรือการเวนคืนกรมธรรม์ เป็นการสิ้นสุดความคุ้มครองของประกันที่ได้ระบุไว้ตามกรมธรรม์ ผู้ทำประกันสามารถยื่นเรื่องกับบริษัทประกันได้ โดยจัดเตรียมเอกสารสำหรับยกเลิกตามที่ทางบริษัทประกันต้องการจากนั้นจึงส่งเอกสารไปดำเนินการเรื่องขอยกเลิกประกันได้เลย

ไขข้อสงสัย ยื่นขอวีซ่าไม่ผ่าน จะได้รับเบี้ยประกันคืนไหม?

เมื่อโดนปฏิเสธการยื่นขอวีซ่า หลังจากได้ทำประกันการเดินทางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถขอคืนเบี้ยประกันภัยได้ไหม? คำตอบก็คือสามารถขอเบี้ยประกันคืนได้ ซึ่งผู้เอาประกันจะต้องดำเนินเรื่องแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ก่อนวันเริ่มความคุ้มครอง พร้อมทั้งเอกสารยืนยันการยื่นขอวีซ่าไม่ผ่านจากสถานทูต

วิธีการยกเลิกประกันการเดินทางหรือเวนคืนกรมธรรม์ ต้องทำอย่างไรบ้าง?

  • ผู้ทำประกันต้องติดต่อไปที่บริษัทประกัน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะรับเรื่องพร้อมแจ้งรายละเอียดเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบการยกเลิกให้
  • ดำเนินการส่งเอกสารต่างๆ ตามที่บริษัทต้องการเพื่อยกเลิกกรมธรรม์ สามารถส่งเอกสารได้ผ่านทางอีเมล, ไปรษณีย์หรือแฟกซ์ ก็ได้

เอกสารสำหรับการขอยกเลิกประกันการเดินทางเนื่องจากการยื่นขอวีซ่าไม่ผ่าน

เมื่อยื่นขอวีซ่าไม่ผ่าน แต่ซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศไปแล้วต้องการยกเลิกพร้อมขอคืนเบี้ยประกันภัยผู้เอาประกันจำเป็นจะต้องจัดเตรียมเอกสารสำหรับการขอยกเลิกประกันดังนี้

  • รายละเอียดแบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์
  • ถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประชาชน พร้อมกับการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  • กรมธรรม์ต้นฉบับหรือกรณีกรมธรรม์สูญหาย (ต้องมีใบแจ้งความพร้อมกับระบุเลขกรมธรรม์รวมถึงชื่อและนามสกุลของผู้เอาประกัน)
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) ของผู้ทำประกันภัย
  • เอกสารหลักฐานยืนยันการปฏิเสธวีซ่าจากสถานทูตและเอกสารอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ
หากวีซ่าไม่ผ่าน ขอคืนเบี้ยประกันได้ไหม?

สรุป

สาเหตุหลักๆ ที่ยื่นขอวีซ่าไม่ผ่าน คือเจ้าหน้าที่สถานทูตไม่เชื่อถือเอกสารที่นักท่องเที่ยวได้ยื่นไป รวมถึงคำสัมภาษณ์ของผู้ยื่นเรื่องไม่สมเหตุสมผล เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น เพราะต้องเสียทั้งเวลาและเงินจำนวนมาก ดังนั้นควรความพร้อมก่อนยื่นเอกสาร เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดได้ หากวางแพลนท่องเที่ยวต่างประเทศครั้งถัดไปไม่รู้จะเลือกซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ ที่ไหนดี? ก็อย่าลืมที่จะเลือกทำประกันท่องเที่ยวของทาง insurverse ที่มีราคาเริ่มต้นหลักสิบพร้อมคุ้มครองแบบจัดเต็มสูงสุดถึงหลักล้าน คลิกเปรียบเทียบแผนประกันต่างประเทศ  insurverse ได้ก่อนใครที่นี่ เปรียบเสมือนเพื่อนคู่ใจที่คอยดูแลคุณตลอด 24 ชั่วโมง

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย