vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
การตรวจสอบรายละเอียดของกรมธรรม์ พ.ร.บ. รถยนต์

การตรวจสอบรายละเอียดของกรมธรรม์ พ.ร.บ. รถยนต์

schedule
share

เมื่อพูดถึงเรื่องความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบบนท้องถนน การทำความเข้าใจรายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยของคุณเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง พระราชบัญญัติยานยนต์เน้นย้ำถึงความสำคัญของกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย  

ถึงเเม้ว่าประกัยภันแบบภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. รถยนต์ จะต้องต่ออายุทุกปี แบบปีต่อปี แต่ก็มีหลายคนที่เกิดปัญหาว่า ลืมบริษัทที่ทำประกันภัย หรือ ทำเอกสารสูญเสีย จึงเกิดข้อสงสัยว่า เราจะมาสารถเช็กได้หรรือไม่ว่า ทำประกันไว้ที่ไหน สามารถเช็กได้จากช่องทางไหนได้บ้าง insuerverse มีคำตอบ 

ประเภทความคุ้มครองกรมธรรม์

ประเภทความคุ้มครองกรมธรรม์

ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกั พ.ร.บ. รถยนต์กันก่อน พระราชบัญญัติยานยนต์กำหนดประเภทความคุ้มครองเฉพาะ และการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความคุ้มครองเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงความคุ้มครองความรับผิดของบุคคลที่สาม ความคุ้มครองผลประโยชน์จากอุบัติเหตุ ความเสียหายต่อทรัพย์สินชดเชยโดยตรง (DCPD) และความคุ้มครองที่ครอบคลุม การทราบว่ากรมธรรม์ของคุณรวมความคุ้มครองประเภทใดบ้าง จะทำให้มั่นใจได้ว่าคุณได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอในสถานการณ์ต่างๆ

เช็คว่ารถทำประกันไว้ที่ไหน ได้จากช่องทางไหนบ้าง?

จะเป็นอย่างไรหากคุณจำไม่ได้ว่าคุณมีประกันรถยนต์หรือลืมว่าคุณซื้อประกันรถยนต์จากบริษัทไหน? คุณสามารถขอตรวจสอบข้อมูลประกันภัยรถยนต์ของคุณได้โดยการให้ข้อมูลแสดงความเป็นเจ้าของรถ หรือเกี่ยวข้องกับรถผู้เอาประกันภัยสามารถสมัครตรวจสภาพฟรีผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

 ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ได้ที่สำนักงาน ก.พ. หรือสายด่วนประกันภัย 1186 หน่วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ 02-515-3999 ต่อ 5360, 5362, 5304 หรือสามารถยื่นคำขอข้อมูลประกันภัยรถยนต์ได้ที่สำนักงาน คปภ. ภูมิภาค หรือ คปภ. จังหวัด ตามวันและเวลาราชการ

บริษัทประกันภัยรถยนต์

หากลืมข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่ซื้อไว้ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะสมัครใจหรือภาคบังคับ (พ.ร.บ. รถยนต์) คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการติดต่อและสอบถามบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่คุณต้องการใช้บริการก่อน สามารถโทรติดต่อเบอร์ Call Center ของแต่ละบริษัทได้โดยตรงเพื่อขอคำปรึกษา และขอให้ตรวจสอบข้อมูลประกันภัยรถยนต์ หมายเลขประจำตัว ข้อมูลเลขทะเบียนรถ และหมายเลขเฟรม โดยใช้ชื่อและนามสกุล

อย่างไรก็ตามหากคุณเพิ่งซื้อรถใหม่ และจดทะเบียนอีกครั้งไม่นานมานี้ คุณมีตัวเลือกในการติดต่อบริษัทประกันภัยรถยนต์ของคุณในฐานะผู้ให้บริการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) แล้วสอบถาม

 จากรายละเอียดในกรรมธรรม์ พ.ร.บ. เป็นลำดับแรกก่อน เนื่องจากรถใหม่ส่วนใหญมักเลือกซื้อประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และประกันรถยนต์ภาคสมัครใจจากบริษัทเดียวกันเนื่องมาจากความสะดวกสบาย

ข้อยกเว้นและข้อจำกัดของนโยบาย

เจาะลึกรายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยของคุณเพื่อระบุข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดต่างๆ กรมธรรม์บางฉบับอาจมีข้อจำกัดความคุ้มครองสำหรับเหตุการณ์หรือสถานการณ์บางอย่าง การตระหนักถึงข้อยกเว้นเหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจขอบเขตการคุ้มครองของคุณ

ขีดจำกัดความรับผิดชอบ

กรมธรรม์ประกันภัยของคุณจะระบุขีดจำกัดความรับผิด ซึ่งแสดงถึงจำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทประกันของคุณจะจ่ายสำหรับการเรียกร้องที่ครอบคลุม การประเมินว่าขีดจำกัดเหล่านี้สอดคล้องกับความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งสำคัญหรือไม่

การหักลดหย่อน

การหักลดหย่อนคือจำนวนเงินที่คุณต้องรับผิดชอบในการชำระก่อนที่ความคุ้มครองประกันของคุณจะมีผล ตรวจสอบจำนวนเงินที่หักลดหย่อนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ของคุณ เนื่องจากอาจส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

เงื่อนไขการต่ออายุนโยบาย

พระราชบัญญัติยานยนต์เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความคุ้มครองประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ทำความคุ้นเคยกับเงื่อนไขการต่ออายุกรมธรรม์ของคุณ รวมถึงวันที่ต่ออายุและการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัยหรือความคุ้มครองที่อาจเกิดขึ้น

ขั้นตอนการรายงานอุบัติเหตุ

พระราชบัญญัติยานยนต์กำหนดขั้นตอนการรายงานอุบัติเหตุโดยเฉพาะ กรมธรรม์ประกันภัยของคุณควรให้คำแนะนำในการรายงานอุบัติเหตุแก่บริษัทประกันของคุณอย่างทันท่วงที การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้อาจส่งผลต่อความสามารถในการยื่นคำร้องได้สำเร็จ

การทำความเข้าใจการรับรอง

การรับรองคือการแก้ไขหรือเพิ่มเติมกรมธรรม์ประกันภัยมาตรฐานของคุณ พระราชบัญญัติยานยนต์ตระหนักถึงความถูกต้องของการรับรอง และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจการรับรองที่แนบมากับกรมธรรม์ของคุณ สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงความคุ้มครองสำหรับการเช่ารถ ผู้ขับขี่เพิ่มเติม หรือการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดมาตรฐาน

การทบทวนการประกาศนโยบาย

การทบทวนการประกาศนโยบาย

การประกาศกรมธรรม์ของคุณให้ข้อมูลสรุปโดยย่อของรายละเอียดที่สำคัญ รวมถึงประเภทความคุ้มครอง วงเงิน ค่าเสียหายส่วนแรก และจำนวนเบี้ยประกันภัย ตรวจสอบคำประกาศเหล่านี้เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

บทสรุป

การตรวจสอบรายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์มิใช่เป็นเพียงหน้าที่ทางกฎหมายเท่านั้น เป็นขั้นตอนเชิงรุกในการรับรองความปลอดภัยทางการเงินของคุณบนท้องถนน ด้วยการทำความเข้าใจประเภทความคุ้มครอง ขีดจำกัดความรับผิด การหักลดหย่อน และขั้นตอนการรายงาน คุณจะมอบอำนาจให้ตัวเองนำทางกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้อย่างมั่นใจ การทบทวนและทำความเข้าใจกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประจำจะช่วยเพิ่มประสบการณ์การขับขี่ที่ปลอดภัยและมีข้อมูลมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักการที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติยานยนต์ สามารถตรวจสอบรายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัย ได้ที่ insurverse ประกันภัยออนไลน์

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย