vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
รู้ไว้ไม่เสียสิทธิ์ พ.ร.บ.รถยนต์ มีประกันอุบัติเหตุ เบิกได้หลายกรณี เช็กเลย

รู้ไว้ไม่เสียสิทธิ์ พ.ร.บ.รถยนต์ มีประกันอุบัติเหตุ เบิกได้หลายกรณี เช็กเลย

schedule
share
รู้ไว้ไม่เสียสิทธิ์ พ.ร.บ.รถยนต์ มีประกันอุบัติเหตุ เบิกได้หลายกรณี เช็กเลย
ที่มารูปภาพ : https://www.freepik.com/free-photo/young-asia-female-doctor-white-medical-uniform-using-clipboard-is-delivering-great-news-talk-discuss-results_15114515.htm

คนที่มีรถทุกคนรู้ว่าทุกปีคุณต้องจ่ายเงินค่าทำ พ.ร.บ.รถยนต์  แต่พอทำไปแล้วอาจจะนึกไม่ถึงว่า พ.ร.บ. ฉบับนี้ใช้ประโยชน์ได้มากมาย เพราะ พ.ร.บ. ก็คือการทำประกันอีกฉบับหนึ่งที่คุ้มครองผู้ใช้รถในยามประสบอุบัติเหตุ

มาดูกันว่า พ.ร.บ.รถ คุ้มครองอะไรบ้าง

1. ค่าเสียหายเบื้องต้นที่เกิดจากอุบัติเหตุ

 • อุบัติเหตุเฉี่ยวชนกันระหว่างรถของคุณกับรถของคู่กรณีที่ทำให้ผู้ขับและผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้สูงสุด 30,000 บาท ไม่ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด
 • ผู้ขับหรือผู้โดยสารที่ต้องทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิตเนื่องจาก รถ เกิด อุบัติเหตุ เบิกค่าชดเชยได้สูงสุด 35,000 บาทต่อคน

2. ค่าสินไหมทดแทน หลังจากการสอบสวนและพิสูจน์แล้วว่าเจ้าของรถหรือผู้ขับไม่ได้เป็นฝ่ายผิด

 • กรณีบาดเจ็บเบิกค่ารักษาพยาบาลได้สูงสุด 80,000 บาทต่อคน
 • กรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิต เบิกได้สูงสุด 500,000 บาทต่อคน

3. ค่าชดเชยการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลฐานะผู้ป่วยใน เบิกได้ 200 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 20 วันหรือ 4,000 บาท

จากข้อมูลข้างต้นจะทำให้ทราบแล้วว่า พ.ร.บ.รถ คุ้มครองอะไรบ้าง ประโยชน์ของ พ.ร.บ. ทุกกรณีรวมกันเบิกได้สูงสุดถึง 504,000 บาทเลยทีเดียว

เบิกประกันจาก พ.ร.บ. ต้องทำอย่างไร

การเคลมค่าใช้จ่ายจากประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขใน พ.ร.บ. ต้องเตรียมเอกสารดังนี้

1. กรณีเบิกค่ารักษาในโรงพยาบาล

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้บาดเจ็บ
 • ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล

2. กรณีเบิกค่าชดเชยสำหรับผู้ป่วยใน

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ป่วย
 • ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารรับรองการเป็นผู้ป่วยใน

3. กรณีเบิกค่าสินไหมผู้ป่วยทุพพลภาพ

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ทุพพลภาพ
 • ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเป็นผู้ทุพพลภาพ
 • สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานแสดงว่าการที่ รถ เกิด อุบัติเหตุ ทำให้บุคคลนั้นต้องเป็นผู้ทุพพลภาพ

4. กรณีเบิกค่าสินไหมผู้เสียชีวิต

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบเหตุ
 • ใบมรณบัตร
 • สำเนาบัตรประชาชนทายาท
 • สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานที่แสดงถึงการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุนั้น

เอกสารที่เตรียมไว้สามารถนำไปยื่นเรื่องขอเบิกเงินได้ที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาใดก็ได้ทั่วประเทศ การจ่ายเงินใช้เวลาประมาณ 7 วัน

อุบัติเหตุเป็นเรื่องที่คาดการณ์ไม่ได้แต่ผู้ขับทุกคนสามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นหรือเกิดน้อยที่สุดโดยการขับรถอย่างมีสติ ไม่ประมาทในทุก ๆ วินาทีที่ขับ และอย่าลืมทำประกันภัยรถยนต์เพิ่มไว้ เพื่อให้ความคุ้มครองในส่วนของตัวรถและทรัพย์สินในรถด้วย ทำประกันพร้อม พ.ร.บ.รถยนต์ ที่ Insurverse รับความคุ้มครองสองทางในครั้งเดียวกัน Insurverse มีบริการประกันภัยรถยนต์ทุกรูปแบบให้เลือก สามารถซื้อหรือต่อประกันได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หลังชำระเงินผ่านระบบจะได้รับความคุ้มครองทันที เพื่อความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนของคุณบนทุกเส้นทาง เช็กเบี้ยได้เลยที่นี่

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย