vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
รู้หรือไม่?? อุบัติเหตุทางรถและท้องถนนสามารถใช้สิทธิ์เบิก พ.ร.บ. ไม่ต้องสำรองจ่ายได้

รู้หรือไม่?? อุบัติเหตุทางรถและท้องถนนสามารถใช้สิทธิ์เบิก พ.ร.บ. ไม่ต้องสำรองจ่ายได้

schedule
share
รู้หรือไม่?? อุบัติเหตุทางรถและท้องถนนสามารถใช้สิทธิ์เบิก พ.ร.บ. ไม่ต้องสำรองจ่ายได้
ที่มารูปภาพ https://www.freepik.com/free-photo/insurance-agent-working-during-site-car-accident-claim-process-people-car-insurance-claim_5597941.htm

เมื่อ รถ เกิด อุบัติเหตุ ต้องทำอย่างไร พ.ร.บ. รถที่ต่อเอาไว้คุ้มครองอะไรบ้าง กรณีต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลต้องสำรองจ่ายก่อนหรือไม่ หาคำตอบได้ในบทความนี้

พ.ร.บ.รถยนต์ เป็นประกันภาคบังคับที่มีไว้เพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถยนต์เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลไปจนถึงค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต ในบทความนี้จะพามาเจาะลึกว่าหากเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นต้องทำอย่างไร รวมถึงการการเบิกค่าสินไหมโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

ทำอย่างไรเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ

แน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้อุบัติเหตุเกิดขึ้น แต่การเกิดอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เมื่อ รถ เกิด อุบัติเหตุ สิ่งที่เจ้าของรถควรทำมีดังนี้

  • หยุดเคลื่อนรถโดยทันทีและตั้งสติ สิ่งแรกที่ควรทำ คือ หยุดเคลื่อนรถ ออกมาจากรถและตั้งสติ การตื่นตระหนกไม่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น
  • เรียกรถพยาบาล ในกรณีที่มีผู้บาดเจ็บควรรีบโทร.เรียกรถพยาบาล 1669 โดยแจ้งลักษณะอาการของผู้บาดเจ็บให้ละเอียด อย่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยตัวเอง เพราะอาจทำให้ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บมากกว่าเดิม
  • โทรเรียกประกัน เพื่อให้ประกันเร่งดำเนินการมาถ่ายภาพหลักฐานเพื่อใช้ในการเคลมประกันต่อไป
  • โทรแจ้งตำรวจ การแจ้งตำรวจจะช่วยในการลงบันทึกประจำวัน ซึ่งมีส่วนช่วยในการทำคดีและเบิกค่าสินไหมประกัน
  • หาหลักฐานและพยาน การมีหลักฐานและพยานเป็นสิ่งที่ช่วยในการพิจารณาคดีหาผู้กระทำผิด

รู้หรือไม่? พ.ร.บ.รถ คุ้มครองอะไรบ้าง

สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถไม่ว่าจะเป็นผู้กระทำผิดหรือไม่ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามจริงไม่เกิน 30,000 บาท แต่หากอุบัติเหตุนั้นทำให้สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร สามารถเบิกได้ 35,000 บาท นอกจากนี้หากหลังจากรักษาพยาบาลแล้วเสียชีวิตสามารถเบิกค่าสินไหมได้ 65,000 บาท

การเบิกค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไข พ.ร.บ. ในกรณีที่บาดเจ็บเล็กน้อย ผู้ประสบภัยจะต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยตัวเองก่อน จากนั้นจึงนำใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ยื่นให้กับบริษัทประกันภัยรถยนต์ หรือบริษัทกลางผู้ประสบภัยจากรถสาขาที่ใกล้ที่สุดเพื่อรับค่ารักษาพยาบาลคืน

พ.ร.บ.รถยนต์ ไม่ต้องสำรองจ่ายทำยังไง?

การเบิกค่ารักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่ายจะทำได้ในกรณีที่รักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน โดยญาติหรือผู้ประสบภัยสามารถมอบอำนาจให้โรงพยาบาลที่รักษาเป็นผู้ดำเนินการรับค่ารักษาพยาบาลจาก พ.ร.บ. รถแทน สำหรับวิธีการมอบอำนาจให้โรงพยาบาลเป็นผู้ดำเนินการแทน ผู้ประสบภัยจะต้องเตรียมเอกสารสำคัญ ได้แก่

  1. สำเนาบัตรประชาชน ถ่ายสำเนาบัตรเฉพาะด้านหน้า เซ็นชื่อกำกับและลงวันที่ให้เรียบร้อย
  2. หนังสือมอบอำนาจ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในจากอุบัติเหตุที่เกิดกับรถจาก พ.ร.บ. โดยไม่ต้องสำรองจ่าย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลที่รักษาตัว

เมื่อเห็นประโยชน์ของ พ.ร.บ.รถ คุ้มครองอะไรบ้าง และการเบิก พ.ร.บ. รถยนต์แบบไม่ต้องสำรองจ่ายแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ สามารถเช็กค่าเบี้ยประกันและค่าต่อ พ.ร.บ. ในราคาที่คุ้มค่ากว่าได้ที่เว็บไซต์ของ Insurverse

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย