vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
คนขับเมา คนนั่งเสียชีวิต พ.ร.บ.คุ้มครองไหม?

คนขับเมา คนนั่งเสียชีวิต พ.ร.บ.คุ้มครองไหม?

schedule
share
ที่มารูปภาพ: https://www.freepik.com/premium-photo/accident-involving-many-cars-road_6827680.htm

เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า รถ เกิด อุบัติเหตุ จากเมาแล้วขับ เป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตถือว่ามีโทษตามกฎหมาย เมาแล้วขับถือเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้ รถ เกิด อุบัติเหตุ บนท้องถนน ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดแม้เพียงเล็กน้อยก็ส่งผลต่อความสามารถในการคิดและตัดสินใจ สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ส่วน พ.ร.บ. จะคุ้มครองไหม เคลมประกันได้หรือไม่ เรามาหาคำตอบไปด้วยกัน

พ.ร.บ.รถยนต์ เป็นประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับให้รถทุกคันต้องทำ ซึ่งจะรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองทั้งผู้เอาประกัน คู่กรณี ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอกที่บาดเจ็บในอุบัติเหตุ เพราะคนขับ ซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์ ออนไลน์ ไว้แล้ว จึงเคลมเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายเบื้องต้นจากการเกิดอุบัติเหตุได้ทันทีตามวงเงินที่กำหนดไว้ โดยไม่มีข้อแม้และไม่ต้องรอพิสูจน์ความถูกผิด

แต่ว่าข้อจำกัดของพ.ร.บ. คือสามารถเคลมค่ารักษาพยาบาลได้เพียงอย่างเดียว แต่ถ้าความเสียหายเกิดกับตัวรถ เจ้าของรถหรือคู่กรณีต้องรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายเองทั้งหมด นั่นเป็นกรณีขับรถตามปกติ

ในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมสร้างความเดือดร้อน เกิดคำถามว่า หากเมาแล้วขับ แล้วเกิดอุบัติเหตุ เคลมประกันได้ไหม มี 2 คำตอบดังนี้

  • กรณีที่คุณมี พ.ร.บ.รถยนต์ แล้ว ตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถือว่าเมาสุรา ทาง พ.ร.บ. ยังคงรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลให้เช่นเดิม ไม่เกิน 30,000 บาท/คน สำหรับกรณีการเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ จ่ายไม่เกิน 35,000 บาท/คน แต่ผู้ทำประกันจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายของตัวรถด้วยตัวเองทั้งหมด
  • ในส่วนของประกันภัยภาคสมัครใจ หากตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ แม้แต่ประกันภัยชั้น 1 ก็ไม่คุ้มครอง บริษัทประกันจะไม่จ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้เอาประกัน แต่จะจ่ายให้กับคู่กรณีแทน

ปัจจุบันรัฐบาลได้ออกมาตรการและกฎหมายจราจรใหม่เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทำให้เมาแล้วขับมีโทษหนักขึ้น

  • กรณีบุคคลทั่วไป มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ถือว่าเมาแล้วขับ
  • กรณีบุคคลอายุน้อยกว่า 20 ปี หรือมีใบอนุญาตขับรถชั่วคราว มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ถือว่าเมาแล้วขับ
  • กรณีปฏิเสธการเป่าตรวจวัดแอลกอฮอล์ ถือว่าเมาแล้วขับเช่นเดียวกัน

กฎหมายกำหนดบทลงโทษผู้เมาแล้วขับที่ทำความผิดครั้งแรก ดังนี้

  • ทำความผิดครั้งแรก มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 5,000 – 20,000 บาท
  • ทำผิดซ้ำภายใน 2 ปี เพิ่มโทษทั้งจำและปรับ โดยจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับ 50,000 – 100,000 บาท พร้อมทั้งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
  • เมาแล้วขับทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บหรือเสียชีวิต มีโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี ปรับ 200,000 บาท และถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ทันที

แนะนำให้คนขับรถทำประกันรถยนต์ติดไว้จะอุ่นใจที่สุด เพราะตามกฎหมายปัจจุบันนั้น เมาแล้วขับมีโทษหนักขึ้น หากใครมีแผนจะไปดื่มหรือไปปาร์ตี้สังสรรค์ แนะนำว่าอย่าเสี่ยงขับรถส่วนตัวบนท้องถนน ให้เรียกบริการรถแท็กซี่จะดีที่สุด อีกทั้งเพื่อความอุ่นใจ เลือก ซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์ ออนไลน์ และประกันรถยนต์ชั้น 1 หรือประกันรถยนต์ชั้นอื่น ๆ จากบริษัท อินชัวร์เวิร์ส มีหลายแผนประกันให้เลือก ในราคาที่เหมาะสม

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย