vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
พ.ร.บ. รถยนต์ ความสำคัญและบทบาทในการป้องกันความเสี่ยงทางบาดเจ็บ

พ.ร.บ. รถยนต์ ความสำคัญและบทบาทในการป้องกันความเสี่ยงทางบาดเจ็บ

schedule
share

รถทุกคันบนท้องถนน ถูกบังคับให้ทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ซึ่งมีความสำคัญมากเมื่อเกิดอุบัติเหตุ พ.ร.บ. รถยนต์จะเป็นตัวออกค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในช่วงแรกให้กับคุณนั่นเอง หากไม่มี พ.ร.บ. รถยนต์ ค่ารักษาพยาบาลที่คุณต้องจ่าย อาจพุ่งสูงจนคุณตกใจ มี พ.ร.บ. รถยนต์ไว้ยังไงก็อุ่นใจกว่าเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นขณะขับขี่รถยนต์ 

ความสำคัญของ พ.ร.บ. รถยนต์ในด้านต่าง ๆ 

พ.ร.บ รถยนต์กับความคุ้มครองที่คุณจะได้รับ

1. คุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นหลังเกิดอุบัติเหตุ 

ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือบุคคลผู้อยู่ในเหตุการณ์นั้น ๆ จะได้รับความคุ้มครองในความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ ค่าเสียหายในกรณีทุพพลภาพ และเป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิต โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด 

ทั้งนี้ บริษัทประกันจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยภายใน 7 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับคำร้องขอให้บริษัทชดเชยในความเสียหายจากผู้ประสบภัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

  • กรณีบาดเจ็บ ผู้ประสบภัยจะได้รับชดเชยเป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 30,000 บาท/คน 
  • กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย ถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร บริษัทประกันจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวน 35,000 บาท/คน 
  • กรณีเสียชีวิต ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยจะได้รับการชดใช้เป็นค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ จำนวน 35,000 บาท/คน 

2. คุ้มครองค่าสินไหมทดแทน 

เป็นค่าเสียหายหลังจากที่พิสูจน์แล้วว่าผู้ประสบภัยเป็นฝ่ายถูก โดยบริษัทประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามมูลรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  • กรณีได้รับบาดเจ็บ ผู้ประสบภัยจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามจริง (มีหลักฐานการชำระเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น) แต่ไม่เกิน 80,000 บาท/คน 
  • กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร  ผู้ประสบภัยจะได้รับค่าทดแทน เป็นจำนวนเงินเฉลี่ยอยู่ที่ 200,000 – 500,000 บาท/คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดที่สูญเสียอวัยวะและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนด 
  • กรณีเสียชีวิต ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน

พ.ร.บ. รถยนต์กับภาษีรถยนต์

พ.ร.บ. รถยนต์นอกจากจะให้ความคุ้มครองคุณเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้ว ยังมีผลต่อการต่อภาษีรถยนต์ด้วย เพราะการต่อภาษีรถยนต์นั้นจำเป็นต้องใช้ใบรับรองการต่อ พ.ร.บ. รถยนต์เพื่อดำเนินการต่อภาษี หากไม่มี จะไม่สามารถต่อ ภาษีรถยนต์ได้นั่นเอง และการขาดการต่อภาษีรถยนต์ จะมีความผิดในด้านกฎหมายอีกด้วยนะ  

บทสรุป 

พ.ร.บ. รถยนต์มีบทบาทสำคัญมากในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ขึ้น ช่วยลดการบาดเจ็บได้ เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล พ.ร.บ. รถยนต์ออกให้คุณก่อนในทันที การรักษาจึงทันท่วงที และไม่มีการรอใด ๆ ช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตขึ้นได้ และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอีกด้วย 

พ.ร.บ. รถยนต์สำคัญขนาดนี้ หากคุณพบว่า รถยนต์ของคุณ พ.ร.บ. กำลังจะหมด เลือกต่อพ.ร.บ. รถยนต์ออนไลน์ของคุณได้ที่ insurverse ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ได้ถูกและง่าย ไม่กี่ขั้นตอนก็เสร็จ ให้คุณอุ่นใจ พ.ร.บ. รถยนต์ไม่หมดแน่นอน

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย