vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
รู้ไหรือไม่ พ.ร.บ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุทางรถยนต์

รู้ไหรือไม่ พ.ร.บ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุทางรถยนต์

schedule
share

หลังเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ค่ารักษาพยาบาลอาจค่อนข้างมาก เนื่องจากอุบัติเหตุไม่สามารถกำหนดงบประมาณหรือทราบถึงค่ารักษาพยาบาลได้ พ.ร.บ. รถยนต์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองกับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ โดยสามารถชดเชยสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางรถยนต์ในการขอรับค่าชดเชยสำหรับการรักษาพยาบาลที่จำเป็น

ภาพรวมของ พ.ร.บ. รถยนต์ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

ภาพรวมของ พ.ร.บ. รถยนต์ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

พระราชบัญญัติคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลได้กำหนดมาเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับค่ารักษาพยาบาลของตนได้ กฎหมายฉบับนี้รับทราบถึงค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลจำนวนมากที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ และมีเป้าหมายเพื่อเป็นกลไกในการเรียกร้องค่าชดเชย ซึ่งขอบเขตการคุ้มครองมีดังนี้ 

คนขับ

  • ค่ารักษาตามจริง (ไม่เกิน 30,000 บาท)
  • ค่าชดเชยเมื่อเสียชีวิต
  • ทุพพลภาพถาวร ปลงศพ (ไม่เกิน 35,000 บาท)

คู่กรณี

  • ค่ารักษาตามจริง (ไม่เกิน 80,000 บาท)
  • ค่าชดเชยเมื่อเสียชีวิต
  • ทุพพลภาพถาวร ปลงศพ (500,000 บาท)
  • ค่าชดเชยเมื่อนอนโรงพยาบาล (วันละ 200 บาท (ไม่เกิน 20 วัน)

คนในรถ

  • ค่ารักษาตามจริง (ไม่เกิน 80,000 บาท)
  • ค่าชดเชยเมื่อเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร ปลงศพ (500,000 บาท)
  • ค่าชดเชยเมื่อนอนโรงพยาบาล (วันละ 200 บาท (ไม่เกิน 20 วัน)

ระบบไม่มีข้อผิดพลาด คุ้มครองได้อย่างครอบคลุม 

ลักษณะเด่นประการหนึ่งของพระราชบัญญัติคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลคือการนำระบบที่ไม่มีข้อบกพร่องไปใช้ วิธีนี้แตกต่างจากระบบที่อิงตามความรับผิดแบบดั้งเดิม โดยช่วยให้บุคคลสามารถเรียกร้องค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลได้ ไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายผิดในอุบัติเหตุก็ตาม ระบบที่ไม่มีข้อผิดพลาดนี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการ ทำให้สามารถเข้าถึงเงินทุนสำหรับการรักษาพยาบาลที่จำเป็นได้เร็วขึ้น

ความคุ้มครองการรักษาพยาบาล

ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล โดยทั่วไปบุคคลสามารถขอรับค่าชดเชยสำหรับการรักษาพยาบาลที่หลากหลายซึ่งจำเป็นจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ซึ่งรวมถึงค่ารักษาในโรงพยาบาล การผ่าตัด การตรวจวินิจฉัย การฟื้นฟู และบริการด้านสุขภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น

การประสานงานกับผู้ให้บริการประกันภัย

พระราชบัญญัตินี้มักเกี่ยวข้องกับการประสานงานกับผู้ให้บริการประกันภัยเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระค่ารักษาพยาบาล บุคคลจะต้องรายงานอุบัติเหตุดังกล่าวต่อผู้ให้บริการประกันภัยโดยทันที และจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลของตน

การยื่นคำร้องตามกำหนดเวลา

การทำความเข้าใจระยะเวลาในการยื่นเคลมค่ารักษาพยาบาลถือเป็นสิ่งสำคัญ พระราชบัญญัติคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลมักกำหนดกำหนดเวลาในการรายงานอุบัติเหตุและการยื่นคำร้องโดยเฉพาะ การปฏิบัติตามกำหนดเวลาเหล่านี้ทำให้มั่นใจได้ว่าบุคคลจะไม่สูญเสียสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาล

ข้อจำกัดและข้อยกเว้น

แม้ว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจะให้การสนับสนุนที่มีคุณค่า แต่ก็อาจมีข้อจำกัดและข้อยกเว้น บุคคลควรตระหนักถึงข้อจำกัดใดๆ ในความคุ้มครอง และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในกฎหมาย

การขอความช่วยเหลือทางกฎหมายสำหรับข้อพิพาท

การขอความช่วยเหลือทางกฎหมายสำหรับข้อพิพาท

ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นเกี่ยวกับการชดเชยค่ารักษาพยาบาล พระราชบัญญัติคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลมักมีข้อกำหนดในการขอความช่วยเหลือทางกฎหมายด้วย ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีทางกฎหมายเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งกับผู้ให้บริการประกันภัยและได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรม

บทสรุป

พระราชบัญญัติคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทำหน้าที่เป็นหลักประกันที่สำคัญสำหรับบุคคลที่ต้องเผชิญกับผลพวงของอุบัติเหตุทางรถยนต์ กฎหมายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรเทาความเครียดทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับค่ารักษาพยาบาล ด้วยการจัดให้มีระบบที่ไม่มีข้อผิดพลาดและจัดให้มีการชดเชยสำหรับการรักษาพยาบาลที่หลากหลาย การทำความเข้าใจประเด็นสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลช่วยให้บุคคลสามารถดำเนินกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้อย่างมั่นใจ

มั่นใจได้ว่าพวกเขาจะได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็นสำหรับค่ารักษาพยาบาลหลังจากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ดังนั้นการที่มี พ.ร.บ. รถยนต์ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเเละสำคัญมากๆ ทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ที่ insurverse ขั้นตอนง่าย และ รวดเร็ว สามารถทำได่ทันที 

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย