vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
ค่ารักษาพยาบาลที่สามารถเบิกได้จาก พ.ร.บ. มีอะไรบ้าง?

ค่ารักษาพยาบาลที่สามารถเบิกได้จาก พ.ร.บ. มีอะไรบ้าง?

schedule
share
ที่มารูปภาพ : https://pixabay.com/th/photos/อปกรณทางการแพทย-แพทย-4099429/

อย่างที่คนมีรถทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วว่า พ.ร.บ. รถยนต์หรือประกันรถยนต์ภาคบังคับเป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ทุกฝ่าย เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลและเงินชดเชยความเสียหายต่อร่างกาย โดยไม่ต้องผ่านการพิสูจน์ความผิด หรือพูดให้เข้าใจง่าย ๆ คือถ้าหากรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุ ต่อพ.ร.บ.รถยนต์ กับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิดสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนได้ทันที  แต่ผู้ประสบอุบัติเหตุสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจาก พ.ร.บ.คุ้มครอง ได้เท่าไหร่ และนอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาล พ.ร.บ.รถ คุ้มครองอะไรบ้าง นั้น เรามีคำตอบมาฝาก

1. ค่ารักษาพยาบาล

กรณีการคุ้มครองความเสียหายเบื้องต้น ผู้บาดเจ็บทุกคนจะได้รับตามที่จ่ายจริงให้กับโรงพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท แต่ถ้าได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นฝ่ายถูกจะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลปรับเพิ่มขึ้นเป็นสูงสุด 80,000 บาท และที่สำคัญยังได้รับเงินชดเชยอีกวันละ 200 บาท สูงสุด 20 วันด้วย สำหรับการขอรับความคุ้มครองให้ผู้บาดเจ็บหรือทายาทที่รับมอบอำนาจนำเอกสารสำเนาใบกรมธรรม์ พ.ร.บ. รถที่ยังไม่หมดอายุ สำเนาบัตรประชาชนของผู้บาดเจ็บ ใบแจ้งความหรือบันทึกประจำวัน หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุที่ออกโดยส่วนราชการ ใบรับรองแพทย์ และใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลยื่นที่โรงพยาบาลหรือบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

2. เงินชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพ

หากตรวจสอบว่าผู้ประสบอุบัติเหตุได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีอาการทุพพลภาพถาวร ส่วนของการคุ้มครองความเสียหายเบื้องต้นจะได้รับเงินชดเชย 35,000 บาท แต่หลังจากมีการตรวจสอบแล้วว่าเป็นฝ่ายถูกจะได้รับเงินชดเชยเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของ พ.ร.บ.คุ้มครอง โดยถ้าเป็นการสูญเสียนิ้วมือตั้งแต่ 1 ข้อขึ้นไป รับเงินชดเชย 200,000 บาท สูญเสียอวัยวะตั้งแต่ 1 ส่วน รับเงินชดเชย 250,000 บาท สูญเสียอวัยวะตั้งแต่ 2 ส่วน รับเงินชดเชย 500,000 บาท ทุพพลภาพถาวร 300,000 บาท และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000 บาท ด้วยเหตุนี้ในการขอรับเงินชดเชยจึงต้องมีเอกสารใบรับรองจากแพทย์เพื่อยืนยันการพิการเพิ่มเติม

3. เงินชดเชยกรณีเสียชีวิต

สำหรับการขอรับเงินชดเชยกรณีผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตในส่วนของการคุ้มครองความเสียหายเบื้องต้น ทายาทของผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชย 35,000 บาท แต่ถ้าเข้ารับการรักษาและเสียชีวิตจะได้รับทั้งค่ารักษาพยาบาลตามจริงรวมกับค่าเงินชดเชย 35,000 บาท รวมกันสูงสุดไม่เกิน 65,000 บาท ส่วนในกรณีพิสูจน์และได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ว่าเป็นฝ่ายถูก ทายาทจะได้รับเงินชดเชย 500,000 บาท ซึ่งในการขอรับเงินชดเชยต้องเตรียมใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิตไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ด้วย

จากข้อมูลคงเห็นแล้วว่า พ.ร.บ.รถ คุ้มครองอะไรบ้าง ซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นความคุ้มครองพื้นฐาน แต่ครอบคลุมทั้งค่ารักษาพยาบาลและเงินชดเชยที่ช่วยให้ผู้ประสบอุบัติเหตุสามารถนำไปใช้ดูแลตัวเองในระหว่างรักษาพยาบาลได้ เพราะฉะนั้นคนมีรถจึงควรให้ความสำคัญและ ต่อพ.ร.บ.รถยนต์ ทุกปี โดยปัจจุบันสามารถต่อได้ล่วงหน้า 90 วัน ก่อน พ.ร.บ. หมดอายุ ซึ่งหากไม่มีเวลาเดินทางไปดำเนินการที่กรมขนส่ง แนะนำ Insurverse ประกันออนไลน์เจ้าแรกของประเทศไทย เครือเดียวกับทิพยประกันภัย รับประกันว่าสมัครไม่ยากอย่างที่คิด สามารถเช็กค่า พ.ร.บ. และต่อ พ.ร.บ. ได้ที่นี่!

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย