vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
รถยนต์ 1 คันต้องมี 3 อย่าง มีอะไรบ้าง?

รถยนต์ 1 คันต้องมี 3 อย่าง มีอะไรบ้าง?

schedule
share
รถยนต์ 1 คันต้องมี 3 อย่าง มีอะไรบ้าง?
ที่มารูปภาพ: https://www.freepik.com/free-photo/female-driver-electric-car_28478691.htm

รถยนต์ 1 คัน จำเป็นต้องมีเอกสารสำคัญให้ครบ 3 อย่าง ได้แก่ พ.ร.บ.รถยนต์ ภาษีรถยนต์ และประกันภัยภาคสมัครใจ เพราะช่วยคุ้มครองความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

การซื้อรถยนต์ 1 คัน ไม่จบแค่การผ่อนค่างวดรถยนต์ให้ครบตามกำหนด แต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้วยการต่อภาษีรถยนต์, ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์และควรมีประกันภัยภาคสมัครใจเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ ในบทความนี้จะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเอกสารประจำ รถยนต์ต้องต่ออะไรบ้าง และแนะนำรายละเอียดของ พ.ร.บ.รถ คุ้มครองอะไรบ้าง

เอกสารสำคัญสำหรับ รถยนต์ต้องต่ออะไรบ้าง

 1. พ.ร.บ.รถยนต์ คือ ประกันภัยภาคบังคับที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าของรถดำเนินการต่ออายุทุกปีและไม่ควรปล่อยให้ พ.ร.บ. ขาดแม้แต่วันเดียว หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่า พ.ร.บ. ขาดต่อจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งการบังคับให้ต่อ พ.ร.บ. มีจุดประสงค์เพื่อคุ้มครองความเสียหายและค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถยนต์ เงื่อนไขของ พ.ร.บ.รถ คุ้มครองอะไรบ้าง นั้นมีดังนี้
  1. คุ้มครองความเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัย โดยแบ่งเป็นค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงไม่เกิน 30,000 บาท และในกรณีที่ผู้ประสบภัยสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต จะเบิกได้อีก 35,000 บาท โดยสามารถเบิกรวมกันได้ไม่เกิน 65,000 บาทต่อคน
  1. คุ้มครองค่าสินไหมทดแทน เป็นการให้ความคุ้มครองภายหลังจากสืบความจริงว่าผู้ประสบภัยเป็นฝ่ายถูกหรือไม่ กรณีที่เป็นฝ่ายถูกจะสามารถเบิกสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลได้สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท ตามค่ารักษาจริง กรณีผู้ประสบภัยสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ เบิกค่าสินไหมทดแทนได้ตั้งแต่ 200,000 – 500,000 บาท กรณีเสียชีวิตเบิกได้ 500,000 บาท และยังสามารถเบิกค่าชดเชยรายได้ ได้ไม่เกิน 20 วัน วันละ 200 บาท
 2. ภาษีรถยนต์ เป็นเอกสารสำคัญที่เจ้าของรถยนต์ต้องดำเนินการต่อทุกปี อาจมีวันครบกำหนดวันเดียวกันกับ พ.ร.บ. หรือไม่ก็ได้ โดยสามารถตรวจสอบวันต่อภาษีได้บนเอกสาร ซึ่งเจ้าของรถยนต์สามารถดำเนินการต่ออายุล่วงหน้าได้ 90 วัน หากปล่อยให้ภาษีขาดตั้งแต่ 1 – 3 ปี จะเสียค่าปรับร้อยละ 1% ต่อเดือน ดังนั้นภาษีรถยนต์ขาดได้กี่วันให้นับจากวันที่หมดอายุเป็นหน่วยปีแทน นอกจากนี้โทษของภาษีขาดจะถูกปรับเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 1,000 บาท แม้ว่าในปัจจุบันจะสามารถต่อภาษีด้วยตัวเองได้บนเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก แต่ในกรณีที่รถยนต์มีอายุการใช้งานมากกว่า 7 ปี จะต้องนำรถยนต์ไปตรวจสภาพที่ ตรอ. ที่ใกล้ที่สุดก่อน แล้วนำใบรับรองการตรวจสภาพรถยื่นประกอบการต่อภาษี
 3. ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ คือ ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองอวัยวะ ชีวิต และรถยนต์ โดยเงื่อนไขความคุ้มครองแบ่งตามประเภทของประกันภัย กฎหมายไม่ได้กำหนดว่าจะต้องทำประกันชนิดนี้ แค่ควรมีเอาไว้คุ้มครองความเสียหายเพิ่มเติม ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้นมีหลายประเภทให้เลือก โดยที่ได้รับความนิยมมีดังนี้
  1. ประกันภัยชั้น 1 คุ้มครองความเสียหายครอบคลุมทั้งค่ารักษาพยาบาล ความเสียหายของอวัยวะ ชีวิต รถยนต์ของผู้เอาประกัน ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยเหตุนั้นจะมีคู่กรณีหรือไม่ก็ได้ รวมถึงคุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติและการโจรกรรม
  1. ประกันภัยชั้น 2+ ให้ความคุ้มครองความเสียหายคล้ายกับประกันชั้น 1 แต่ต้องระบุคู่กรณีได้ ซึ่งต้องเป็นยานพาหนะทางบก มีความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย เกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์
  1. ประกันภัยชั้น 3+ คล้ายกับประกัน 2+ แต่ทุนประกันต่ำกว่า อีกทั้งไม่ครอบคลุมความเสียหายเรื่องรถยนต์ถูกขโมยและเพลิงไหม้
  1. ประกันภัยชั้น 3 รับผิดชอบต่อค่ารักษาพยาบาล ชีวิตของผู้เอาประกันและบุคคลภายนอก และคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก แต่ไม่คุ้มครองทรัพย์สินของผู้เอาประกัน

เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและประหยัดเวลาการต่อ พ.ร.บ. และประกันภัยรถยนต์ Insurverse พร้อมให้บริการอำนวยความสะดวกในการเช็กราคาค่าเบี้ย พ.ร.บ. ด้วยตัวเองได้ที่นี่! ได้ง่าย ๆ หรือหากตัดสินใจเลือกต่อประกันภัยทั้งภาคบังคับและสมัครใจ ก็สามารถปรับรายละเอียดความคุ้มครองในแบบที่เหมาะสมกับคุณในราคาที่คุ้มค่ากว่า

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย