vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
ต่อพ.ร.บ.ก่อนค่อยต่อประกันรถได้ไหม?

ต่อ พ.ร.บ. ก่อนค่อยต่อประกันรถได้ไหม?

schedule
share
ต่อ พ.ร.บ. ก่อนค่อยต่อประกันรถได้ไหม?
ที่มารูปภาพ : https://pixabay.com/th/photos/อบตเหต-อบตเหตรถชน-7507756/

พ.ร.บ. รถยนต์ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่คนมีรถทุกคนต้องจ่ายเป็นประจำทุกปี เนื่องจากเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจน เพื่อคุ้มครองประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิดเมื่อประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ หากฝ่าฝืนใช้รถยนต์ที่ไม่ ต่อ พร บ รถยนต์ จะต้องโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ พ.ร.บ. รถยนต์มีอีกชื่อว่าประกันรถยนต์ภาคบังคับ อย่างไรก็ตามนอกจาก พ.ร.บ. รถยนต์แล้วคนมีรถส่วนใหญ่ยังนิยมซื้อประกันรถยนต์ภาคสมัครใจเพิ่มเติมเพื่อความคุ้มครองที่มากขึ้นแต่สำหรับใครที่กำลังสงสัยว่าต้องต่อ พ.ร.บ. ก่อนค่อย ต่อ ประกัน รถ ได้ หรือต่อ พ.ร.บ. แล้วไม่ซื้อประกันรถยนต์ภาคสมัครใจได้หรือเปล่า วันนี้เรามีคำตอบมาฝาก

ต่อ พ.ร.บ. ก่อนต่อประกันรถได้ไหม

สำหรับคนที่สงสัยว่าสามารถ ต่อ พร บ รถยนต์ ก่อนประกันรถยนต์ภาคสมัครใจได้ไหม คำตอบคือจะซื้อประกันรถยนต์ก่อน พ.ร.บ.  ซื้อหลัง พ.ร.บ. หรือไม่ซื้อประกันรถยนต์เลยก็ได้ เพราะถึงแม้ พ.ร.บ. รถยนต์กับประกันรถยนต์ภาคสมัครใจจะเป็นประกันรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุทางรถยนต์เหมือนกัน แต่ก็ถือเป็นประกันคนประเภทกัน โดยประกันรถยนต์เป็นความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยของเอกชน สามารถทำช่วงเวลาไหนก็ได้ ไม่มีข้อกฎหมายบังคับ ขณะที่ พ.ร.บ. รถยนต์เป็นประกันรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองของภาครัฐตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่บังคับให้รถยนต์ทุกคันต้องทำ ถ้าปล่อยให้ขาดนอกจากจะมีความผิดตามกฎหมายแล้วยังไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์ประจำปีได้อีกด้วย

ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์อย่างไร

สำหรับรถยนต์ที่ พ.ร.บ. ใกล้หมดอายุ สามารถซื้อ พ.ร.บ. ล่วงหน้าก่อนวันหมดอายุได้ 90 วัน โดยเตรียมสำเนาบัตรประชาชน  เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริงหรือสำเนาทะเบียนรถยนต์ และใบตรวจสภาพรถยนต์จากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) กรณีรถยนต์อายุมากกว่า 7 ปี ไปต่อ พ.ร.บ. ที่กรมการขนส่งทางบกจังหวัด แต่หากไม่สะดวกไปดำเนินการที่กรมขนส่งด้วยตัวเองสามารถ ซื้อ พร บ รถยนต์ ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์บริษัทประกันภัยได้เช่นกัน

ต่อประกันรถยนต์อย่างไร

สำหรับการซื้อหรือ ต่อ ประกัน รถ ไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2 หรือชั้น 3 ให้ผู้ซื้อประกันรถยนต์เตรียมเอกสารสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ สำเนาใบขับขี่ สำเนาหนังสือจดทะเบียนรถยนต์ และสำเนากรมธรรม์ประกันรถยนต์ฉบับเดิม ยื่นให้กับบริษัทประกันภัยหรือตัวแทนจำหน่ายประกันรถยนต์ ซึ่งสามารถดำเนินการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้เช่นกัน

จากข้อมูลสรุปได้ว่าการต่อ พ.ร.บ. และการต่อประกันรถยนต์ไม่จำเป็นต้องทำพร้อมกัน จะต่อ พ.ร.บ. ก่อนหรือหลังซื้อประกันรถยนต์ก็ได้ แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ควรปล่อยให้ พ.ร.บ. รถยนต์หมดอายุ เนื่องจากเป็นข้อบังคับทางกฎหมาย สำหรับคนที่ต้องการซื้อประกันรถยนต์หรือ พ.ร.บ. รถยนต์ใกล้หมดอายุ แต่ไม่รู้ว่าจะซื้อประกันรถยนต์และ ซื้อ พร บ รถยนต์ ออนไลน์ ที่ไหนดี บอกเลยว่าต้องที่ Insurverse เพราะมีครบทั้ง พ.ร.บ. รถยนต์และประกันรถยนต์ภาคสมัครใจทุกประเภท จะซื้อพร้อมกันก็ได้ จะซื้อแยกก็ไม่มีปัญหา เช็กเบี้ยเลยที่นี่!

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย