vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
พ.ร.บ.รถยนต์ จำเป็นต้องต่อทุกปีหรือไม่ หากไม่ต่อจะเกิดอะไรขึ้น ?

พ.ร.บ.รถยนต์ จำเป็นต้องต่อทุกปีหรือไม่ หากไม่ต่อจะเกิดอะไรขึ้น ?

schedule
share

สำหรับคนที่ต้องใช้รถเป็นประจำแน่นอนว่าจะต้องรู้จักกับ พ.ร.บ.รถยนต์ ซึ่งเป็นประกันภัยยานพาหนะ หรือประกันภัยรถยนต์ ที่จะต้องทำทุกคัน เพราะเป็นกฎข้อบังคับในประเทศไทยที่รถทุกคันจะต้องมี พ.ร.บ.รถยนต์ หรือชื่อเต็ม ๆ คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  ไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ 4 ล้อขึ้นไป จะต้องมีการทำ พ.ร.บ.รถยนต์ เพราะเป็นกฎหมายที่บังคับให้รถทุกคันที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก โดยจะคุ้มครองความเสียหายต่าง ๆ ที่มีกำหนดไว้อย่างชัดเจนจากภาครัฐ 

รถทุกคันควรต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ ทุกปีหรือไม่

รถทุกคันควรต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ ทุกปีหรือไม่ ?

อย่างที่เราบอกไปถึงแม้ว่ารถของคุณจะได้ใช้งานหรือไม่ได้ใช้งานก็ตาม กฎหมายที่บังคับให้รถทุกคันที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกจะต้องทำ พ.ร.บ.รถยนต์ ทุกคันอยู่แล้ว ในประเทศไทย พ.ร.บ. รถยนต์เป็นประกันภัยที่บังคับใช้ตามกฎหมาย และจำเป็นต้องต่อทุกปี ซึ่งคุณจะได้รับความคุ้มครองต่าง ๆ มากมายจากภาครัฐ จะได้รับความคุ้มครอง/เงินค่ารักษาพยาบาลจากการเกิดอุบัติเหตุ หรือการประสบภัยจากรถในรูปแบบต่าง ๆ 

ถึงแม้จะได้รับค่าชดเชยที่ไม่มากเท่ากับประกันภัยรถยนต์แบบภาคสมัครใจ แต่ด้วยกฎหมายจำเป็นจะต้องทำ และถึงแม้ว่าเราจะทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจการคุ้มครองจะสามารถใช้รวมกันได้ทั้งหมด โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้น คุณควรตรวจสอบและต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ให้ครบถ้วน ซึ่งปัจจุบันเราสามารถเข้าไปต่อ  พ.ร.บ.รถยนต์ ได้ง่าย ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์อย่าง insurverse บริษัทประกันภัยที่ให้บริการ ต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ ทุกปีที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถป้องกันตัวเองและผู้อื่นจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการขับขี่รถยนต์ได้นั้นเอง

การไม่ต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ จะสร้างความเสียหายอะไรกับเจ้าของรถบ้าง ?

การไม่ต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ จะสร้างความเสียหายอะไรกับเจ้าของรถบ้าง ?

อยากที่เราได้กล่าวไป พ.ร.บ.รถยนต์  หรือประกันภัยรถยนต์ชั้นพื้นฐาน ซึ่งหนึ่งในกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นประกันภัยที่บังคับใช้ตามกฎหมายในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขับขี่รถยนต์ โดยมักจะครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น ในกรณีที่คุณไม่ต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ ตามกฎหมายอาจมีผลกระทบต่อคุณอย่างแน่นอน เพราะการไม่ต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ เท่ากับคุณทำผิดกฎหมาย โดยอาจจะทำให้คุณได้รับผลกระทบดังนี้

  • ไม่ได้รับความคุ้มครอง : การขับขี่รถยนต์โดยไม่มีพ.ร.บ.รถยนต์ที่ถูกต้องอาจทำให้คุณไม่ได้รับความคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายต่อบุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น ถึงแม้ว่าคุณจะมีประกันภัยภาคสมัครใจ หากไม่มีพ.ร.บ.รถยนต์ ก็อาจจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากประกันต่าง ๆ ที่ทำไว้ก็ได้
  • ปรับค่าปรับ: แน่นอนว่าการทำ พ.ร.บ.รถยนต์ คุณจะได้รับเอกสาร พ.ร.บ.รถยนต์ซึ่งควรเก็บเอาไว้ในรถ การขับขี่รถยนต์โดยไม่มีพ.ร.บ.รถยนต์ที่ถูกต้องอาจทำให้คุณได้รับค่าปรับจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมูลค่าของค่าปรับอาจมีความแตกต่างกันไปตามกฎหมายและเงื่อนไขซึ่งไม่ใช่เงินที่น้อยเลย
  • ข้อหาอาญา : ในบางกรณี การขับขี่รถยนต์โดยไม่มี พ.ร.บ.รถยนต์อาจเป็นการละเมิดกฎหมาย ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อหาอาญาและมีผลกระทบต่อสถานะของคุณ ยิ่งคุณขับโดยประมาณจนสร้างความเสียหายต่อผู้ก่อน และรถของคุณไม่มี พ.ร.บ.รถยนต์ การดำเนินคดีอาจจะเพิ่มอีกหลายข้อหาแน่นอน

สรุป

การต่อพ.ร.บ.รถยนต์ทุกปีเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันตัวคุณเองและผู้อื่นจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการขับขี่รถยนต์ ซึ่งราคาของการต่อ พ.ร.บ.รถยนต์นั้นไม่ได้สูงมากเท่ากับการทำประกันรถยนต์แบบสมัครใจและยังได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมอีกด้วย และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยป้องกันไม่ให้ถูกปรับ ดังนั้นควร ตรวจ ​​พ.ร.บ.รถยนต์เป็นประจำทุกปี เพื่อให้คุณได้รับความคุ้มครองอยากสม่ำเสมอและไม่ขัดต่อข้อกฎหมายที่อาจจะถูกปรับหลายเท่าหากขาดการต่อ พ.ร.บ.รถยนต์

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย