vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
อุบัติเหตุอะไรบ้างที่ พ.ร.บ.รถยนต์ให้ความคุ้มครอง

อุบัติเหตุอะไรบ้างที่ พ.ร.บ.รถยนต์ให้ความคุ้มครอง

schedule
share

เพราะอุบัติเหตุไม่เลือกวันและเวลาเกิด ทุกคนจึงควรใช้ชีวิตแบบระมัดระวัง ไม่ประมาท แต่ไม่ว่าจะระวังตัวดีแค่ไหน แต่ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุ ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถคาดเดาได้ การทำ พ.ร.บ.รถยนต์ที่เป็นประกันภัยภาคบังคับ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนได้นั่นเอง

พ.ร.บ.รถยนต์คุ้มครองอุบัติเหตุอะไรบ้าง

พ.ร.บ.รถยนต์คุ้มครองอุบัติเหตุอะไรบ้าง

คุ้มครองอุบัติเหตุที่มีผู้ได้รับความเสียหายไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร รวมถึงคนเดินเท้าที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ โดยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือถึงขั้นเสียชีวิต จะได้รับความคุ้มครองเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชย หรือค่าปลงศพ แล้วแต่กรณี แต่ไม่รวมค่าเสียหายของทรัพย์สิน และรถยนต์ โดยความคุ้มครองแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

คุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นหลังเกิดอุบัติเหตุ

เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นกับผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คู่กรณี หรือบุคคลผู้อยู่ในเหตุการณ์ จะได้ค่ารักษาพยาบาลในจำนวนที่จ่ายตามจริง ไม่เกิน 30,000 บาท/คน และหากสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิต จะจ่ายค่าเสียหาย จำนวน 35,000 บาท/คน ซึ่งเป็นการคุ้มครองที่ไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด

คุ้มครองค่าเสียหายส่วนเกิน

เมื่อมีการพิสูจน์แล้วว่าไม่มีความผิด จะได้รับค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บไม่เกิน 80,000 บาท เมื่อต้องพักฟื้นในโรงพยาบาล จะได้รับค่าชดเชยรายวัน 200 บาทต่อวัน ไม่เกิน 20 วัน และหากสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิต จะได้รับค่าเสียหายไม่เกิน 300,000 บาท โดยจำนวนเงินทั้งหมดจะไม่เกิน 304,000 บาท

เอกสารที่ใช้ในการเคลมค่าเสียหายจาก พ.ร.บ. รถยนต์

ก่อนที่จะทำการเคลมค่าเสียหายจากอุบัติเหตุ จะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน และตรวจสอบเอกสารที่ต้องใช้ในแต่ละกรณีให้ดีเสียก่อน เพื่อการดำเนินการที่สะดวก และรวดเร็ว

 • สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ประสบภัย (หากอายุไม่ถึง 15 ปี ให้ใช้ใบสูติบัตรแทน)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนรถคันที่เกิดเหตุ
 • สำเนาใบขับขี่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่ผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับขี่)
 • ใบแจ้งความหรือบันทึกประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • สำเนาใบกรมธรรม์ พ.ร.บ. รถยนต์

กรณีบาดเจ็บ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ประสบภัย
 • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล

กรณีเสียชีวิต

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประสบอุบัติเหตุ
 • ใบมรณบัตร
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของทายาท
 • สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

กรณีทุพพลภาพ

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบเหตุ
 • ใบรับรองแพทย์และหนังสือรับรองการเป็นผู้พิการ
 • สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้ประสบเหตุได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน)

 • ใบรับรองแพทย์หรือหนังสือรับรองการรักษาตัว เป็นผู้ป่วยใน
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ประสบภัย
เอกสารที่ใช้ในการเคลมค่าเสียหายจาก พ.ร.บ. รถยนต์

สรุป

การทำ พ.ร.บ.รถยนต์ จะช่วยให้คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ และแน่นอนว่าหากต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติม หรือคุ้มครองตัวรถด้วย ก็สามารถซื้อประกันภัยรถยนต์ควบคู่ได้เช่นกัน เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถอุ่นใจในทุกการเดินทางได้แล้ว

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย