vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
รู้ไว้ไม่เสียหาย พ.ร.บ. รถยนต์คุ้มครองอะไรกับเราบ้าง

รู้ไว้ไม่เสียหาย พ.ร.บ. รถยนต์คุ้มครองอะไรกับเราบ้าง

schedule
share

การขับขี่รถในประเทศไทยทุกคัน ต้องทำ พ.ร.บ. รถยนต์ เพราะเป็นข้อบังคับกฎหมายให้รถทุกคันต้องมี พ.ร.บ. รถยนต์ หากไม่มีจะมีความผิดได้ ในเมื่อรถทุกคันมี พ.ร.บ. รถยนต์ มาดูกันว่า พ.ร.บ. รถยนต์คุ้มครองตอนไหนบ้าง และคุ้มครองอย่างไร เพื่อนให้คนที่ไม่รู้ได้ทราบว่าจริง ๆ แล้วทำไมต้องมี พ.ร.บ. รถยนต์

พ.ร.บ. รถยนต์ คุ้มครองเฉพาะตัวคน

พ.ร.บ. รถยนต์ คุ้มครองเฉพาะตัวคน

พ.ร.บ. รถยนต์นั้น คุ้มครองคนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ ไม่ได้คุ้มครองรถ ขยายความได้อีกนิดก็คือ หาก “คนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต” จากอุบัติเหตุต่างๆ จะได้รับเงินชดเชยตามที่ พ.ร.บ. รถยนต์กำหนดเอาไว้ แต่จะไม่ได้รับ “ค่าซ่อมรถ” ที่เสียหาย และความคุ้มครองของ พ.ร.บ. รถยนต์นั้นครอบคลุมทั้งเจ้าของรถและบุคคลภายนอกโดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิด หรือก็คือ “จ่ายค่าเสียหายให้แก่ทุกฝ่ายทันทีโดยไม่ต้องสืบหาว่าใครเป็นฝ่ายผิด”

วงเงินคุ้มครองของ พ.ร.บ. รถยนต์

เมื่อเราทราบแล้วว่า พ.ร.บ. รถยนต์คุ้มครองคน แล้ววงเงินในการคุ้มครองเป็นเท่าไหร่บ้าง เรามาดูกันโดยจะแบ่งเป็นกรณีดังนี้

  • กรณีบาดเจ็บ ผู้ประสบภัยจะได้รับชดเชยเป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 30,000 บาท/คน 
  • กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร  หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร บริษัทประกันจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวน 35,000 บาท/คน 
  • กรณีเสียชีวิต ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยจะได้รับการชดใช้เป็นค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ จำนวน 35,000 บาท/คน

และยังมีอีกกรณี หากพิสูจน์ได้ว่าคุณเป็นฝ่ายถูกในเหตุการณ์ครั้งนี้คุณจะได้รับค่าชดเชยดังนี้

  • กรณีได้รับบาดเจ็บ ผู้ประสบภัยจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามจริง (มีหลักฐานการชำระเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน) แต่ไม่เกิน 80,000 บาท/คน 
  • กรณีเสียชีวิต ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน 
  • กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร  ผู้ประสบภัยจะได้รับค่าทดแทน เป็นจำนวนเงินเฉลี่ยอยู่ที่ 200,000 – 500,000 บาท/คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดที่สูญเสียอวัยวะและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนด ใน
  • รณีที่เข้ารับการรักษาในฐานะ “ผู้ป่วยใน” ภายในสถานพยาบาล ผู้ประสบภัยจะได้รับค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท จำนวนรวมกันไม่เกิน 20 วัน
วงเงินคุ้มครองของ พ.ร.บ. รถยนต์

บทสรุป

พ.ร.บ. รถยนต์เป็นประกันภัยภาคบังคับที่รถทุกคันต้องมีไว้เพื่อรับความคุ้มครองเบื้องต้น แต่ก็ไม่ได้คุ้มครองไปถึงตัวรถของคุณ หากเป็นไปได้ควรทำประกันรถยนต์เพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. รถยนต์ด้วย เพื่อความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

แม้จะได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. รถยนต์แล้วก็ตาม การขับรถอย่างระมัดระวัง ไม่ประมาท โดยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแต่แรกเลยย่อมดีที่สุด 

ท้ายที่สุด พ.ร.บ. รถยนต์ต้องมีการต่ออายุในทุก ๆ ปี แต่ตอนนี้คุณไม่ต้องเดินทางไปต่อให้เสียเวลา เพราะคุณสามารถ ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ด้วยตัวคุณเองง่าย ๆ ทำได้ 24 ชม. อย่าลืมต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ในทุก ๆ ปี เพื่อการขับขี่ที่อุ่นใจยิ่งขึ้นในทุก ๆ วัน

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย