vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
เรื่องน่ารู้ฉบับคนขับขี่ พ.ร.บ. รถยนต์ทำไมต้องต่อทุกปี

เรื่องน่ารู้ฉบับคนขับขี่ พ.ร.บ. รถยนต์ทำไมต้องต่อทุกปี

schedule
share

หลาย ๆ คนคงคุ้นหูมาอย่างดีกับคำว่า พ.ร.บ. รถยนต์ และบางคนอาจจะยังไม่รู้ความหมายว่าทำไมถึงต้องมี พ.ร.บ. รถยนต์ ที่คุ้มครองรถคุณ วันนี้เราจะมาตอบคำถาม พร้อมให้ความรู้ว่า พ.ร.บ. รถยนต์คืออะไร ทำไมต้องต่อทุกปี

พ.ร.บ. รถยนต์คืออะไร

พ.ร.บ. รถยนต์คืออะไร

พ.ร.บ.รถยนต์ หรือเรียกอีกอย่างว่า ประกัน พ.ร.บ. คือ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 โดยกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้เจ้าของรถ ที่มีชื่อในเล่มทะเบียนรถยนต์หรือผู้ครอบครองรถในกรณีเป็นผู้เช่าซื้อรถ และต้องต่ออายุในทุก ๆ ปี นอกจากเป็นประกันภาคบังคับที่ผู้ใช้รถต้องทำอยู่แล้ว พ.ร.บ.รถยนต์ ยังเป็น 1 ในหลักฐานที่จำเป็นต่อการต่อภาษีรถยนต์ในทุก ๆ ปี ในกรณีที่ไม่ทำจะถือว่าทำผิดกฎหมาย ต้องระวังกันด้วยนะ

พ.ร.บ. รถยนต์มีความสำคัญในเรื่องของการคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยจากการใช้รถ โดยไม่สนใจว่าบุคคลนั้นจะเป็นฝ่ายผิด หรือถูก หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้เสียหายก็จะได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้

พ.ร.บ. ไม่ได้มีแค่รถยนต์เท่านั้น ยังมี พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซค์ รถบรรทุก ก็ต้องทำ พ.ร.บ. เหมือนกันซึ่งอัตราเบี้ยประกันภาคบังคับ จะเป็นอัตราเบี้ยคงที่ ไม่มีการเพิ่ม แต่ราคาจะแตกต่างกันไปตามประเภทและขนาดของรถ 

พ.ร.บ. รถยนต์กับความคุ้มครองที่คุณได้รับ

สาเหตุที่ต้องต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ทุกปี ไม่ใช่เพื่อให้ไม่โดนตำรวจจับเพราะมีความผิด แต่เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ขับขี่นั้นเอง แล้ว พ.ร.บ. นถยนต์คุ้มครองอะไรคุณบ้าง เรามาดูกัน

1. คุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้น 

โดยหลังจากเกิดเหตุ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์นั้น ๆ จะได้รับความคุ้มครองในความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ ค่าเสียหายในกรณีทุพพลภาพ และเป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิต โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด โดยบริษัทประกันจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัย หรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยภายใน 7 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับคำร้องขอให้บริษัทชดเชยในความเสียหายจากผู้ประสบภัย  

  • กรณีบาดเจ็บ ผู้ประสบภัยจะได้รับชดเชยเป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 30,000 บาท/คน 
  • กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร  หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร บริษัทประกันจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวน 35,000 บาท/คน 
  • กรณีเสียชีวิต ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยจะได้รับการชดใช้เป็นค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ จำนวน 35,000 บาท/คน

2. คุ้มครองค่าสินไหมทดแทน 

เป็นค่าเสียหายหลังจากที่พิสูจน์แล้วว่าผู้ประสบภัยเป็นฝ่ายถูก โดยบริษัทประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามมูลรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  • กรณีได้รับบาดเจ็บ ผู้ประสบภัยจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามจริง (มีหลักฐานการชำระเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน) แต่ไม่เกิน 80,000 บาท/คน 
  • กรณีเสียชีวิต ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน 
  • กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร  ผู้ประสบภัยจะได้รับค่าทดแทน เป็นจำนวนเงินเฉลี่ยอยู่ที่ 200,000 – 500,000 บาท/คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดที่สูญเสียอวัยวะและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนด ใน
  • กรณีที่เข้ารับการรักษาในฐานะ “ผู้ป่วยใน” ภายในสถานพยาบาล ผู้ประสบภัยจะได้รับค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท จำนวนรวมกันไม่เกิน 20 วัน
พ.ร.บ. รถยนต์กับความคุ้มครองที่คุณได้รับ

บทสรุป

พ.ร.บ. รถยนต์เป็นเรื่องสำคัญที่คุณมองข้ามไม่ได้เด็ดขาด เพื่อการคุ้มครองของตัวคุณเอง หากใครยังไม่ได้ต่ออายุ พ.ร.บ. รถยนต์ สามารถต่ออายุ พ.ร.บ. รถยนต์ออนไลน์ได้ที่นี่ แม้จะมี พ.ร.บ. รถยนต์แล้ว การมีสติทุกครั้งที่ขับรถก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกัน มีการคุ้มครองหลังเกิดอุบัติเหตุเป็นเรื่องดี แต่จะดีกว่ามาก ถ้าอุบัติเหตุไม่เกิดขึ้น เราอยากให้คุณขับรถอย่างปลอดภัย

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย