vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
ขับรถชนคู่กรณีบาดเจ็บทั้งคู่ ประกันรถยนต์ชั้น 3 จ่ายค่ารักษาให้ไหม

ประกันรถยนต์ชั้น 3 ขับรถชนคนบาดเจ็บ จ่ายค่ารักษาหรือไม่ ?

schedule
share
ประกันรถยนต์ชั้น 3

ขับรถชนคู่กรณีบาดเจ็บทั้งคู่ ประกันรถยนต์ชั้น 3 จ่ายค่ารักษาให้ไหม ?

ประกันรถยนต์ชั้น 3 จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ ให้กับคู่กรณีเมื่อเราเป็นฝ่ายผิด ซึ่งความคุ้มครองความเสียหายของประกันรถยนต์ชั้น 3 มีความคุ้มครองเฉพาะคู่กรณีบาดเจ็บเท่านั้น จะไม่คุ้มครองความเสียหายต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถที่เอาประกัน แต่ในกรณีที่มีการบาดเจ็บทั้งคู่ ประกันจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง ค่าเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินให้กับคู่กรณีตามวงเงินคุ้มครองที่ระบุอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัย แต่ในส่วนของรถคันที่เอาประกันภัย จะไม่ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งหากคุณต้องการความคุ้มครองผู้ขับขี่เพิ่มเติมคุณจะต้อง เลือกเป็นแผนประกัน 3+ เพื่อเพิ่มค่ารักษาพยาบาลผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัยเข้ามาด้วย แต่ราคาเบี้ยจะสูงเพิ่มขึ้นนั่นเอง

เคลมประกันรถยนต์ชั้น 3

เคลมประกันกรณีคู่กรณีบาดเจ็บ ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

การยื่นเคลมประกันเพื่อเบิกค่ารักษาพยาบาลให้กับคู่กรณี โดยทั่วไปแล้วจะต้องเตรียมเอกสารหลัก ๆ ทั้งหมดดังต่อไปนี้

1.เอกสารที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ คุณจำเป็นจะต้องมี

 • ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ
 • รูปถ่ายรถที่เกิดเหตุให้เห็นทะเบียนและร่องรอยความเสียหายของคู่กรณี
 • รูปถ่ายของบาดแผล (หากมี)

2.เอกสารเกี่ยวกับผู้เอาประกัน

ให้เตรียมเอกสารของผู้เอาประกันให้ครบถ้วน ประกอบไปด้วย

 • สำเนาใบขับขี่
 • สำเนาทะเบียนรถ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัย

3.เอกสารเกี่ยวกับคู่กรณี

คู่กรณีจะต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในกรณีที่ผู้บาดเจ็บไม่สามารถดำเนินการทางเอกสารได้จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจเซ็นกำกับให้เรียบร้อย

4.เอกสารเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล

ประกอบไปด้วยใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล มีใบรับรองแพทย์ยืนยันและรายละเอียดการรักษา ในกรณีที่มีการรับยาจะต้องมีใบเสร็จแนบกำกับไว้ด้วย

ขั้นตอนการเคลมประกันมีอะไรบ้าง ?

หากเกิดอุบัติเหตุในกรณีที่มีผู้บาดเจ็บ จะต้องแจ้งเคลมประกันบริษัททันที ซึ่งสามารถแจ้งเคลมได้ผ่านเบอร์โทรศัพท์ของแต่ละบริษัทประกันภัย เพื่อโทรเข้าฝ่ายศูนย์รับแจ้งเหตุดำเนินการทำเรื่องเคลม โดยสรุปขั้นตอนการเคลมเบื้องต้นดังนี้

 1. แจ้งเคลมกับบริษัทประกัน
 2. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
 3. ส่งเอกสารให้บริษัทประกันและรอผลพิจารณา

คำถามที่พบบ่อยในการเคลมประกันรถยนต์ชั้น 3 กรณีมีการบาดเจ็บ

วันนี้เราได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยในการเคลมประกันชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง หากเกิดเหตุกรณีมีผู้บาดเจ็บซึ่งเราจะมาไขข้อสงสัยให้ทุกท่านได้ทราบในวันนี้ ซึ่งประกอบไปด้วย

1.ประกันรถยนต์ชั้น 3 นอนโรงพยาบาลไหนได้บ้าง ?

สามารถใช้บริการได้ทุกโรงพยาบาลทั้งเอกชนและรัฐบาลรวมไปถึงโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย แต่จะต้องมีการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน แล้วจึงนำใบเสร็จค่ารักษารวมถึงใบรับรองแพทย์มาเบิกกับบริษัทประกันทีหลัง

2.วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของ ประกันชั้น 3 ?

ในส่วนของวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลคุณจะต้องดูในกรมธรรม์ว่ามีวงเงินคุ้มครองที่เลือกไว้เท่าใด โดยที่เว็บไซต์ insurverse คุณสามารถที่จะเลือกวงเงินเองได้ เริ่มต้นวงเงินค่ารักษาชดเชยต่อคน 5 แสนบาท / 1 ล้านบาท / และ 1.5 ล้านบาท หากเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรแบบสิ้นเชิงจะคุ้มครองไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้ง และในส่วนของทรัพย์สินที่เสียหายวงเงินคุ้มครองเริ่มต้นที่ 1 ล้านบาท / 2.5 ล้านบาท / 5 ล้านบาท

3.ข้อควรระวังในการเคลมประกันคืออะไร ?

การแจ้งเคลมประกันจะต้องทำการแจ้งให้เร็วที่สุด และต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนการเซ็นเอกสารทุกครั้ง นอกจากนี้อย่ารับเงินค่าสินไหมทดแทนจากคู่กรณีโดยตรง เพราะอาจจะทำให้เสียเปรียบและเสียสิทธิ์ที่คุณจะต้องได้มากกว่านี้

สรุป

ดังนั้นแล้วถ้าใครตัดสินใจที่จะทำประกันชั้น3 ราคาประหยัดแต่ต้องการความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลให้กับรถผู้ขับขี่และผู้โดยสารของรถคันเอาประกันภัยด้วย ขอแนะนำให้ซื้อแบบแผนประกันชั้น 3+ จะตอบโจทย์มากกว่า หรือสามารถเปรียบเทียบศึกษาข้อมูลของประกันแต่ละประเภทเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ insurverse

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย