vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
ไขข้อข้องใจไม่ใช่เจ้าของรถ เบิก พ.ร.บ. ได้ไหม

ไขข้อข้องใจไม่ใช่เจ้าของรถ เบิก พ.ร.บ. ได้ไหม

schedule
share

มีบ่อยครั้งที่เราเอารถของเพื่อนหรือของคนที่บ้านมาใช้งานเพื่อขับไปซื้อของใกล้ๆ บ้าน ไปแป้บเดียวเดี๋ยวก็กลับไม่น่ามีปัญหาอะไร แต่ความประมาทมักเกิดขึ้นได้เสมอ หากเราขับรถชนคนบาดเจ็บโดยที่เราไม่ใช่เจ้าของรถ เบิก พ.ร.บ. ได้ไหม ต้องดำเนินการยังไงบ้าง วันนี้ insurverse ได้รวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องมาให้ทุกคน เพื่อไขข้อสงสัยที่เกี่ยวกับการเบิก พ.ร.บ. มีอะไรน่าสนใจบ้างติดตามกันได้เลย

 : ไขข้อข้องใจไม่ใช่เจ้าของรถ เบิก พ.ร.บ. ได้ไหม

เกิดอุบัติเหตุแต่ไม่ใช่เจ้าของรถ เบิก พ.ร.บ. ได้ไหม

เงื่อนไขความคุ้มครองพื้นฐานของ พ.ร.บ. ครอบคลุมทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และคู่กรณีจากอุบัติเหตุจราจรทุกประเภท ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นเจ้าของรถคันนั้นรึเปล่า ซึ่งปัญหาที่หลายคนสงสัยว่าไม่ใช่เจ้าของรถ เบิก พ.ร.บ. ได้ไหมคำตอบคือ “เบิกได้” โดยมีสิทธิ์เบิกและค่าชดเชยทั้งหมด 2 ประเภทดังนี้

ค่าเสียหายเบื้องต้น

 • ค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนที่จริง สูงสุด 30,000 บาท/คน
 • สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพอย่างถาวร รับค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาท/คน
 • กรณีเสียชีวิต รับค่าปลงศพและค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาท/คน

หมายเหตุ: หากเกิดความเสียหายหลายกรณีรวมกันจะได้รับความคุ้มครองเบื้องต้นรวมกันไม่เกิน 65,000 บาท

ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมหลังพิสูจน์แล้วว่าเป็นฝ่ายถูก

 • ค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนที่จริง สูงสุด 80,000 บาท/คน
 • สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพอย่างถาวร รับค่าเสียหายเบื้องต้น 200,000-500,000 บาท/คน
 • กรณีเสียชีวิต รับค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาท/คน
 • รับเงินชดเชยรายวันกรณีต้องรักษาในโรงพยาบาล วันละ 200 บาท (รวมกันไม่เกิน 20 วัน)

ฝ่ายถูกและฝ่ายผิดได้สิทธิ์เบิกอะไรบ้าง

ฝ่ายถูกและฝ่ายผิดได้สิทธิ์เบิกอะไรบ้าง

การเกิดอุบัติเหตุจราจรทุกกรณีจะต้องมีฝ่ายถูกและฝ่าย ซึ่งทั้งคู่จะได้รับสิทธิประโยชน์จาก พ.ร.บ. ไม่เท่ากัน โดยสิทธิ์เบิกของฝ่ายถูกและฝ่ายผิดมีรายละเอียดดังนี้

กรณีเป็นฝ่ายถูก

กรณีเราได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นฝ่ายถูกจะได้รับสิทธิ์เบิก 2 ส่วนคือ ค่าเสียหายเบื้องต้นเบิกได้ทันทีโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด ต่อมาเมื่อผ่านการพิสูจน์แล้วว่าเป็นฝ่ายถูกจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมจากฝ่ายผิดตามเงื่อนไข

กรณีเป็นฝ่ายผิด

กรณีเราเป็นฝ่ายผิดจะได้รับสิทธิ์แค่ค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้นไม่สามารถรับเงินชดเชย จากฝ่ายคูกรณีได้ ตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์ พ.ร.บ. กำหนด 

กรณีเป็นฝ่ายผิด

ไม่ใช่เจ้าของรถและไม่มีใบขับขี่เบิก พ.ร.บ. ได้ไหม

อย่างที่ได้กล่าวไปว่า พ.ร.บ. เป็นประกันภัยภาคบังคับที่ให้ความคุ้มครองแก้ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และคู่กรณี โดยไม่กำหนดว่าจะต้องเป็นใคร สำหรับกรณีตัวเองไม่ใช่เจ้าของรถและไม่มีใบขับขี่สามารถเบิก พ.ร.บ. ได้ตามเงื่อนไข แต่จะได้รับสิทธิ์ชดเชยเพิ่มเติมมั้ยก็ต้องมารอพิจารณาจากการพิสูจน์ถูกผิดก่อนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

พ.ร.บ. เบิกที่ไหนและใช้เวลากี่วัน

การเบิก พ.ร.บ. ใช้เวลาดำเนินการทั้งหมด 7 วันนับตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอ สามารถทำเรื่องเบิกได้ 2 ทางคือ

 • เบิกกับบริษัทประกันภัยที่ซื้อ พ.ร.บ. ด้วย เช่น ซื้อ พ.ร.บ. กับ insurverse สามารถแจ้งเคลมกับเราได้ทุกกรณี
 • เบิกด้วยตัวเองกับ บริษัท กลางคุ้มครองผุ้ประสบภัยจากรถยนต์ จำกัด
 • รายละเอียดการติดต่อ
  เลขที่ 26 ซอย สุขุมวิท 64/2 ถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร 0-2100-9191 แฟ็กซ์ 0-2396-2093-4 Call Center 1791

ไม่ต่อ พ.ร.บ. หรือหมดอายุโดนปรับเท่าไหร่

หาก พ.ร.บ. หมดอายุแล้วถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจมีโทษสูงสุด 10,000 บาท โดยรถคันที่ขาดต่อ พ.ร.บ. 2 ปีขึ้นไปจะต้องเสียค่าปรับและต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนต่อภาษี ส่วนกรณีที่ขาดต่อ 3 ปีขึ้นรถของคุณอาจถูกระงับทะเบียน ต้องไปดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่พร้อมเสียค่าปรับย้อนหลัง

ไม่ใช่เจ้าของรถแจ้งเคลมประกันได้ไหม

กรณีที่เราไม่ใช่เจ้าของรถแต่เกิดอุบัติเหตุ สามารถแจ้งเคลมประกันได้ไม่มีปัญหาอะไร ยกเว้นกรณีที่เจ้าของรถเลือกทำประกันแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ ตัวผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกเพื่อรับผิดชอบกรณีทำผิดเงื่อนไขทั้งหมด 2 ส่วน คือ ค่าชดเชยให้กับคู่กรณี และค่าซ่อมรถตัวเองตามที่ได้ตกลงไว้กับบริษัทประกัน 

ไม่ใช่เจ้าของรถและไม่มีใบขับขี่แจ้งเคลมประกันได้ไหม

กรณีที่ผู้ขับไม่มีใบขับขี่ทั้งการถูกเบิกถอน ไม่เคยสอบใบขับขี่ รวมไปถึงผู้ขับขี่ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ทำใบขับขี่ ประกันจะไม่คุ้มครองกรณีนี้และไม่มีการจ่ายหรือชดเชยค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ขับขี่และเจ้าของรถคันที่เอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมดเพียงฝ่ายเดียว

สรุปไม่ใช่เจ้าของรถ เบิก พ.ร.บ. ได้ไหม

สรุปไม่ใช่เจ้าของรถ เบิก พ.ร.บ. ได้ไหม

สำหรับความคุ้มครองของ พ.ร.บ. รถยนต์ ไม่ว่าใครก็สามารถเบิกได้ แม้จะไม่ใช่เจ้าของรถก็ตาม เพราะตามเงื่อนไข เป็นหลักประกันที่สามารถช่วยจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการต่ออายุ พ.ร.บ. จึงเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้เด็ดขาด ใครที่รู้ตัวว่าใกล้ถึงเวลาต่อ insurverse พร้อมให้บริการกับ พ.ร.บ. สำหรับรถยนต์ทุกประเภท คุ้มครองครบเคลมง่ายเมื่อภัยมา ซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์ กับเราได้ที่นี่

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย

© Copyright 2023 บริษัท อินชัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน)