vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
ไม่อยากโดนปรับต้องรู้ ใบขับขี่หมดอายุต้องต่อภายในกี่วัน 2566

ตอบทุกข้อสงสัย ใบขับขี่หมดอายุต้องต่อภายในกี่วัน

schedule
share

ผู้ขับขี่รถยนต์ทุกคนต้องมีใบอนุญาตขับขี่พกติดตัวอยู่เสมอ เพราะเป็นหลักฐานสำคัญที่ช่วยบ่งบอกว่าคุณสามารถควบคุมบังคับรถยนต์ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเข้าใจกฎหมายจราจรเหมือนกับคนอื่นๆ โดยในปัจจุบันใบขับขี่มีอายุ 2 ปี (สำหรับผู้ที่ทำใบขับขี่ครั้งแรก) และอายุ 5 ปี เมื่อหมดอายุจะมีเงื่อนไขในการต่อที่คนใช้รถอย่างเราไม่ควรมองข้าม เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของใบขับขี่ insurverse ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อไขข้อสงสัยที่ว่าใบขับขี่หมดอายุต้องต่อภายในกี่วัน 2566 มีข้อกำหนดอะไรบ้างไปดูกันเลย

ขับขี่หมดอายุต้องต่อภายในกี่วัน อัปเดต 2566

ใบขับขี่หมดอายุต้องต่อภายในกี่วัน อัปเดต 2566

ใบขับขี่หมดอายุเมื่อถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจจะมีความผิดทางกฎหมายทุกกรณี แม้ว่าจะผ่านมาแค่วันสองวันก็ตามและต้องไปเสียค่าปรับตามธรรมเนียม ซึ่งการต่ออายุใบขับขี่ก็จะมีเงื่อนไขต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกคน โดยการต่อใบขับขี่หมดอายุสามารถแบ่งได้เป็น 3 เคสหลักๆ ดังนี้ 

1. ต่อล่วงหน้าได้ 3 เดือน กรณีหมดอายุไม่เกิน 1 ปี

ใบขับขี่สามารถต่ออายุล่วงหน้าได้ถึง 3 เดือนหรือ 90 วัน แต่ต้องเป็นใบขับขี่ที่หมดอายุไม่เกิน 1 ปีเท่านั้น สามารถไปต่อได้ที่กรมการขนส่งทางบกทุกแห่ง การต้อล่วงหน้าเช่นนี้เหมาะสำหรับคนที่กลัวลืมเสียค่าใช้จ่ายแค่ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบขับขี่

2. กรณีหมดอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 ปี

ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องสอบข้อเขียนใหม่ทั้งหมดผ่านระบบ E-exam จำนวน 50 ข้อ ต้องทำคะแนนเกิน 90% ขึ้นไปหรือถูกประมาณ 45 ข้อ หากไม่ผ่านสามารถทำใหม่ได้อีกครั้ง

3. กรณีใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปีขึ้นไป

ใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปีขึ้นไป กรณีนี้ต้องสอบใหม่ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี เหมือนกับตอนทำใบขับขี่ใหม่ทุกขั้นตอน ซึ่งจะมีความยุ่งยากมากกว่ากรณีอื่นๆ ถ้าให้ดีอย่าปล่อยให้หมดอายุนานเกินไปหรือทำล่วงหน้าก่อนกำหนดดีที่สุด

ขั้นตอนต่อใบขับขี่หมดอายุ ต้องเตรียมอะไรบ้าง

ขั้นตอนต่อใบขับขี่หมดอายุ ต้องเตรียมอะไรบ้าง

การต่ออายุใบขับขี่ในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีออนไลน์เข้ามาใช้ในการจองคิวและการอบรมเป็นหลัก เพื่อช่วยลดเวลารอคิวพร้อมกับลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ไปด้วย โดยการต่อใบขับขี่หมดอายุมีขั้นตอนดังนี้

 • จองคิววันเข้ารับบริการผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue
 • ลงทะเบียนเพื่อรับการอบรมผ่านเว็บไซต์ https://www.dlt-elearning.com/ 
 • รับชมวิดีโออบรมพร้อมตอบคำถามช่วงท้าย 3 ข้อ
 • กรอกข้อมูลส่วนตัวและกดยืนยัน
 • หลังเสร็จสิ้นการอบรมให้นำผลและเอกสารสำคัญไปยื่นที่กรมขนส่งทางบกตามคิวที่จองไว้
 • เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่กรมการขนส่งทางบก
  • ทดสอบตาบอดสี
  • ทดสอบสายตาทางลึก
  • ทดสอบสายตาทางกว้าง
  • ทดสอบปฏิกิริยาเท้า
 • ชำระค่าธรรมเนียม 505 บาท แบ่งเป็นค่าใบขับขี่ 500 บาท และค่าคำขอ 5 บาท

หมายเหตุ: การต่ออายุใบขับขี่จาก 2 ปีเป็น 5 และต่ออายุใบขับ 5 ปี จ่ายค่าธรรมเนียมเท่ากัน

เอกสารที่ต้องใช้ต่อใบขับขี่หมดอายุ

 • ใบขับขี่ที่หมดอายุแล้ว
 • บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
 • ใบรับรองแพทย์ (เฉพาะกรณีต่อใบขับขี่จากชนิด 2 ปี เป็น 5 ปี)

ต่อใบขับขี่หมดอายุแต่ละชนิดต้องอบรบกี่ชั่วโมง

 • ใบขับขี่ประเภท 2 ปี ไม่ต้องอบรม ทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างเดียว
 • ใบขับขี่ประเภท 5 ปี อบรม 1 ชั่วโมงผ่านทางออนไลน์ก่อนมาที่กรมการขนส่งทางบก

ใบขับขี่หมดอายุผิดกฎหมายหรือไม่

ใบขับขี่หมดอายุผิดกฎหมาย พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 โทษฐานขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ เนื่องจากหมดอายุหรือถูกสั่งพักใช้ ถูกเพิกถอน ถูกยึดใบขับขี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ส่วนความผิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบขับขี่มีดังนี้

 • ขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ต้องระวางโทษปรับ 1,000 บาท หรือจำคุก 1 เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับ
 • มีใบขับขี่แต่ไม่สามารถแสดงให้เจ้าหน้าที่เห็น หรือไม่ได้พกใบขับขี่ มีโทษปรับ 1,000 บาท
 • ขับรถโดยไม่แสดงใบขับขี่ และสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ มีโทษปรับ 1,000 บาท

ใบขับขี่หมดอายุเมื่อเกิดอุบัติเหตุประกันรับผิดชอบมั้ย

แม้ใบขับขี่จะหมดอายุแต่ประกันรถยนต์ยังคงให้ความคุ้มครองตามปกติ ไม่ว่าจะลืมพกมาจากบ้าน หรือโดนยึดประกันยังถือว่าเราสามารถขับรถได้อยู่ พร้อมดูแลตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ที่กำหนด ยกเว้นกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่เพราะถือว่าไม่ความสามารถในการขับขี่รถยนต์ 

ใบขับขี่หมดอายุเบิก พ.ร.บ. ได้มั้ย

ใบขับขี่หมดอายุสามารถเบิก พ.ร.บ. รถยนต์ได้ตามปกติ เพราะตามสิทธิ์ขั้นพื้นฐานให้ความคุ้มครองได้ทั้งตัวผู้ขับขี่ ผู้โดยสารและคู่กรณี แม้ว่าตัวผู้ขับจะไม่มีใบอนุญาตขับขี่ติดตัวก็ตาม แต่หลักสำคัญก็คือ พ.ร.บ. ต้องยังไม่หมดอายุเท่านั้นถือจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไข

สรุปใบขับขี่หมดอายุต้องต่อภายในกี่วัน 2566

สรุปใบขับขี่หมดอายุต้องต่อภายในกี่วัน 2566

ใบขับขี่เป็นเอกสารทางราชการที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์เป็นหลักหากปล่อยให้ใบขับขี่หมดอายุ อาจสร้างความลำบากตอนถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นควรรีบดำเนินการตั้งแต่เนิ่นๆ ดีกว่า เพื่อลดความยุ่งยากเมื่อต้องใช้ใบขับขี่เพื่อทำธุรกรรมต่างๆ สำหรับใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์พร้อมต่อ พ.ร.บ. ด้วย insurverse พร้อมให้บริการในราคาสุดคุ้ม ครบถ้วนทุกความต้องการ สนใจซื้อประกันคลิก

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย