vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
คัดมาแล้ว! คำศัพท์ประกันภัยรถยนต์ที่ควรรู้

คัดมาแล้ว! คำศัพท์ประกันภัยรถยนต์ที่ควรรู้

schedule
share

การทำความเข้าใจคำศัพท์ประกันภัยรถยนต์ เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อประกันรถยนต์หรือผู้ที่กำลังมองหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจเลือกประกันที่เหมาะสมกับตนเองและรถยนต์ของตน และเราเชื่อว่าหลายๆ คนที่เห็นคำศัพท์เหล่านี้แล้วอาจจะดูยากต่อการทำความเข้าใจในแรกเริ่ม แต่เมื่อคุณเข้าใจแล้ว มันจะช่วยให้คุณสามารถเลือกประกันที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้อย่างแม่นยำและคุ้มค่าที่สุด

สำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจศัพท์ประกัน ก็ไม่ต้องกังวลใจ เพราะในบทความนี้ insurverse ได้คัดมาให้แล้ว 10 คำศัพท์ประกันภัยรถยนต์ที่ควรรู้ ไม่ว่าจะเป็น ค่าเสียหายส่วนแรก, ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ, ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ไปจนถึงค่าสินไหมทดแทน  เราจะช่วยให้คุณเข้าใจความหมายและความสำคัญของแต่ละคำศัพท์ ทำให้คุณสามารถเลือกประกันที่เหมาะสมได้อย่างมั่นใจ

คำศัพท์ประกันภัยรถยนต์ที่ควรรู้ก่อนซื้อ

รวม 10 ศัพท์ประกันภัยรถยนต์พื้นฐานที่ผู้ใช้รถทุกคนต้องรู้ เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจข้อเสนอและเงื่อนไขที่แตกต่างกันของแผนประกันภัย

1. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) เป็นศัพท์ประกันภัยรถยนต์พื้นฐานที่ผู้ใช้รถทุกคนต้องรู้จัก เพราะเป็นประกันภัยที่รัฐกำหนดให้ทุกคนที่เป็นเจ้าของหรือใช้รถยนต์ต้องทำ เพื่อเป็นการคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอกในกรณีของอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นั้นๆ 

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจึงถือเป็นมาตรการป้องกันขั้นพื้นฐานที่รัฐบังคับให้ทำ เพื่อลดภาระทางการเงินและความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่ได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุ และเป็นการประกันภัยที่ทุกรถยนต์ที่ใช้งานในประเทศไทยจำเป็นต้องมี

2. ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นศัพท์ประกันที่หลายคนคงคุ้นหูกันเป็นย่างดี โดยจะเป็นประเภทของประกันภัยที่ผู้เอาประกันสามารถเลือกทำได้ตามความต้องการเพิ่มเติมจากประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) โดยประกันภัยชนิดนี้ไม่เป็นการบังคับจากกฎหมาย แต่เป็นทางเลือกที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับเจ้าของรถยนต์ เช่น ความเสียหายต่อรถยนต์ของตนเอง ความเสียหายจากการโจรกรรม ความเสียหายต่อบุคคลภายนอก และความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีหลายประเภทและระดับความคุ้มครอง ตั้งแต่ประกันชั้น 1 ซึ่งให้ความคุ้มครองครบถ้วนที่สุด ไปจนถึงประกันชั้น 3 ที่คุ้มครองเพียงบางส่วน การเลือกประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจึงขึ้นอยู่กับความต้องการและการประเมินความเสี่ยงของผู้เอาประกัน รวมถึงงบประมาณที่พร้อมจะจ่ายสำหรับค่าประกันภัยด้วย

3. กรมธรรม์

กรมธรรม์ (Policy) เป็นเอกสารทางการประกันภัยที่เป็นสัญญาระหว่างผู้เอาประกัน (Policyholder) หรือเจ้าของกรมธรรม์กับบริษัทประกัน ซึ่งจะระบุเงื่อนไขและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองในกรณีเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น อุบัติเหตุ โจรกรรม หรือสูญหายของทรัพย์สิน

นอกจากนี้ในกรมธรรม์ยังระบุถึงขอบเขตความคุ้มครอง จำนวนเงินที่ครอบคลุม เงื่อนไขการชำระเงินเบี้ยประกัน และข้อตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำประกันภัย ซึ่งถือว่าเป็นเอกสารทางกฎหมายที่สำคัญอย่างมาก เพราะจะใช้เป็นหลักฐานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และเป็นที่มาของข้อมูลสำคัญที่ผู้เอาประกันควรทราบ เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการทำประกันภัย

4. ผู้เอาประกัน / ผู้รับประกัน / ผู้เอาประโยชน์

ผู้เอาประกัน ผู้รับประกัน และผู้เอาประโยชน์ เป็นคำศัพท์ประกันพื้นฐาน ที่หมายถึง

  • ผู้เอาประกัน (Policyholder) : หมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันมีหน้าที่ชำระเบี้ยประกันและเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้ทำไว้
  • ผู้รับประกัน (Insured) : หมายถึงบุคคลหรือทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งอาจเป็นตัวผู้เอาประกันเองหรือบุคคล/ทรัพย์สินอื่นที่ผู้เอาประกันได้ระบุเพื่อรับการคุ้มครอง
  • ผู้เอาประโยชน์ (Beneficiary) : หมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ประกัน เช่น การเสียชีวิตของผู้เอาประกันในกรณีของประกันชีวิต ผู้เอาประโยชน์อาจเป็นคนละคนกับผู้เอาประกันและผู้รับประกัน ซึ่งสิทธิ์นี้สามารถถูกกำหนดในกรมธรรม์เองหรือผู้เอาประกันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

5. ความเสียหายต่อบุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ในบริบทของศัพท์ประกันภัยรถยนต์จะหมายถึง ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ไม่ใช่ผู้เอาประกันหรือผู้รับประกันภัย โดยจะครอบคลุม

  • ความเสียหายทางร่างกายหรือชีวิต : หมายถึงอุบัติเหตุที่ทำให้บุคคลภายนอกได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ซึ่งผู้ขับขี่หรือรถยนต์ที่เกี่ยวข้องเป็นฝ่ายทำผิด
  • ความเสียหายทางทรัพย์สิน : หมายถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เช่น รถยนต์ของบุคคลอื่น อาคาร ทรัพย์สินส่วนบุคคล

6. ซ่อมห้าง / ซ่อมอู่

“ซ่อมห้าง” หรือ “ซ่อมอู่” เป็นศัพท์ประกันภัยรถยนต์ ซึ่งมีความหมายว่า การซ่อมแซมหรือบำรุงรักษารถยนต์ที่มีการเสียหายหรือทรุดสภาพ ณ สถานที่ที่เป็นทางการและมีความเชี่ยวชาญด้านการซ่อมรถ ซึ่งใช้ในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุหรือมีความเสียหาย เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัยจะส่งรถที่เสียหายไปยังซ่อมห้างหรืออู่ที่ได้รับการตกลงกันกับบริษัท ซึ่งจะมีช่างซ่อมรถที่มีความเชี่ยวชาญและอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการซ่อมแซมรถ

  • ซ่อมห้าง : หมายถึง การซ่อมรถที่เกิดความเสียหายในศูนย์บริการของตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ หรือศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตรถยนต์นั้นๆ โดยปกติจะมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยและช่างที่ได้รับการอบรมเฉพาะจากผู้ผลิต มักจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการซ่อมอู่
  • ซ่อมอู่ : หมายถึง การซ่อมรถที่อู่ซ่อมรถทั่วไปที่อยู่ภายใต้สัญญาการทำประกันกับทางบริษัท ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นศูนย์บริการของผู้ผลิตรถยนต์ อู่เหล่านี้อาจมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าซ่อมห้าง แต่ก็สามารถให้บริการซ่อมแซมรถยนต์ได้ดีเช่นกัน ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญและคุณภาพของอู่นั้นๆ

การเลือกระหว่างซ่อมห้างและซ่อมอู่ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และการตัดสินใจของเจ้าของรถ ว่าต้องการคุณภาพและการบริการที่เฉพาะเจาะจงจากศูนย์บริการ หรือความคุ้มค่าทางการเงินจากอู่ซ่อมทั่วไป

7. ทุนประกัน

ทุนประกัน  เป็นศัพท์ประกันภัยที่หมายถึง เงินที่บริษัทประกันภัยจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันหรือผู้รับประกันภัย ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ถูกประกัน หรือในกรณีที่เกิดเหตุอุบัติเหตุที่ถูกคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย

ซึ่งการจ่ายทุนประกันนั้นจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และขอบเขตของความคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย โดยมักจะรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การโจรกรรม และเหตุการณ์อื่นๆ ที่ทำให้เสียหายต่อทรัพย์สิน รวมถึงความคุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

8. เคลมสด / เคลมแห้ง

เคลมสด และ เคลมแห้ง เป็นคำศัพท์ประกันที่ใช้ในบริบทของการประกันภัย เพื่ออธิบายวิธีการและรูปแบบของการเคลม (การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน) ที่เกิดขึ้นกับบริษัทประกันภัย โดยมีความแตกต่างดังนี้

  • เคลมสด (Cashless Claim) : เป็นกระบวนการที่ผู้เอาประกันสามารถเคลมค่าสินไหมทดแทนโดยไม่ต้องชำระเงินเองที่อู่หรือศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองจากบริษัทประกันภัย โดยปกติจะมีการทำสัญญากับศูนย์บริการรถยนต์ที่เป็นพันธมิตรกับบริษัทประกัน และบริษัทจะชำระค่าซ่อมแซมโดยตรงกับศูนย์บริการนั้นๆ
  • เคลมแห้ง (Reimbursement Claim) : เป็นกระบวนการที่ผู้เอาประกันต้องชำระเงินที่ศูนย์บริการหรืออู่ก่อน แล้วจึงเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย โดยต้องแนบใบเสร็จรับเงินและเอกสารสนับสนุนอื่นๆ เพื่อให้บริษัทประกันภัยพิจารณาความถูกต้องของคำเรียกร้อง

9. ค่าสินไหมทดแทน

ค่าสินไหมทดแทน (Claim Settlement) ในศัพท์ประกันภัยรถยนต์  จะหมายถึง จำนวนเงินที่บริษัทประกันภัยจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันหรือบุคคลที่ได้รับความเสียหายในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ซึ่งจะครอบคลุม อุบัติเหตุ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ หรือความสูญเสียที่เกิดจากการโจรกรรม 

ซึ่งกระบวนการในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันจะยื่นเคลมต่อบริษัทประกันภัย จากนั้นบริษัทประกันภัยจะทำการตรวจสอบและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น และจะตัดสินใจจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขและข้อจำกัดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

10. ค่าเสียหายส่วนแรก

ค่าเสียหายส่วนแรก เป็นคำศัพท์ประกันภัยรถยนต์ ที่หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบจ่ายเองในกรณีที่เกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุ ซึ่งค่าเสียหายส่วนแรกนี้จะไม่ครอบคลุมโดยบริษัทประกันภัย มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เอาประกันมีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและกระตุ้นให้ผู้ขับขี่ใช้รถอย่างระมัดระวังมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น ถ้ากรมธรรม์ประกันภัยระบุว่าค่าเสียหายส่วนแรกอยู่ที่ 5,000 บาท และมีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์จำนวน 50,000 บาท ผู้เอาประกันจะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกเป็นจำนวน 5,000 บาท และที่เหลือจำนวน 45,000 บาทจะถูกจ่ายโดยบริษัทประกันภัย

สรุปบทความ คัดมาแล้ว! คำศัพท์ประกันภัยรถยนต์ที่ควรรู้

การทำความเข้าใจคำศัพท์ประกันภัยรถยนต์ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณสามารถเลือกแผนประกันที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้น แต่ยังช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณได้รับการคุ้มครองที่คุณคาดหวังจากประกันภัยรถยนต์ของคุณ สำหรับใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์ ดี ๆ ตอบทุกโจทย์ ที่ insurverse เรามีประกันที่หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้รถได้อย่างครบครัน

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย