vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
รถชนไม่มีคู่กรณีและรถล้มเองเบิก พ.ร.บ. ได้มั้ย มีขั้น

รถชนไม่มีคู่กรณีและรถล้มเองเบิก พ.ร.บ. ได้มั้ย มีขั้นตอนยังไงบ้าง

schedule
share

พ.ร.บ. คือประกันภาคบังคับที่รถยนต์ และมอเตอร์ไซค์ทุกคันต้องมี เพื่อช่วยชดเชยผู้ขับขี่และผู้โดยสารในกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร โดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เป็นผู้ดูแล แต่ถ้าเกิดเราขับรถล้มเองเบิก พ.ร.บ. ได้มั้ย ไม่มีคู่กรณีไม่มีใครมาชนแบบนี้ต้องทำยังไง วันนี้ insurverse จะมาอธิบายให้ทุกคนเข้าใจ ถ้าอยากรู้ติดตามกันได้เลย

รถล้มเองเบิก พ.ร.บ. ได้มั้ย มีขั้นตอนยังไงบ้าง

รถชนไม่มีคู่กรณีและรถล้มเองเบิก พ.ร.บ. ได้มั้ย

ในกรณีที่ขับรถเฉี่ยวชนโดยที่ไม่มีคู่กรณีและขับมอเตอร์ไซค์ล้มเอง สามารถเบิกค่าชดเชยจาก พ.ร.บ. ได้ไม่ต้องรอการพิสูจน์ใดๆ เพราะเคสนี้ถือว่าตัวผู้ขับขี่เป็นฝ่ายผิดเองไม่มีคู่กรณีให้เรียกร้องค่าเสียหาย สามารถเบิกได้เพียงค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น เช่น ขับรถเสียหลักชนสิ่งกีดขวางข้างหน้า รถไถลเพราะถนนลื่น ขับรถตกหลุม เป็นต้น โดยจะได้รับชดเชยดังนี้

 • ค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่เกิน 30,000 บาท/คน
 • ค่าเสียหายกรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร ชดเชยคนละ 35,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชย คนละ 35,000 บาท

หมายเหตุ :หากเกิดความเสียหายหลายกรณีรวมกันจะได้รับเงินชดเชยเบื้องต้นรวมกันไม่เกิน 65,000 บาท/คน และจะได้รับเงินชดเชยภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้รับคำร้องของโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิด

รถล้มเองเบิก พ.ร.บ. ได้ที่ไหนใช้เอกสารอะไรบ้าง

กรณีเกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี สามารถแจ้งเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ 2 ทางคือ บริษัทประกันภัยที่เราซื้อ พ.ร.บ. ตามช่องทางการติดต่อบนเอกสารกรมธรรม์ โดยที่เราจะต้องออกค่ารักษาพยาบาลเองไปก่อน เช่น ซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์ กับ insurverse ให้แจ้งกับพวกเราเพื่อเป็นผู้ดำเนินการเบิกค่าเสียหายเบื้องต้นให้ หรือยื่นคำร้องกับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ด้วยตัวเองก็ได้ผ่านช่องทางติดต่อดังนี้

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เลขที่ 26 ซอย สุขุมวิท 64/2 ถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร 0-2100-9191 แฟ็กซ์ 0-2396-2093-4 Call Center 1791

สำหรับเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการเบิกสามารถแบ่งได้ทั้งหมด 3 กรณีคือ

กรณีบาดเจ็บ เบิกค่ารักษาพยาบาล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หากเป็นคนต่างชาติสามารถใช้เป็นสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว, หนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นที่ราชการออกให้
 • ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล

กรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หากเป็นคนต่างชาติสามารถใช้เป็นสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว, หนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นที่ราชการออกให้
 • ใบรับรองแพทย์หรือหลักฐานรับรองเพื่อแสดงถึงการสูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพถาวร และหนังสือรับรองความพิการ
 • สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่สอบสวน 

กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หากเป็นคนต่างชาติสามารถใช้เป็นสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว, หนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นที่ราชการออกให้
 • ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล ใบสรุปหน้างบ และหนังสือรับรองการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากโรงพยาบาล

กรณีเสียชีวิต

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หากเป็นคนต่างชาติสามารถใช้เป็นสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว, หนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นที่ราชการออกให้
 • ใบมรณะบัตร
 • บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา และสำเนาทะเบียนบ้านของทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย
รถล้มเองต้องแจ้งความมั้ยและต้องแจ้งภายในกี่วัน

รถชนไม่มีคู่กรณีต้องแจ้งความมั้ยและต้องแจ้งภายในกี่วัน

กรณีนี้ไม่ถึงกับต้องแจ้งความ แต่ควรลงบันทึกประจำกับสถานีตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญในการขอเบิกค่าเสียหายเบื้องต้นกับจาก พ.ร.บ. ระบุรายละเอียดของเหตุการณ์ วันเวลา และสถานที่เกิดเหตุให้ชัดเจน สามารถนำใบบันทึกประจำวันไปขอเบิกได้ภายใน 180 วันนับจากวันที่ไปลงบันทึกเอาไว้

หากไปลงบันทึกประจำวันได้ด้วยตัวเองไม่ได้ สามารถมอบอำนาจให้ญาติหรือเพื่อนสนิทไปดำเนินการแทนได้ โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการเกิดอุบัติเหตุจากหน่วยงานกู้ภัย ณ วันที่เกิดเหตุโดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลงชื่อเป็นพยานแทน

รถชนไม่มีคู่กรณีแต่ตัวเองไม่ใช่เจ้าของรถ เบิก พ.ร.บ. ได้มั้ย

ไม่ใช่เจ้าของรถสามารถเบิก พ.ร.บ. ได้ทุกคน เพราะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร โดยไม่ได้กำหนดว่าจะผู้ที่ทำเรื่องเบิกจะต้องเป็นเจ้าของรถหรือไม่ โดนกรณีรถล้มเองหรือไม่มีคู่กรณีก็จะได้รับชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นโดยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดเท่านั้น

รถล้มเองเบิก พ.ร.บ. ไม่มีใบขับขี่ได้มั้ย

ไม่มีใบขับขี่ก็สามารถเบิกได้เช่นกัน แต่ในกรณีที่ผู้ขับขี่ล้มเองหรือไม่มีคู่กรณีก็จะได้รับชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นโดยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดตามสิทธิ์ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะ และค่าปลงศพ

สรุปเกี่ยวกับกรณีรถล้มเองเบิก พ.ร.บ. ได้มั้ย

สรุปเกี่ยวกับเบิก พ.ร.บ. กรณีรถชนไม่มีคู่กรณีและรถล้ม

ทุกคนต้องต่ออายุ พ.ร.บ. ทุกปี เพื่อเป็นหลักประกันในการคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของรถหรือยืมมาขับแล้วเกิดเหตุก็สามารถทำเรื่องเบิกเงินชดเชยได้เหมือนกัน โดยอุบัติเหตุไม่มีคู่กรณีอย่างรถเสียหลักและขี่รถล้มเองจะได้รับชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น สำหรับใครที่รู้ตัวว่า พ.ร.บ. รถยนต์ใกล้จะหมดอายุสามารถต่อ พ.ร.บ. กับ insurverse ได้เลย รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก 

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย