ขอบคุณที่ร่วมกิจกรรม

กรอกโค้ด SAVESURE ลด 5%

คุณสามารถใช้โค้ดส่วนลดนี้ซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 
ภายในวันที่ 11 – 31 มกราคม 2567 เท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้ได้รางวัลเติมน้ำมันฟรี!
วันที่ 24 ม.ค. 67  เวลา 18.00 น.
ผ่าน Facebook Fanpage InsurVerse

*หมายเหตุ : ประกันรถยนต์สามารถซื้อล่วงหน้าได้ 90 วัน

© Copyright 2023 บริษัท อินชัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน)