vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
ภาษีรถยนต์ หมดก่อน พรบ 1เดือน ต่อภาษีอย่างเดียวก่อนได้ไหม?

ภาษีรถยนต์ หมดก่อน พรบ 1เดือน ต่อภาษีอย่างเดียวก่อนได้ไหม?

schedule
share
ภาษีรถยนต์ หมดก่อน พรบ 1เดือน ต่อภาษีอย่างเดียวก่อนได้ไหม?
ที่มารูปภาพ : https://pixabay.com/th/photos/รถยนต-ถนน-จราจรตดขด-สวน-736794/

อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสิ่งที่หลายคนไม่อยากให้เกิด แต่ถ้าพลาดเกิดขึ้นแล้วจำเป็นที่จะต้องได้รับการเยียวยา แต่ใครจะไปคาดคิดว่ารถก็ไม่ได้ทำประกันภัย ภาษีก็ขาด แต่ พ.ร.บ. ยังใช้ได้อยู่ แล้วแบบนี้ประกันที่ดูแลในส่วนของ พ.ร.บ.รถยนต์ จะดูแลไหม เคลมค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่ ใครจะรับผิดชอบทั้งในส่วนของตนเองและคู่กรณี วันนี้เราไปหาคำตอบกันถ้าหากภาษีรถขาดหรือหมดอายุก่อนที่ พ.ร.บ.จะหมดอายุ 1 เดือน จะเป็นอย่างไร

ภาษี รถยนต์ คืออะไร

ภาษีรถยนต์คือภาระผูกพันของคนที่มีรถจะต้องจ่าย เพื่อนำไปพัฒนาระบบคมนาคมและปรับปรุงถนนทั่วประเทศ เจ้าของรถจึงจำเป็นที่จะต้องเสียภาษีทุกปี หากไม่ทำการต่อภาษีรถยนต์จะไม่สามารถนำรถมาใช้งานได้ หรือถ้ามีการฝ่าฝืนจะโดนเจ้าหน้าที่จับปรับจนกว่าจะดำเนินการเสียภาษีให้แล้วเสร็จจึงจะนำรถมาใช้งานบนท้องถนนได้

พ.ร.บ. รถยนต์คืออะไร

พ.ร.บ.รถยนต์ หรือประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่เจ้าของรถต้องซื้อก่อนจะนำหลักฐานการทำ พ.ร.บ. ไปยื่นเพื่อต่อภาษีรถยนต์ประจำปี โดยชื่อผู้ซื้อ พ.ร.บ. จะต้องตรงกันกับชื่อผู้ครอบครองรถจึงจะถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

ภาษีรถยนต์หมดอายุก่อน พ.ร.บ. ได้หรือไม่

โดยปกติแล้ววันเดือนปีของ ภาษี รถยนต์ จะหมดพร้อมกันกับ พ.ร.บ. แต่มีในบางกรณีที่ภาษีรถยนต์อาจหมดก่อน พ.ร.บ. ได้ เช่น การระงับหรือยกเลิกทะเบียนระหว่างปีภาษี ในขณะที่ พ.ร.บ. ยังให้ความคุ้มครองอยู่ เป็นต้น เจ้าของรถจะต้องรีบดำเนินการต่อภาษีรถยนต์ให้แล้วเสร็จเพราะไม่อย่างนั้นจะถือว่าผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์จับปรับได้ ในขณะที่หากไปเสียภาษีล่าช้าก็จะโดยปรับอัตราร้อยละ 1% ของภาษีรถยนต์ต่อเดือน เพื่อป้องกันความผิดพลาดและมีเวลาในการดำเนินการต่อภาษีที่มากพอ ทางกรมขนส่งทางบกอนุญาตให้เจ้าของรถทุกคนสามารถต่อภาษีล่วงหน้าได้สูงสุด 90 วัน ก่อนที่จะถึงวันหมดอายุ

กรณี พ.ร.บ. ยังไม่หมดอายุและต้องการนำมายื่นเพื่อต่อภาษีรถยนต์ พ.ร.บ. จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 90 วัน ถึงจะสามารถนำมาชำระภาษีรถยนต์ได้ แต่ถ้า พ.ร.บ. มีอายุน้อยกว่า 90 วัน จะต้องซื้อ พ.ร.บ. ใหม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถแจ้งให้วันหมดอายุของ พ.ร.บ. ตรงกับวันที่หมดอายุของภาษีรถยนต์ได้หรืออาจจะให้หมดหลังจากวันครบกำหนดภาษีเพียงเล็กน้อย เพื่อที่จะได้ไม่เข้าใจผิดในภายหลัง

ในส่วนของ พ.ร.บ.รถยนต์ราคา ที่ซื้อใหม่ขึ้นอยู่กับชนิดและประเภทของรถที่นำไปจดทะเบียนและบริษัทประกัน ซึ่งปัจจุบันเจ้าของรถสามารถต่อภาษีออนไลน์ได้ด้วยตนเองง่าย ๆ โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก แต่ถ้าต้องการเช็ก พ.ร.บ.รถยนต์ราคา เท่าไหร่ รวมถึงต้องการซื้อ พ.ร.บ. ออนไลน์ แนะนำ Insurverse ผู้ให้บริการประกันออนไลน์ที่ให้ความคุ้มครองคุ้มค่ากับค่าเบี้ยที่จ่ายไปอย่างแน่นอน เช็กเบี้ยที่นี่ได้เลย!

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย