vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
เกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิด พ.ร.บ.รถยนต์ เคลมได้ไหม

เกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิด พ.ร.บ.รถยนต์ เคลมได้ไหม

schedule
share

คงไม่มีใครไม่รู้จัก พ.ร.บ.รถยนต์ หรือก็คือ ประกันภัยรถภาคบังคับ ซึ่งถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ที่ผู้ใช้รถใช้ถนนจำเป็นต้องทำให้กับรถทุกคัน เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิความคุ้มครองจากเงินกองกลางที่รถทุกคันได้ทำ พ.ร.บ.ไว้นั่นเอง แต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า พ.ร.บ.รถยนต์ สามารถเคลมอะไรได้บ้าง หากเกิดอุบัติเหตุแบบไม่คาดคิดบนท้องถนน

พ.ร.บ.รถยนต์ เคลมอุบัติเหตุได้ไหม

พ.ร.บ.รถยนต์ เคลมอุบัติเหตุได้ไหม

จะทำยังไงดีหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นโดยไม่คาดคิด ? ซึ่งพ.ร.บ.รถยนต์นั้นจะให้ความคุ้มครองทั้งผู้ขับขี่และคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ในรูปแบบของเงินชดเชย และค่าดูแลรักษาพยาบาลตามที่กำหนด จึงสามารถเคลมค่าเสียหายได้ ตามเงื่อนไขดังนี้

ค่าเสียหายเบื้องต้น 

  • สามารถสามารถเคลมได้เลย ไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด 
  • กรณีที่ได้รับบาดเจ็บ สามารถเคลมค่ารักษาพยาบาลได้ ซึ่งจะมีการจ่ายตามจริง โดยสามารถเบิกได้สูงสุด 30,000 บาท/คน
  • กรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกายเป็นเหตุให้สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร และเสียชีวิต สามารถเบิกได้สูงสุด 35,000 บาท/คน
  • จำกัดสูงสุด  500,000 บาท

ค่าเสียหายส่วนเกิน

  • จะมีการจ่ายหลังจากที่พิสูจน์ความผิด บริษัทประกันของฝ่ายที่ผิดจะเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทของผู้ประสบภัย
  • กรณีบาดเจ็บ จะจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาล รวมค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกิน 80,000 บาท/คน
  • กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะ จะจ่ายชดเชยให้ทั้งหมดเป็นจำนวน 500,000 บาท/คน และรวมค่ารักษาพยาบาล

หากไม่ทำ พ.ร.บ.รถยนต์ มีผลกระทบอย่างไร

หากไม่ทำ พ.ร.บ.รถยนต์ หรือไม่ไปต่อ เมื่อหมดอายุแล้วจะส่งผลกระทบต่อการใช้รถของคุณอย่างแน่นอนอย่างแรก คือ มีความผิดทางกฎหมาย เพราะเป็นประกันภัยรถภาคบังคับ และเมื่อประสบอุบัติเหตุจะไม่ได้รับความคุ้มครองใด ๆ นอกจากนี้หากเป็นเป็นฝ่ายผิดในอุบัติเหตุ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถจะมาไล่เบี้ย และบวกเงินเพิ่มอีก 20% พร้อมกับเสียค่าปรับที่นำรถ ไม่มี พ.ร.บ.รถยนต์ หรือไม่ได้ต่อ พ.ร.บ.รถยนต์มาใช้ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000 บาท และหากคู่กรณีเป็นฝ่ายผิด ก็สามารถเคลมค่ารักษาพยาบาลได้ แต่จะต้องออกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าไปก่อน ระหว่างที่รอผลการพิสูจน์ว่าผิดหรือถูก

จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายที่ตามมาหากไม่ทำ พ.ร.บ.รถยนต์ หรือไม่ได้ต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ ค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงควรทำไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายจะดีกว่า เพราะหากเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นมา เราจะได้มีตัวช่วยในการควบคุมค่าใช้จ่ายไม่มีรุนแรงมากเกินไป แต่ยังอุ่นใจในทุกการขับขี่มากขึ้นอีกด้วย

หากไม่ทำ พ.ร.บ.รถยนต์ มีผลกระทบอย่างไร

สรุป 

พ.ร.บ.รถยนต์มีความจำเป็นอย่างมากกับทุกคนที่ใช้รถใช้ถนน และอุบัติเหตุก็มักจะมาในช่วงเวลาที่เราไม่คาดคิดอยู่เสมอ ดังนั้นหากใครที่ยังไม่ได้ทำ พ.ร.บ.รถยนต์ ก็ไม่ควรที่จะปล่อยไว้ เพราะมีความผิดทางกฎหมาย แถมยังจะไม่ได้รับความคุ้มครองหากเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย