vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
เทียบชัด ๆ ความต่างของพรบ. ประกันรถยนต์ และประกันอุบัติเหตุ

เทียบชัด ๆ ความต่างของพ.ร.บ. ประกันรถยนต์ และประกันอุบัติเหตุ

schedule
share
เทียบชัด ๆ ความต่างของพ.ร.บ. ประกันรถยนต์ และประกันอุบัติเหตุ
ที่มารูปภาพ: https://www.freepik.com/free-photo/broker-showing-real-estate-object_6766542.htm

ใครที่กำลังรู้สึกสับสนระหว่างความคุ้มครองของ พ.ร.บ.รถยนต์, ประกันภัยรถยนต์ และประกันอุบัติเหตุ ในบทความนี้จะมาเทียบความแตกต่างด้านความคุ้มครองทำให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับประกันภัยทั้ง 3 ประเภทมากขึ้น

          “ประกันภัย” เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยบรรเทาความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน สำหรับผู้ขับขี่พาหนะบนท้องถนนย่อมรู้ดีว่ากฎหมายบังคับให้รถยนต์ทุกคันจะต้องมี พ.ร.บ.รถยนต์เพราะประกันภัยภาคบังคับตัวนี้จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถ แต่เชื่อว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่รู้ถึงความแตกต่างด้านความคุ้มครองว่า ประกันรถยนต์, พ.ร.บ.รถ คุ้มครองอะไรบ้าง และต่างจากประกันอุบัติเหตุอย่างไร

พ.ร.บ.รถ คุ้มครองอะไรบ้าง ต่างจากประกันรถยนต์และประกันอุบัติเหตุอย่างไร

            พ.ร.บ.รถยนต์เป็นประกันภัยภาคบังคับที่เจ้าของรถยนต์จะต้องดำเนินการต่ออายุทุกปี ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนของผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถ เมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้น ผู้เอาประกันสามารถเรียกค่าสินไหมจาก พ.ร.บ.รถยนต์เป็นค่ารักษาพยาบาลได้ตามจริงไม่เกิน 30,000 บาท และหากเหตุนั้นก่อให้เกิดการสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิต จะสามารถเรียกค่าสินไหมจาก พ.ร.บ.ได้อีก 35,000 บาท

ประกันภัยรถยนต์

เป็นประกันภัยภาคสมัครใจที่มีการแบ่งความคุ้มครองตามรายละเอียดและวงเงินความคุ้มครอง ช่วยอำนวยความสะดวกเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันระหว่างการขับขี่ ปัจจุบันมีให้เลือก 4 รูปแบบ คือ

  • ประกันชั้น 1 ให้ความคุ้มครองทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คู่กรณี (ไม่ว่าจะชนกับอะไรก็ตาม) ตัวรถและอุปกรณ์แต่งรถ
  • ประกันชั้น 2+ ให้ความคุ้มครองผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คู่กรณี (ทั้งรถและคน) และตัวรถพร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง จากเหตุชนกับยานพาหนะทางบก รวมถึงกรณีรถหาย และเพลิงไหม้รถยนต์
  • ประกันชั้น 3+ ให้ความคุ้มครองผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คู่กรณี (ทั้งคนและรถ) และตัวรถจากเหตุชนกับยานพาหนะทางบก
  • ประกันชั้น 3 ให้ความคุ้มครองของผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และคู่กรณี (ทั้งคนและรถ) แต่ไม่คุ้มครองค่าซ่อมรถของผู้เอาประกัน

ประกัน อุบัติเหตุ

คือ ประกันภาคสมัครใจออกแบบมาเพื่อให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทุกประเภท ช่วยอำนวยความสะดวกเมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้น ผู้เอาประกันสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลได้ทันทีโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

สรุป ความต่างของ พ.ร.บ. – ประกันรถยนต์ และ ประกันอุบัติเหตุ

ความแตกต่างของ พ.ร.บ.รถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ และประกันอุบัติเหตุมีความคล้ายคลึงกันในการบรรเทาความเสี่ยงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ แต่มีความแตกต่างกันที่เงื่อนไขความคุ้มครอง คือ พ.ร.บ.คุ้มครองเฉพาะผู้ประสบภัยจากเหตุที่เกิดจากรถ, ประกันภัยรถยนต์ให้ความคุ้มครองทั้งผู้ประสบภัยและรถ โดยวงเงินความคุ้มครองและรายละเอียดความคุ้มครองขึ้นอยู่กับประเภทของประกัน, ประกันอุบัติเหตุให้ความคุ้มครองทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุให้กับผู้เอาประกัน สำหรับใครที่เป็นห่วงคนข้างหลังเมื่อเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล หรือในกรณีเลวร้ายเสียชีวิต คนข้างหลังจะได้ไม่ลำบาก ผู้ขับขี่รถควรดำเนินการต่อพ.ร.บ.ทุกปี ร่วมกับทำประกันภัยรถยนต์และ ประกัน อุบัติเหตุ โดยสามารถเช็กค่าเบี้ยในราคาที่คุ้มค่าที่สุดได้ก่อนใครที่นี่!

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย