vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
พ.ร.บ.รถยนต์เสียชีวิตได้เท่าไหร่

พ.ร.บ.รถยนต์เสียชีวิตได้เท่าไหร่?

schedule
share
พ.ร.บ.รถยนต์เสียชีวิตได้เท่าไหร่
ที่มารูปภาพ: https://www.freepik.com/free-photo/image-auto-accident-involving-two-cars_25866264.htm

บทความนี้จะพามาหาคำตอบทุกคำถามเกี่ยวกับ พ.ร.บ.รถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขความคุ้มครอง , การเรียกสินไหมจากพ.ร.บ.กรณีเสียชีวิตทั้งแบบมีคู่กรณีและไม่มีคู่กรณี รวมถึงค่าใช้จ่ายในการต่อพ.ร.บ.

การทราบข้อมูลว่า พ.ร.บ.รถ คุ้มครองอะไรบ้าง เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ เนื่องจากการต่อพ.ร.บ.ทุกปี ไม่เพียงแต่เป็นการทำตามกฎหมายจราจรเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่ช่วยบรรเทาความสูญเสียเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  

เมื่ออุบัติเหตุจากรถเกิดขึ้น พ.ร.บ.รถ คุ้มครองอะไรบ้าง

 • ความคุ้มครองกรณีบาดเจ็บ เมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นและมีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามจริง ไม่เกิน 30,000 บาท
 • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุจากรถที่ทำให้ผู้ประสบภัยเกิดสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร (พิการ) หรือเสียชีวิต สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ไม่เกิน 35,000 บาท
 • ความคุ้มครองกรณีเข้ารักษาพยาบาลและเสียชีวิต เป็นความคุ้มครองที่สามารถได้ทั้งส่วนของความคุ้มครองกรณีบาดเจ็บและความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ไม่เกิน 65,000 บาท

ทั้งนี้ การเบิกค่าสินไหม พ.ร.บ.รถยนต์ ทั้ง 3 ข้อข้างต้น เป็นการเบิกค่าสินไหมโดยยังไม่ต้องพิสูจน์ความผิดว่ามีคู่กรณีหรือไม่, ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายผิด หรือฝ่ายถูก แต่หลังจากที่พิสูจน์ความจริงแล้วบริษัทประกันของฝ่ายที่ผิดจึงดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายให้คู่กรณี โดยค่าสินไหมเพิ่มเติมที่ผู้เป็นฝ่ายผิดจะต้องชดเชยให้กับผู้ประสบภัย มีดังนี้

 • ค่าชดเชยเมื่อรักษาเป็นผู้ป่วยใน ได้รับค่าชดเชยเป็นรายวัน วันละ 200 บาท แต่เบิกได้ไม่เกิน 20 วัน
 • ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริง ไม่เกิน 80,000 บาท
 • ในกรณีที่อุบัติเหตุจากรถทำให้สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ่ายค่าสินไหม ตั้งแต่ 200,000 – 500,00 บาท
 • กรณีเสียชีวิต จ่ายค่าสินไหม ไม่เกิน 500,000 บาท

วิธีเรียกค่าสินไหมจากพรบ กรณีเสียชีวิต

            สำหรับวิธีเรียกค่าสินไหมจาก พ.ร.บ. หากผู้ประสบเหตุไม่สามารถดำเนินการเบิกค่ารักษาพยาบาลด้วยตัวเองได้ สามารถมอบอำนาจให้โรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้รับแทนได้ ในส่วนของการติดต่อเข้ารับค่าสินไหมด้วยตัวเองสามารถติดต่อได้ที่บริษัทที่ทำประกันรถยนต์เอาไว้ หรือกรณีที่ไม่ได้ต่อประกันภาคสมัครใจ ก็สามารถติดต่อได้ที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสาขาที่ใกล้ที่สุด โดยเตรียมเอกสารสำคัญสำหรับเบิกค่าสินไหม แบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้

 1. กรณีมอบอำนาจให้โรงพยาบาล
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • หนังสือมอบอำนาจ (บต.4) ที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
 2. กรณีมอบอำนาจให้ญาติติดต่อประกัน/บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (สำหรับกรณีญาติติดต่อให้)
  • หนังสือมอบอำนาจ (บต.4) ที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
  • ใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาล
 3. กรณีติดต่อรับค่าสินไหมด้วยตัวเอง
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประสบภัยและเจ้าของรถ
  • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ประสบภัย
  • สำเนาบันทึกประจำวัน
  • สำเนาหนังสือจดทะเบียนรถ
  • ใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาล

พ.ร.บ.รถยนต์ราคา เท่าไหร่

          การแบ่งค่าใช้จ่ายในการต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ราคา เท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับประเภทของรถยนต์ ดังนี้

 1. รถโดยสาร ราคาเริ่มต้น 600 – 3,740 บาท
 2. รถบรรทุก ราคาเริ่มต้น 900 – 2,320 บาท

ค่าต่อ พ.ร.บ. อาจเปลี่ยนไปตามสถานที่ให้บริการต่อทะเบียนรถ หรือประกันภัยแต่ละแห่ง

การต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ ทุกปี ไม่ปล่อยให้ขาดอายุ เป็นสิ่งที่ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากรถได้ หากไม่รู้ว่าจะต่อ พ.ร.บ. หรือประกันรถยนต์ที่ไหนดี แนะนำ Insurverse ช่วยอำนวยความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อ พรบ ออนไลน์และประกันรถยนต์ เช็กเบี้ยเลย!

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย

© Copyright 2023 บริษัท อินชัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน)