vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
ขับรถชนไม่มีใบขับขี่ พ.ร.บ. จ่ายไหม เช็กเงื่อนไขที่คุณต้องรู้

ขับรถชนไม่มีใบขับขี่ พ.ร.บ. จ่ายไหม เช็กเงื่อนไขที่คุณต้องรู้

schedule
share

ปัญหาการไม่พกใบขับขี่บนท้องถนนเป็นอะไรที่เราเห็นกันประจำ ดังนั้นถ้าเกิดเหตุรถชน ไม่มีใบขับขี่ พ.ร.บ. จ่ายไหม มีเงื่อนไขอะไรบ้างที่เราควรรู้ก่อน จะได้รักษาสิทธิ์ของเราในการได้รับความคุ้มครองขั้นพื้นฐานอย่างครบถ้วน รวมถึงถ้าเกิดเหตุรถชนไม่มีใบขับขี่ สามารถเคลมประกันได้อยู่หรือไม่ แล้วถ้ารถชน ไม่มีใบขับขี่ ไม่มีประกันต้องทำอย่างไร เพื่อช่วยเหลือให้ทุกคนดูแลตัวเองในขั้นต้นได้ไม่ว่าจะเป็นกรณี รถชน ไม่มีใบขับขี่ พ.ร.บ. จ่ายไหม รวมถึงกรณีอื่น ๆ ทาง insurverse ได้สรุปคำตอบของคำถามทั้งหมดมาให้แล้ว

รถชนไม่มีใบขับขี่ พ.ร.บ. จ่ายไหม

รถชนไม่มีใบขับขี่ พ.ร.บ. จ่ายไหม

รถชน ไม่มีใบขับขี่ พ.ร.บ. จ่ายไหม คำตอบ คือ เราสามารถเบิกความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. ได้ตามปกติ ไม่ว่าจะเป็นค่าเสียหายเบื้องต้น หรือค่าสินไหมทดแทนที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด นอกเหนือจากนั้นยังมีกรณีใบขับขี่หมดอายุ หรือไม่ใช่เจ้าของรถจะเบิก พ.ร.บ. ได้ไหมนั้น ต้องลองติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากหัวข้อย่อยด้านล่าง

หากใบขับขี่หมดอายุ พ.ร.บ. จ่ายด้วยไหม

กรณีใบขับขี่หมดอายุ  แล้วเกิดเหตุรถชน พ.ร.บ. ยังให้ความคุ้มครองตามสิทธิ์ที่กำหนดเอาไว้ในกฎหมายอย่างครบถ้วน เริ่มตั้งแต่ค่าเสียหายเบื้องต้นที่คุ้มครองก่อน แม้จะยังไม่ได้มีการตัดสินฝ่ายใดถูกหรือผิด เพราะเป็นไปตามที่กฎหมายสวัสดิการแห่งรัฐกำหนดเอาไว้ เพียงแต่ในภายหลังอาจถูกปรับตามโทษกฎหมายได้ด้วยเช่นกัน

ไม่ใช่เจ้าของรถ เบิก พ.ร.บ. หรือไม่

กรณีที่ไม่ใช่เจ้าของรถก็สามารถเบิก พ.ร.บ. ได้เช่นกัน ซึ่งจะมีการคุ้มครองตามที่กล่าวไปในเนื้อหาด้านบน เนื่องจาก พ.ร.บ. จะคุ้มครองทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ตามขอบเขตที่กำหนดเอาไว้ทั้งในค่าเสียหายเบื้องต้น และค่าสินไหมทดแทน ส่วนค่าใช้จ่ายที่ทาง พ.ร.บ. พร้อมคุ้มครองดูแลจะเป็นอย่างไร สามารถติดตามอ่านได้ในหัวข้อถัดไปได้เลย

ความคุ้มครองของ พ.ร.บ. ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ 

ความคุ้มครองของ พ.ร.บ. ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ 

กรณีใบขับขี่หมดอายุ  แล้วเกิดเหตุรถชน พ.ร.บ. ยังให้ความคุ้มครองตามสิทธิ์ที่กำหนดเอาไว้ในกฎหมายอย่างครบถ้วน เริ่มตั้งแต่ค่าเสียหายเบื้องต้นที่คุ้มครองก่อน แม้จะยังไม่ได้มีการตัดสินฝ่ายใดถูกหรือผิด เพราะเป็นไปตามที่กฎหมายสวัสดิการแห่งรัฐกำหนดเอาไว้ เพียงแต่ในภายหลังอาจถูกปรับตามโทษกฎหมายได้ด้วยเช่นกัน

ค่าเสียหายเบื้องต้น

ค่าเสียหายเบื้องต้น คือ ความคุ้มครองที่ พ.ร.บ. จะช่วยดูแลตั้งแต่เกิดเหตุ โดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายถูก ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายผิด ก็จะได้รับความคุ้มครองอย่างครบถ้วนทันที ซึ่งจะมีค่าเสียหายเบื้องต้นที่ดูแลตั้งแต่แรกทั้งหมด 2 ความคุ้มครอง 

 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล (จ่ายตามค่าเสียหายจริง) สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน
 • คุ้มครองค่าชดเชยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน 

ทันทีที่เกิดเหตุ ไม่ต้องกังวลเลยว่า รถชน ไม่มีใบขับขี่ พ.ร.บ. จ่ายไหม เพราะ พ.ร.บ. จะให้ความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นตามที่กล่าวมาอย่างแน่นอน

ค่าสินไหมทดแทน

สำหรับค่าสินไหมทดแทน คือ ความคุ้มครองของ พ.ร.บ. ที่จะได้รับก่อต่อเมื่อมีการพิสูจน์สถานการณ์ในที่เกิดเหตุแล้วว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายถูก เพราะผู้ที่จะได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องในรายการนี้ ต้องเป็นฝ่ายที่ถูกเท่านั้น ซึ่งมีความคุ้มครองทั้งหมด 3 ความคุ้มครองด้วยกัน

 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และค่าเสียหายอื่น (จ่ายตามค่าเสียหายจริง) สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทต่อคน
 • คุ้มครองค่าชดเชยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน
 • คุ้มครองค่าชดเชยเมื่อเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน วันละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน

สรุปแล้วในส่วนของค่าสินไหมทดแทน ทาง พ.ร.บ. จะให้ความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 504,000 บาทต่อคน โดยรวมจากทุกกรณีที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว 

หลังจากพิสูจน์ถูก-ผิดแล้วจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้าง

ใครที่สงสัยว่า รถชน ไม่มีใบขับขี่ พ.ร.บ. จ่ายไหม คงได้รับคำตอบไปแล้ว มาต่อกันที่หลังเกิดเหตุแล้วได้รับการพิสูจน์เพื่อตัดสินฝ่ายถูก-ผิดเรียบร้อยแล้ว จะได้รับสิทธิ์การคุ้มครองอะไรกันบ้าง 

กรณีเป็นฝ่ายถูก

กรณีที่เป็นฝ่ายถูก พ.ร.บ. จะให้ความคุ้มครองตามสิทธิ์ที่เราได้แจ้งเอาไว้ในหัวข้อก่อนหน้านี้แล้ว ส่วนใครที่มีประกันรถยนต์ภาคสมัครใจเพิ่มเติม เฉพาะประเภทชั้น 1, 2+ และ 3+ เท่านั้นที่จะได้รับความคุ้มครองกรณีที่ไม่มีใบขับขี่ แต่ในภายหลังอาจต้องได้รับโทษทางกฎหมาย เนื่องจากคุณขับขี่แล้วไม่พกใบขับขี่ ซึ่งเป็นความผิดทางกฎหมาย พ.ร.บ. จราจรขนส่งทางบก

กรณีเป็นฝ่ายผิด

กรณีเป็นฝ่ายผิด ยังคงได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. เช่นกัน แต่จะคุ้มครองแค่ส่วนของค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น จะไม่มีค่าสินไหมทดแทนแต่อย่างใด ส่วนการคุ้มครองทางฝั่งประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ จะได้รับการคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ได้สมัครเอาไว้ ซึ่งบางเงื่อนไขอาจมีการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันมายังฝ่ายผิดด้วยเช่นกัน รวมถึงเรื่องโทษฐานการทำผิดกฎหมาย พ.ร.บ. จราจรขนส่งทางบก ก็ต้องถูกลงโทษตามกฎหมายกำหนด

รถชนไม่มีใบขับขี่เคลมประกันได้ไหม

รถชนไม่มีใบขับขี่ สามารถเคลมประกันได้ไหม จะถูกแบ่งออกเป็น 2 กรณีหลัก คือ มีประวัติการทำใบขับขี่มาก่อน แต่อาจหมดอายุ หาย เสียหาย หรือไม่ได้พกไว้ กับ ไม่มีประวัติทำใบขับขี่มาก่อน จะมีแนวโน้มการตัดสินอย่างไรบ้าง ลองมาดูกัน

มีประวัติการทำใบขับขี่

ในเบื้องต้นถ้าเกิดอุบัติเหตุรถชนไม่มีใบขับขี่ แต่เรามีประวัติการทำใบขับขี่มาก่อน ประกันรถยนต์จะยังให้ความคุ้มครองตามปกติ เพียงแต่เราอาจต้องแสดงหลักฐานใบขับขี่เป็นรูปภาพ หรือดำเนินการจัดส่งเอกสารใบขับขี่ให้กับบริษัทประกันในภายหลัง

ไม่มีประวัติทำใบขับขี่มาก่อน

ส่วนกรณีที่ไม่เคยมีประวัติทำใบขับขี่มาก่อน อาจแบ่งย่อยได้อีก 2 กรณี ได้แก่ ไม่เคยมีใบขับขี่แต่เป็นฝ่ายถูก กับ ไม่เคยมีใบขับขี่แต่เป็นฝ่ายผิด ซึ่งจะมีแนวทางการตัดสินดังนี้

 • ไม่เคยมีใบขับขี่แต่เป็นฝ่ายถูก : กรณีนี้จะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยรถยนต์ชั้น 1, 2+ และ 3+ เท่านั้น ทางบริษัทประกันจะดูแลค่าซ่อมแซมรถยนต์ให้ พร้อมมีการเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดอีกด้วย
 • ไม่เคยมีใบขับขี่แต่เป็นฝ่ายผิด : กรณีนี้ประกันภัยรถยนต์จะไม่มีการคุ้มครองต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่ยังคงคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินหรือร่างกายคู่กรณี ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์
รถชนไม่มี ใบขับขี่ ไม่มีประกัน ทำยังไงดี

รถชนไม่มี ใบขับขี่ ไม่มีประกัน ทำยังไงดี

รถชน ไม่มีใบขับขี่ ไม่มีประกัน สามารถขอเบิกความคุ้มครองได้จาก สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้ประสบภัยไม่ได้การชดใช้จากบริษัทประกัน หรือไม่สามารถเรียกร้องจากที่ใดได้ โดยมีเงื่อนไขเบื้องต้นดังนี้

 • รถคันที่ก่อเหตุ ไม่มี พ.ร.บ. ไม่มีประกัน และไม่มีเงินจ่ายค่าเสียหาย
 • รถคันที่ก่อเหตุถูกขโมยมาจากผู้อื่น และมีการร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานไว้แล้ว
 • ไม่มีผู้แสดงความเป็นเจ้าของรถคันก่อเหตุ
 • โดนชนแล้วหนี
 • บริษัทประกันไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น หรือจ่ายไม่ครบตามกำหนด
 • ได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตจากรถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำประกันภัย 

ส่วนขั้นตอนการร้องขอรับค่าเสียหายจากสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จะต้องมีการติดต่อเพื่อยื่นใบคำร้องโดยตรง หลังจากที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติ คุณจะได้รับความคุ้มครองค่าเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดทีนี้เจ้าของรถยนต์ทุกคนคงเห็นถึงความสำคัญขั้นพื้นฐานของ พ.ร.บ. กันอย่างครบถ้วนแล้ว อีกทั้งยังเรื่องประกันรถยนต์ภาคสมัครใจอีก ในยุคสมัยที่เราสามารถเข้าถึงการต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ได้อย่างสะดวกสบายผ่านช่องทางออนไลน์ หรือแม้กระทั่งการซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์ก็ทำได้แบบครบจบในที่เดียว กับ insurverse แบบนี้ สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-842-9899 ได้เลย

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย

© Copyright 2023 บริษัท อินชัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน)