vertical_align_top
keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
รถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 2500 cc ค่าภาษีและ พ.ร.บ.รถยนต์ ต่อปีเท่าไหร่

รถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 2500 cc ค่าภาษีและ พ.ร.บ.รถยนต์ ต่อปีเท่าไหร่

schedule
share
รถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 2500 cc ค่าภาษีและ พ.ร.บ.รถยนต์ ต่อปีเท่าไหร่
ที่มารูปภาพ : https://www.freepik.com/free-photo/low-angle-white-modern-car-outdoors_25811360.htm

ภาษีรถยนต์เป็นการชำระค่าภาษีตามกฎหมายเพื่อให้รัฐมีเงินในการซ่อมบำรุงถนนสาธารณะทั่วประเทศ โดยภาษีของรถแต่ละประเภทแต่ละกำลังเครื่องมีราคาแตกต่างกัน ในบทความนี้จะมาเจาะลึกวิธีเช็กค่า ภาษีรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 2500 cc ด้วยตัวเองและตรวจสอบค่า พ.ร.บ. รถยนต์ผ่านช่องทางออนไลน์ให้เจ้าของรถได้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปจ่ายค่าภาษีและ พ.ร.บ.

วิธีคำนวณราคา ภาษีรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 2500 cc

รถกระบะ 4 ประตูที่จดทะเบียนเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการโดยสารมากกว่าการบรรทุก มีวิธีคำนวณค่าภาษีด้วยการใช้ cc เป็นตัวกำหนด โดยแบ่งการคำนวณออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 600 cc แรก คิด cc ละ 0.50 บาท

ส่วนที่ 2 ตั้งแต่ 601 – 1,800 cc คิด cc ละ 1.50 บาท

ส่วนที่ 3 ตั้งแต่ 1,801 cc ขึ้นไป คิด cc ละ 4 บาท

ดังนั้นภาษีรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 2,500 cc จะคำนวณได้เท่ากับ 300 + 1,800 + 2,800 = 4,900 บาท/ปี

ทั้งนี้ มูลค่าภาษีที่ต้องจ่ายจะลดลงตามอายุการใช้งาน โดยรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 2,500 cc ที่มีอายุการใช้งาน 6 ปี มูลค่าภาษีจะลดลง 10% และลดลงทุกปีเพิ่มขึ้นปีละ 10% จนถึงปีที่ 10 ที่มูลค่าภาษีที่จะต้องจ่ายลดลงเหลือ 50% ของค่าภาษีในปีแรก ดังนี้

ปีที่ 1 – 5 มูลค่าภาษีที่ต้องจ่าย คือ 4,900 บาท/ปี

ปีที่ 6 มูลค่าภาษีที่ต้องจ่าย คือ 4,410 บาท

ปีที่ 7 มูลค่าภาษีที่ต้องจ่าย คือ 3,920 บาท (ตั้งแต่ปีที่ 7 เป็นต้นไปก่อนต่อภาษีจะต้องทำการตรวจสภาพรถที่ ตรอ. ก่อนทุกครั้ง)

ปีที่ 8 มูลค่าภาษีที่ต้องจ่าย คือ 3,430 บาท

ปีที่ 9 มูลค่าภาษีที่ต้องจ่าย คือ 2,940 บาท

ปีที่ 10 ขึ้นไป มูลค่าภาษีที่ต้องจ่าย คือ 2,450 บาท

สำหรับเจ้าของรถที่ไม่สะดวกเดินทางไปกรมการขนส่งทางบกเพื่อต่อภาษีสามารถดำเนินการต่อภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ได้ โดยเข้าสู่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกจากนั้นล็อกอินเข้าสู่ระบบและกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ของคุณ เลือกเมนูชำระค่าภาษีรถยนต์และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบแนะนำ ชำระเงินและรอรับเอกสารตัวจริง โดยเอกสารจะถูกจัดส่งภายใน 5 – 7 วันทำการ ตามที่อยู่ที่กรอกแจ้งไว้

ภาษีรถยนต์กับ พ.ร.บ. รถยนต์เหมือนกันหรือไม่?

เชื่อว่าหลายคนมักมีความเข้าใจผิดว่าภาษีรถยนต์คือ พ.ร.บ.รถยนต์ แต่ในความเป็นจริงเอกสารทั้งสองฉบับแยกออกจากกันอย่างชัดเจน โดย พ.ร.บ. จะได้รับต่อเมื่อทำการต่อ พ.ร.บ. กับบริษัทประกันภัย นอกจากนี้คำถามที่พบได้บ่อยคือ พ.ร.บ.รถ คุ้มครองอะไรบ้าง พ.ร.บ. ให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัย 2 ส่วน คือ ความเสียหายเบื้องต้น เบิกได้ทันทีโดยไม่ต้องสืบหาข้อเท็จจริง และความคุ้มครองค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ประสบภัยที่เป็นฝ่ายถูก

เช็กค่า พ.ร.บ. รถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 2,500 cc ก่อนซื้อ

เคล็ดลับง่าย ๆ ในการเตรียมความพร้อมก่อนต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ สามารถทำได้ด้วยการเข้าสู่เว็บไซต์ประกันภัยที่ให้บริการ หรือแค่คลิก https://insure.insurverse.co.th/shopping/compulsory  เพื่อซื้อ พ.ร.บ. ในราคาเริ่มต้นเพียง 569 บาทต่อปี

หากต้องการทราบรายละเอียดว่า พ.ร.บ.รถ คุ้มครองอะไรบ้าง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของ Insurverse และยังมีบริการต่อ พ.ร.บ. รถยนต์พร้อมประกันรถยนต์ภาคสมัครใจที่ปรับเพิ่ม – ลด เงื่อนไขความคุ้มครองในแบบของตัวเองได้อีกด้วย เช็กเบี้ยเลย!

check_circleคัดลอกลิงก์เรียบร้อย